Re: gnome-utils (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-25 01:42:26

sön 2002-02-24 klockan 23.03 skrev Fredrik Wendt:
> >#: gcalc/gnome-calc.c:1086
> >msgid "Opening Parenthesis"
> >msgstr "Öppningsparentes"
>
> Kanske "Påbörjande parentes"...

Jag ändrar.


> >#: gcalc/gnome-calc.c:1087
> >msgid "Closing Parenthesis"
> >msgstr "Stängningsparentes"
>
> och "Avslutande parentes"?

Mmm. Tack!


> >#: gcalc/gnome-calc.c:1088
> >msgid "Divide by"
> >msgstr "Dividera med"
>
> "Dividerat med" eller ändra "Upphöjt till".

Jag ändrar till "Upphöj till".


> >#: gcalc/gnome-calc.c:1094
> >msgid "Multiply by"
> >msgstr "Multiplicera med"
>
> Dito.

Ändrar inte eftersom jag ändrade "upphöj till" istället.


> >#: gcalc/gnome-calc.c:1100
> >msgid "Subtract"
> >msgstr "Subtrahera"
> >
> >[...]
> >#: gcalc/gnome-calc.c:1106
> >msgid "Add"
> >msgstr "Lägg till"
>
> Varför inte "Addera", i enlighet med "Subtrahera ovan"?

En solklar miss. Tack!


> >#: gcalc/gnome-calc.c:1111
> >msgid "Change sign"
> >msgstr "Ändra tecken"
>
> Jag tycker mer om att säga "Byta tecken" så därför föreslår jag det.

Ja, det blir bättre.


> >#: gcharmap/src/menus.c:48
> >msgid "_Browse Characters..."
> >msgstr "_Bläddra tecken..."
>
> "_Bläddra igenom tecken..." tycker jag låter mer naturligt. Jag skulle 
> aldriga säga att jag skall "bläddra detta mail/denna bok.

Jag ändrar. Tack!


> >#. GNOMEUIINFO_ITEM_STOCK(N_("Character Table's Font..."), N_("Set the character "
> >#. "table's font."), cb_set_chartable_font, GNOME_STOCK_MENU_FONT),
> >#. GNOMEUIINFO_SEPARATOR,
> >#: gcharmap/src/menus.c:68
> >msgid "_Insert at end"
> >msgstr "_Infoga i slutet"
>
> "_Infoga vid slutet". Jag tycker rent spontant att "i" låter som om det 
> är inuti något, "i en lista", och att det finns en fortsättning (vilket 
> det ju inte gör). Å andra sidan har jag inte lika stora invädningar mot 
> nästa översättning...

Båda behandlar ju samma sak, så jag ser inte varför denna ska ändras men
inte nästa? Jag ändrar inte såvida du inte lyckas övertala mig. :-)


> >#: gcharmap/src/menus.c:68
> >msgid "Insert every selected character at the end of the text entry"
> >msgstr "Infoga varje valt tecken i slutet på inmatningsrutan"
> >
> >[...]
> >
> >#: gdictsrc/gdict-app.c:452
> >msgid ""
> >"Unable to perform requested operation. \n"
> >"Either the server you are using is not available \n"
> >"or you are not connected to the Internet."
> >msgstr ""
> >"Kan inte utföra den begärda åtgärden.\n"
> >"Antingen är servern du använder nere eller inte\n"
> >"tillgänglig eller så är du inte uppkopplad mot\n"
> >"Internet."
>
> Lite många eller där, jag föreslår: "Antingen är servern du använder 
> nere, alternativt inte tillgänglig, eller så är du inte uppkopplad mot 
> Internet. "

Bra förslag! Jag ändrar.


> >#: gdictsrc/gdict-applet.c:273
> >msgid "Press button to look up any highlighted text in a dictionary"
> >msgstr "Tryck knappen för att slå upp den markerade texten i en ordbok"
>
> Tryck på knappen... (Jrf: Tryck morfars näsa så får du se om han vaknar 
> upp.)

Oj. Ändrat. Tack!


> >#: gdictsrc/gdict-speller.c:150
> >msgid "Search Strategy:"
> >msgstr "Sökstategi:"
>
> Missat ett "r": "Sökstrategi:"!

