Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-12 11:47:21

Daniel Jensen writes:
> Ett tredje alternativ vore att helt skippa citationstecken, alltså att
> använda LC_ALL=C. Det fungerar ju också i "skalsammanhang", och ser ju
> snyggare ut.

Ja, eller skriva om och säga LC_ALL=POSIX för att man kanske "tycker"
det är "snyggare".  Men som jag sade i ett annat brev tycker jag inte
man skall modifiera kodexempel, utan jag behåller det som det är.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.