Re: Ny textutils

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-12 00:07:43

mån 2002-03-11 klockan 23.54 skrev Christian Rose:
> mån 2002-03-11 klockan 23.42 skrev Mikael Hedin:
> > > > > > > > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > > > > > > > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> > > > > > > 
> > > > > > > "Ställ in LC_ALL=\"C\"..."
> > > > > > 
> > > > > > Jag nöjer mig med "sätt" som Martin föreslog.
> > > > > 
> > > > > Det var inte bara det jag avsåg, utan även "snuffarna"
> > > > > (citationstecknen).
> > > > 
> > > > Jaså, tycker du DE skall ändras?  Jag såg det som skalsyntax i det här
> > > > fallet, och rörde den inte därför.  Visserligen skulle det fungerat
> > > > även med citationstecken i de skal jag känner till.  Men jag tycker
> > > > inte det finns någon direkt anledning att ändra från orginalet i det
> > > > avseendet.
> > > 
> > > Vad finns det för anledning att inte ändra i detta fall? Vi använder ju
> > > "" överallt annars, och "" fungerar bevisligen i skalsammanhang.
> > 
> > Förvisso, men " och ' har olika funktion i skalet, och jag tycker man
> > skall undvika att ändra betydelsen, även om det i detta fall blir
> > samma resultat.  Antag att det fanns ett språk som heter $C, och
> > använd det i texten, då blir det inte längre samma resultat.
> 
> Precis, det blir samma resultat här, så då finns det inget hinder alls
> att använda samma typ av citationstecken som vi gör i alla andra
> sammanhang.

Jag lägger mig i debatten...

Ett tredje alternativ vore att helt skippa citationstecken, alltså att
använda LC_ALL=C. Det fungerar ju också i "skalsammanhang", och ser ju
snyggare ut.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.