Re: Stavningen av GNOME/Gnome

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-06 13:13:22

ons 2002-03-06 klockan 12.51 skrev Fredrik Wendt:
> >Inomstående följer naturligtvis företagets policy, profil eller vad det
> >nu är, oavsett hur konstigt det blir. Wasa kommer alltid att skriva
> >WASA, Ikea kommer alltid att skriva IKEA. Och Gnome kommer alltid att
> >skriva GNOME...
> >
> Att du när du översätter inte känner dig tillhöra Gnomes (svenska) 
> utvecklarlag tillräckligt mycket för att skriva GNOME som de önskar - 
> det är för mig en mycket främmande inställning.

Du missuppfattar mig! Visserligen är jag ny här och känner mig inte
riktigt hemma, men jag anpassar mig så klart efter rådande regler och
bestämmelser. Jag uttryckte mig lite klumpigt. Vad jag menade var helt
enkelt att vi här tillhör Gnome och skriver GNOME.

> Den svenska grenen av utvecklare hos Gnome, skulle dock kunna bestämma 
> sig för att det är tillräckligt styrkt att Gnome alltid skall skrivas 
> Gnome på svenska, och införa detta som en del av Gnomes praxis. 
> Amerikanarna måste ju ha sådant förtroende att om det svenska 
> utvecklarlaget påstår att det "de facto" är så här Gnome bör skrivas i 
> Sverige, skall det godtas utan invändningar. De borde alltså kunna utöka 
> praxisen till att vara hänsynstagande till nationella «skrivregler».

Ett sådant beslut skulle vara mycket intressant. Det skulle kanske
bevisa att Gnome är en ödmjuk organisation (inte för att jag tvivlar på
det!) som helst av allt vill att användarna känner sig bekväma med dem.
Men är det värt besväret? Blir det virrigt med två olika skrivsätt? "De
facto" är det ju så Gnome bör skrivas i Sverige -- det är det ingen
tvekan om -- så den biten är redan avklarad. Det här kräver nog mer
diskussion.

Får jag förresten fråga varför du använder "gåsögon" runt ordet
skrivregler?

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.