Re: gnome-db (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 20:46:24

tis 2002-03-05 klockan 20.19 skrev Daniel Jensen:
> > > > #: ui/gnome-db-manager.xml.h:1
> > > > msgid "Activate data source configuration window"
> > > > msgstr "Aktivera datakällekonfigurationsfönstret"
> > > > 
> > > > #: ui/gnome-db-manager.xml.h:2
> > > > msgid "Activate providers configuration window"
> > > > msgstr "Aktivera leverantörskonfigurationsfönstret"
> > > 
> > > Usch, så långa ord...
> > 
> > Har du förslag på hur de kan förbättras?
> 
> Kanske "konfigurationsfönstret för datakällor/leverantörer"?

Okej, jag ändrar. Tack!


> > > > #: ui/gnome-db.xml.h:18
> > > > msgid "Show/Hide the shortcut bar"
> > > > msgstr "Visa/Dölj genvägsraden"
> > > 
> > > Dölj ska stå med litet d i stället, tycker jag.
> > 
> > I allmänhet brukar jag följa originalets stil i sådana här sammanhang.
> > Är det ena sättet att skriva fel?
> 
> För det första tycker jag att det ser knäppt ut, och för det andra är
> det antagligen inte så vanligt heller. Vad som är rätt och fel kan jag
> inte döma. Jag ser "dölj" i det här fallet som ord nummer två i meningen
> -- inte ett alternativt första ord -- varför det får bli ett gement d.

Jag ser det som ett alternativt första ord.
Jag avstår från att ändra om inte någon kan visa att det ena sättet är
fel.


> > > Exportera?
> > 
> > Omöjligt att säga, eftersom det är en föråldrad sträng. Men jag ändrar.
> > Det ligger ju nära tillhands att det ska vara "Exportera" eftersom
> > "Importera" är precis under.
> 
> Vad är en föråldrad sträng?

Jag vet inte om det är den korrekta termen, men vad jag avser är i alla
fall de meddelanden med #~ framför som normalt hamnar sist i po-filer.
Dessa meddelanden har tidigare funnits med i källkoden och varit
markerade för översättning tidigare och översatts tidigare, men har
sedan dess försvunnit på något sätt. När man uppdaterar po-filen görs en
koll av vilka tidigare meddelanden som fortfarande är aktuella, och de
som helt verkar ha försvunnit och har en översättning föråldras med #~.
Om det har kommit ett nytt meddelande som är identiskt (eller snarlikt)
med ett föråldrat så kommer översättningen på motsvarande sätt att
användas för det nya meddelandet (eller luddigmarkeras).

Anledningarna till att meddelanden föråldras kan vara många. Det kan
vara att originalmeddelandena har tagits bort från koden, att de har
ändrats så väsentligt att inte gettext känner igen dem som en variant av
tidigare meddelanden och förstår att luddigmarkera, att de kodpartier
där meddelandena fanns har kommenterats bort, eller att meddelandena
inte längre är markerade för översättning. I vart fall används de inte
längre i den formen de är angivna, eller är inte längre tillgängliga för
översättning.

Normalt kan man plocka bort sådana meddelanden eftersom de inte tjänar
något direkt syfte och inte används, men i GNOME-översättningarna brukar
vi behålla dem i filerna. Anledningen är att de flesta GNOME-program är
under väldigt aktiv utveckling i CVS, och därför händer det inte så
sällan att kodpartier kommenteras bort ibland för att sedan dyka upp
igen. Det kan t.ex. bero på att man håller på att konvertera eller
skriva om ett stort kodparti, och under tiden det inte fungerar och man
arbetar på det så kommenterar man bort koden när man skickar in den i
CVS.
När koden efter några dagars eller veckors arbete fungerar igen tar man
bort bortkommenteringen. Har man då som översättare tagit bort alla
föråldrade meddelanden kan man få en obehaglig överraskning i att man
får översätta samma saker på nytt igen då, eller försöka återskapa dem
från cvs-historiken, vilket kan vara enklare sagt än gjort (detta har
inträffat). Det är mycket enklare att behålla föråldrade meddelanden,
även om majoriteten kanske aldrig kommer att användas igen. Det värsta
som sker är att po-filen blir lite större. Blir det orimligt många
föråldrade meddelanden kan man ju alltid plocka bort de som är mest
osannolika att återkomma.


Du ska ha tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-db.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.