Hoppsan!


> >#: gsearchtool/gsearchtool.c:685
> >msgid ""
> >"Cannot perform the search.\n"
> >"The Bourne shell was not found\n"
> >"It is typically installed as /bin/sh or /usr/bin/sh."
> >msgstr ""
> >"Kan inte utföra sökningen.\n"
> >"Skalet Bourne Shell (bash) kunde inte hittas.\n"
> >"Normalt är det installerat som /bin/sh eller /usr/bin/sh."
>
> Saknas en punkt i originalet: "The Bourne shell was not found\n"

Hmm, detta var faktiskt medvetet. Normalt brukar jag hålla mig ganska
strikt till originalets missar även i översättningen, men här är det
ganska klart att det egentligen ska vara punkt.


> >#: gsearchtool/gsearchtool.c:1413 gsearchtool/gsearchtool.c:1626
> >msgid "Date Modified"
> >msgstr "Modifieringsdatum"
>
> Hmm, finns det inget "bättre" alternativ här? Modifieraddatum? Det 
> handlar väl om när en fil/katalog senast blev modifierad (vilket även 
> benämns "ändrad")?

Ändrar till "Ändringsdatum" då.


> >#: logview/logrtns.c:233
> >msgid "Unable to open logfile!\n"
> >msgstr "Kunde inte skapa loggfil!\n"
>
> Säker på att det skall vara skapa (=open) här?

Nej, det var en miss. Tack!


> >#: logview/logrtns.c:296
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
> >"to change the permissions on the file."
> >msgstr ""
> >"%s är inte läsbar för användaren. antingen programmet som root eller be "
> >"systemadministratören ändra rättigheterna på filen."
>
> Oj, här saknades det lite ord.
> Föreslår: "%s är inte läsbar för användare. Kör programmet som root 
> eller be systemadministratören ändra rättigheterna på filen."

"Kör antingen..." ska det vara. Jag ändrar till det.


> >#: logview/logview.c:96 logview/logview.c:97
> >msgid "Switch log"
> >msgstr "Växla logg"
>
> Jag hade nog föredragit "Byt logg". Du/ni har ofta (alltid) översatt 
> switch med växla, vilket jag inte riktigt förstår alla gånger. Här 
> tycker jag det låter konstigt.

I detta fallet blir det konstigt, ja. Jag ändrar. Tack!


> >#: logview/logview.c:129
> >msgid "Filter..        "
> >msgstr "Filtrera...       "
>
> Bara två punkter i originalet. Bug?

Troligen. Vill du rapportera det? Rapportera i så fall även den saknade
punkten i ett tidigare meddelande.


> >#: logview/monitor.c:215
> >msgid "Exec actions"
> >msgstr "Kör åtgärder"
>
> Jag hade nog sagt "Utför åtgärder" istället.

Det blir bättre, ja. Tackar.


> >#: logview/zoom.c:154
> >#, c-format
> >msgid "Log line detail for %s"
> >msgstr "Detaljerad loggrad för %s"
>
> Vad händer här? Något slags zoomläge där man ser detaljerade loggrader?

Ja, jag har för mig det.


> >#.
> >#. * 	-------------------
> >#. * 	   Defines
> >#. * 	-------------------
> >#.
> >#: logview/config.c:34
> >msgid "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
> >msgstr "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
>
> Jag är väldigt osäker på det jag skall säga, men används inte ©-tecken 
> och annat som finns i -...-iso8859-1, och inte i -...-*-*? Isf borde 
> dessa ändras.

Jo, men jag är alltid så osäker på var iso-8859-1 ska hamna och hur det
ska skrivas i detta sammanhang. Är det sist och iso8859-1?


> >#: gfloppy/src/badblocks.c:102
> >msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
> >msgstr "MInternt fel: Kan inte flytta till rätt plats."
>
> Varför inte "Kan inte söka till rätt plats."?

Tror vi har översatt "seek" till "flytta" eller "spola" tidigare. Men
jag ändrar.


> >#: gfloppy/src/badblocks.c:111
> >#, c-format
> >msgid "MInternal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
> >msgstr "MInternt fel: konstigt värde (%ld) i do_test\n"
>
> Stort K(onstigt).

