Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-11 22:23:49

Christian Rose writes:
> sön 2002-03-10 klockan 19.00 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: lib/xmemcoll.c:62
> > > > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > > > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> > > 
> > > "Ställ in LC_ALL=\"C\"..."
> > 
> > Jag nöjer mig med "sätt" som Martin föreslog.
> 
> Det var inte bara det jag avsåg, utan även "snuffarna"
> (citationstecknen).

Jaså, tycker du DE skall ändras? Jag såg det som skalsyntax i det här
fallet, och rörde den inte därför. Visserligen skulle det fungerat
även med citationstecken i de skal jag känner till. Men jag tycker
inte det finns någon direkt anledning att ändra från orginalet i det
avseendet.

> > > > #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> > > > msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> > > > msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"
> > > 
> > > Tror kommat behövs på svenska också, annars blir det knepigt tycker jag.
> > 
> > Ni har fått dem (båda kommatecknen, alltså).
> 
> Hmm, jag är osäker på om det första behövs på svenska, men det andra
> behövs definitivt.

Det första BEHÖVS inte, vare sig på svenska eller engelska. Men det
fungerar med det på båda språken, och då valde jag att hålla mig nära
orginalet.

> > Ok. Jag har skrivit om de där det gick lätt. Men hur översätter
> > man(!:-) på ett bättre sätt tycker du?
> 
> "undertryckande av ej avskilda rader är endast rimligt vid arbete på
> fält".
> De flesta "man"-konstruktioner brukar i min erfarenhet gå att ersätta
> med den här typen av konstruktion.

Du missförstod min fråga. Jag undrade hur jag skulle översätta de
rader som kom efter min text:

msgid "warning: PID ignored; --pid=PID is useful only when following"
msgstr "varning: PID ignorerad, --pid=PID är användbar bara när man följer"

Jag tycker inte "följning" är ett rimligt ord, och "följande" betyder
något annat.

> > > > #: src/fold.c:295
> > > > #, c-format
> > > > msgid "invalid number of columns: `%s'"
> > > > msgstr "felaktigt antal kolumner: \"%s\""
> > > 
> > > ogiltigt? Kan gälla fler ställen.
> > 
> > Varför är det bättre? Vi har tidigare översatt "invalid" både med
> > "ogiltig" och "felaktig" i olika sammanhang. Här det något fel på
> > "felaktig" i det är fallet?
> 
> Nej, inte mer än att jag tycker att det är dumt om man översätter
> "invalid" olika på olika ställen, när "ogiltig" borde fungera lika bra
> som översättning överallt.

Det finns ju en viss nyansskillnad mellan de svenska orden, och jag
brukar försöka välja det som passar bäst vid varje tillfälle.

> > > > #: src/pr.c:328
> > > > msgid "Pete TerMaat and Roland Huebner"
> > > > msgstr "Pete TerMaat och Roland Huebner"
> > > 
> > > Det ska inte vara Hübner? Har du kollat?
> > 
> > Det kan du nog ha rätt i. Hans epostadress slutar på gmx.de. Jag
> > ändrar, och skickar ett brev och frågar för säkerhets skull.
> 
> Är det så kan du ju även be dem att ta med en kommentar om det i koden
> precis innan meddelandet, så att det blir en kommentar i po-filen.

Bra idé. Jag gör det när jag fått svar. Torde väl gälla även
Torbjörn Granlund, (skrivet med "o" i meddelandena).

> > > AAAAAAAAAAARGH!
> > > Särskrivningar en masse...
> > 
> > Ja, verkligen.
> 
> :)
> Du skyller på tidigare översättare?

Ja, i just det här fallet tror jag att jag kan skylla ifrån mig.

> > > "1 meg" bör det väl bli på svenska? Eller skriv ut hela.
> > 
> > Jag gillar inte slangordet över huvud taget, men det blir något bättre
> > om man skriver det gement, det håller jag med om.
> 
> Eller skriv ut "1 megabyte" som jag också föreslog.

Jag insåg inte att det var så du menade, men det har du rätt i, det är
naturligtvis en bra lösning. Jag gör så.

> Jag håller med, mindre meddelanden gör det lättare att översätta. Men de
> borde anpassa meddelandena till styckegränser, så att styckemeddelanden
> som är markerade för översättning börjar på ny rad. Att behöva anpassa
> översättningen till var en tidigare översättning till ett annat
> meddelande slutar på raden är ganska trasigt, speciellt som meddelanden
> i en po-fil inte behöver komma i den ordning de finns i koden, eller
> sammanhanget meddelandena imellan eller hur de skrivs ut vara uppenbart
> på något annat sätt utifrån po-filen.
> Jag skulle ha buggrapporterat detta.

Du kan nog har rätt i det. Jag skriver ett litet meddelande om det.

> > > Kallas inte \ "omvänt snedstreck" på svenska? Kolla gärna med dataterm,
> > > jag är inte säker. Gäller på fler ställen.
> > 
> > Datatermgruppen nämner båda översättningarna. I de flesta fallen
> > används det i en sammansättning, och då blir det smidigare med ett
> > ord.
> 
> Men har vi inte använt "omvänt snedstreck" i de flesta sammanhang
> tidigare? I så fall är det kanske värt att hålla kvar vid det.

Jag tror nog vi använt båda. Det är möjligt att "omvänt snedstreck"
är vanligare. Men när det finns synonymer på svenska tycker jag inte
vi behöver bestämma oss för att alltid använda en av dem.

I det här fallet så finns det fler meddelanden där ordet bör skrivas
ihop, t.ex.

  använd hattnotation (^G) och oktal bakstrecksnotation

I sådana fall blir det klumpigt med flerordsuttryck,
"omvänt-snedstrecksnotation" är inte fel men inte så snyggt. Det
ställe du pekade på var nog det enda där det inte var sammanskrivet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.