Re: gnome-db (Gnome2)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-03-05 22:14:58

Christian Rose wrote:

>>>>>#: ui/gnome-db.xml.h:18
>>>>>msgid "Show/Hide the shortcut bar"
>>>>>msgstr "Visa/Dölj genvägsraden"
>>>>>
>>>>Dölj ska stå med litet d i stället, tycker jag.
>>>>
>>>I allmänhet brukar jag följa originalets stil i sådana här sammanhang.
>>>Är det ena sättet att skriva fel?
>>>
>>För det första tycker jag att det ser knäppt ut, och för det andra är
>>det antagligen inte så vanligt heller. Vad som är rätt och fel kan jag
>>inte döma. Jag ser "dölj" i det här fallet som ord nummer två i meningen
>>-- inte ett alternativt första ord -- varför det får bli ett gement d.
>>
>Jag ser det som ett alternativt första ord.
>Jag avstår från att ändra om inte någon kan visa att det ena sättet är
>fel.
>
Om det inte hade varit en rubrik (eller ett menyval) hade en fullständig 
mening sett ut något i stil med "Visa eller dölj genvägsraden." Således 
bör nog snedstrecket betraktas som en förkortning av " eller " och 
därför är jag nog inne på Daniels linje.
    Efter att ha kollat i Svenska skrivregler (regler 281-289) så kan 
jag inte säga att den varken styrker eller mottalar det jag förordar.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.