Det var Konstigt att det inte var ett sådant! :)
Tack.


> >#: gfloppy/src/fdformat.c:74
> >msgid "EError during completion of formatting"
> >msgstr "EFel vid fullgörande av formatering"
> >
> >[...]
> >
> >#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
> >#: gfloppy/src/fdformat.c:94
> >msgid "MVerifying the format..."
> >msgstr "MVerifierar formateringen..."
>
> Kanske inte: "MVerifierar formatet..."?

Oj! Ändrat nu.


> >#: gfloppy/src/fdformat.c:99 gfloppy/src/fdformat.c:174
> >msgid ""
> >"EUnable to write to the floppy.\n"
> >"\n"
> >"Please confirm that it is not write-protected."
> >msgstr ""
> >"EKunde inte skriva till disketten.\n"
> >"\n"
> >"Kontrollera att den inte är skrivskyddad."
>
> Kanske "Var god kontrollera ..."?

Måste man vara så överdrivet artig på svenska? Det blir nästan löjligt
tycker jag. Jag ändrar inte såvida du inte lyckas övertala mig.


> >#: gfloppy/src/fdformat.c:102 gfloppy/src/fdformat.c:177
> >#, c-format
> >msgid "EInsufficient permissions to open floppy device %s."
> >msgstr "EEj tillräckliga rättigheter för att öppna diskettenheten %s."
>
> Kanske "EOtillräckliga rättigheter för att öppna diskettenhet %s." ?

Ändrat nu. Tack!


> >#: gfloppy/src/fdformat.c:106 gfloppy/src/fdformat.c:181
> >msgid ""
> >"EUnable to access the floppy disk.\n"
> >"\n"
> >"Please confirm that it is in the drive\n"
> >"with the drive door shut."
> >msgstr ""
> >"EKunde inte komma åt till disketten.\n"
> >"\n"
> >"Kontrollera att den är i diskettenheten\n"
> >"och att luckan är stängd."
> >
> Jag föreslår "EKunde inte komma åt disketten.\n" (och inte "komma åt 
> till disketten").

Du föreslår bra! Jag ändrar.


> >#: gfloppy/src/fdformat.c:153
> >msgid "MVerifying the format... Done"
> >msgstr "MVerifierar formateringen... Klar"
>
> Eventuellt ändra enligt ovan.

Mmm. Tack!


> >#: gfloppy/src/fdformat.c:194
> >msgid "ECould not determine current format type"
> >msgstr "EKunde inte bestämma aktuell formateringstyp"
>
> Hmm, finns detta i ordlistor?
> Decide = Bestämma
> Determine = Avgöra
> Alltså föreslår jag "EKunde inte avgöra aktuell formateringstyp"

Det finns det nog. Jag skyller på tidigare översättare.
Ändrar även till "formattyp".


> >#: gfloppy/src/gfloppy.c:171 gfloppy/src/gfloppy.c:203
> >msgid "MMaking filesystem on disk... Done"
> >msgstr "MSkapar filsystem på disketten... klart"
>
> Stort K(lart).

SjälvKlart! Tack!


> >#: gfloppy/src/main.c:129 gfloppy/src/main.c:172
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"The device %s is disconnected.\n"
> >"Please attach device to continue."
> >msgstr ""
> >"Enhet %s är frånkopplad.\n"
> >"Anslut enheten för att fortsätta."
>
> Föreslår bestämd form i första meningen också, "Enheten %s är 
> frånkopplad.\n".

Haha, jag är inte svårövertalad när det gäller det. ;-)


> >#: gfloppy/src/main.c:132 gfloppy/src/main.c:175
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
> >"be possible.\n"
> >"Contact your system administrator about getting write permissions."
> >msgstr ""
> >"Du har inte rätt rättigheter för att skriva till %s. Formatering är inte "
> >"möjlig.\n"
> >"Kontakta din systemadministratör angående skrivrättigheter."
>
> Kanske "...angående erhållning av skrivrättigheter."

Jag ändrar. Tack!


> >#: gfloppy/src/progress.c:160
> >msgid "Format progress."
> >msgstr "Formateringsframsteg."

Här ska det vara förlopp, ja. Jag ändrar.


> Mer än så orkar jag inte kolla nu.

Du ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-utils.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.