Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-12 11:45:23

Christian Rose writes:
> Vad finns det för anledning att inte ändra i detta fall? Vi använder ju
> "" överallt annars, och "" fungerar bevisligen i skalsammanhang.

Vi använder "..." i svensk TEXT som översättning av `...' i engelsk
TEXT.  Men i detta fallet är det inte engelsk text, utan ett
kodexempel i skalsyntax.  Jag tycker inte man skall modifiera
exemplet.  (Observera dessutom om att det rör sig om två "closing
quote", inte "opening quote ... closing quote", som är den
konstruktion vi normalt översätter.

> Kan man säga "...vid följd"?

Låter väldigt konstigt för mig.  "... när man följer" är mycket
bättre.  Men jag har kanske inte samma starka aversion mot man-uttryck
som du har.

> > Ja, i just det här fallet tror jag att jag kan skylla ifrån mig.
> 
> Det brukar jag också göra när jag övertar en översättning, men du brukar
> inte tro på mig. ;-)

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.