Re: Ny textutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-11 23:54:49

mån 2002-03-11 klockan 23.42 skrev Mikael Hedin:
> > > > > > > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > > > > > > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> > > > > > 
> > > > > > "Ställ in LC_ALL=\"C\"..."
> > > > > 
> > > > > Jag nöjer mig med "sätt" som Martin föreslog.
> > > > 
> > > > Det var inte bara det jag avsåg, utan även "snuffarna"
> > > > (citationstecknen).
> > > 
> > > Jaså, tycker du DE skall ändras?  Jag såg det som skalsyntax i det här
> > > fallet, och rörde den inte därför.  Visserligen skulle det fungerat
> > > även med citationstecken i de skal jag känner till.  Men jag tycker
> > > inte det finns någon direkt anledning att ändra från orginalet i det
> > > avseendet.
> > 
> > Vad finns det för anledning att inte ändra i detta fall? Vi använder ju
> > "" överallt annars, och "" fungerar bevisligen i skalsammanhang.
> 
> Förvisso, men " och ' har olika funktion i skalet, och jag tycker man
> skall undvika att ändra betydelsen, även om det i detta fall blir
> samma resultat.  Antag att det fanns ett språk som heter $C, och
> använd det i texten, då blir det inte längre samma resultat.

Precis, det blir samma resultat här, så då finns det inget hinder alls
att använda samma typ av citationstecken som vi gör i alla andra
sammanhang.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.