Re: Ny textutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-11 22:42:34

mån 2002-03-11 klockan 22.23 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > #: lib/xmemcoll.c:62
> > > > > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > > > > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> > > > 
> > > > "Ställ in LC_ALL=\"C\"..."
> > > 
> > > Jag nöjer mig med "sätt" som Martin föreslog.
> > 
> > Det var inte bara det jag avsåg, utan även "snuffarna"
> > (citationstecknen).
> 
> Jaså, tycker du DE skall ändras? Jag såg det som skalsyntax i det här
> fallet, och rörde den inte därför. Visserligen skulle det fungerat
> även med citationstecken i de skal jag känner till. Men jag tycker
> inte det finns någon direkt anledning att ändra från orginalet i det
> avseendet.

Vad finns det för anledning att inte ändra i detta fall? Vi använder ju
"" överallt annars, och "" fungerar bevisligen i skalsammanhang.


> > > > > #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> > > > > msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> > > > > msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"
> > > > 
> > > > Tror kommat behövs på svenska också, annars blir det knepigt tycker jag.
> > > 
> > > Ni har fått dem (båda kommatecknen, alltså).
> > 
> > Hmm, jag är osäker på om det första behövs på svenska, men det andra
> > behövs definitivt.
> 
> Det första BEHÖVS inte, vare sig på svenska eller engelska. Men det
> fungerar med det på båda språken, och då valde jag att hålla mig nära
> orginalet.

Jo.


> > > Ok. Jag har skrivit om de där det gick lätt. Men hur översätter
> > > man(!:-) på ett bättre sätt tycker du?
> > 
> > "undertryckande av ej avskilda rader är endast rimligt vid arbete på
> > fält".
> > De flesta "man"-konstruktioner brukar i min erfarenhet gå att ersätta
> > med den här typen av konstruktion.
> 
> Du missförstod min fråga. Jag undrade hur jag skulle översätta de
> rader som kom efter min text:
> 
> msgid "warning: PID ignored; --pid=PID is useful only when following"
> msgstr "varning: PID ignorerad, --pid=PID är användbar bara när man följer"
> 
> Jag tycker inte "följning" är ett rimligt ord, och "följande" betyder
> något annat.

Kan man säga "...vid följd"?


> > > > > #: src/fold.c:295
> > > > > #, c-format
> > > > > msgid "invalid number of columns: `%s'"
> > > > > msgstr "felaktigt antal kolumner: \"%s\""
> > > > 
> > > > ogiltigt? Kan gälla fler ställen.
> > > 
> > > Varför är det bättre? Vi har tidigare översatt "invalid" både med
> > > "ogiltig" och "felaktig" i olika sammanhang. Här det något fel på
> > > "felaktig" i det är fallet?
> > 
> > Nej, inte mer än att jag tycker att det är dumt om man översätter
> > "invalid" olika på olika ställen, när "ogiltig" borde fungera lika bra
> > som översättning överallt.
> 
> Det finns ju en viss nyansskillnad mellan de svenska orden, och jag
> brukar försöka välja det som passar bäst vid varje tillfälle.

Okej. Jag tycker bara att det blir rörigt att byta mellan dem, eftersom
de i min mening alltid passar, och jag tycker det upplevs som
inkonsekvent att växla mellan de olika översättningarna som kan betyda
olika saker i originalet.


> > > > AAAAAAAAAAARGH!
> > > > Särskrivningar en masse...
> > > 
> > > Ja, verkligen.
> > 
> > :)
> > Du skyller på tidigare översättare?
> 
> Ja, i just det här fallet tror jag att jag kan skylla ifrån mig.

Det brukar jag också göra när jag övertar en översättning, men du brukar
inte tro på mig. ;-)


> > > > Kallas inte \ "omvänt snedstreck" på svenska? Kolla gärna med dataterm,
> > > > jag är inte säker. Gäller på fler ställen.
> > > 
> > > Datatermgruppen nämner båda översättningarna. I de flesta fallen
> > > används det i en sammansättning, och då blir det smidigare med ett
> > > ord.
> > 
> > Men har vi inte använt "omvänt snedstreck" i de flesta sammanhang
> > tidigare? I så fall är det kanske värt att hålla kvar vid det.
> 
> Jag tror nog vi använt båda. Det är möjligt att "omvänt snedstreck"
> är vanligare. Men när det finns synonymer på svenska tycker jag inte
> vi behöver bestämma oss för att alltid använda en av dem.
> 
> I det här fallet så finns det fler meddelanden där ordet bör skrivas
> ihop, t.ex.
> 
>   använd hattnotation (^G) och oktal bakstrecksnotation
> 
> I sådana fall blir det klumpigt med flerordsuttryck,
> "omvänt-snedstrecksnotation" är inte fel men inte så snyggt. Det
> ställe du pekade på var nog det enda där det inte var sammanskrivet.

Okej, då håller jag med.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.