Re: gedit (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-05 16:37:49

tis 2002-03-05 klockan 09.36 skrev Christian Rose:
> #: plugins/diff/diff.glade2.h:9
> msgid "Note that this option is only supported by GNU diff"
> msgstr "Observera att denna flagag endast stöds av GNU diff"

Flagga är felskrivet.

> #: plugins/docinfo/docinfo.c:46
> msgid "_Word Count"
> msgstr "_Ordräkning"

"Word count" ska väl översättas som "antal ord". Eventuellt "räkna ord",
vilket ger mer information om vad kommandot gör.

> #: plugins/shell_output/shell_output.c:334
> msgid "An error occurs while running the selected command."
> msgstr "Ett fel uppstår vid körning av det valda kommandot."

Vad är detta för text? Det låter som ett rollspel.

> #: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:446
> msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
> msgstr "Kunde inte hitta plugin-manager.glade2, installera om gedit.\n"

Punkt i stället för komma. Satsradning!

> #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
> msgid ""
> "The MDI (Multiple Document Interface) mode refers to the way more than one "
> "text document is displayed in gedit. \n"
> "If you choose the Notebook mode, you may then decide where you want the tabs "
> "to appear in the gedit window."
> msgstr ""
> "MDI-läget (Multiple Document Interface) ät det sätt som mer än ett "
> "textdokument visas i gedit.\n"
> "Om du väljer flikhäftesläget kan du sedan välja hur du vill att flikarna ska "
> "visas i gedit-fönstret."

ät -> är

Jag skulle ha skrivit: "MDI-läget ... är det läge i vilket flera
textdokument kan visas [samtidigt] i gedit".

> #: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
> msgid ""
> "This is the Plugin Manager. Plugins are extra pieces of software that extend "
> "gedit capabilities. From here, you can choose which plugins you want to have "
> "loaded."
> msgstr ""
> "Detta är insticksmodulhanteraren. Insticksmoduler är extraprogram som utökar "
> "gedits funktionalitet. Härifrån kan du välja vilka insticksmoduler som du "
> "vill ska läsas in."

"Som" i den andra meningen kan strykas utan att information går
förlorad.

> #: src/dialogs/uri.glade2.h:1
> msgid "Enter the location (URI) of the file you would like to open:"
> msgstr "Ange platsen (URI:n) för de filer som du vill öppna:"

I den engelska texten står file i singularis, du har översatt det till
pluralis.

> #: src/gedit-commands.c:511
> msgid "gedit is a small and lightweight text editor for Gnome"
> msgstr "gedit är en liten och enkel textredigerare för Gnome"

Om GNOMEs förhållningsregler ska följas tycker jag att du ska skriva
"GNOME" i stället för "Gnome". Att låta bli att fixa det bara för att
det ska fixas i källan först är lite fånigt. Varör inte fixa det här och
samtidigt rapportera det? Slå två flugor i en smäll.

> #: src/gedit-file.c:539
> #, c-format
> msgid "Loading %d file..."
> msgstr "Läser in %d filer..."

Här verkar det som om det är den engelska tecken som är fel.

> #: src/gedit-ui.xml.h:5
> msgid "Change the visibility of the status bar in the current window"
> msgstr "Ändra synligheten på statusraden i det aktuella fönstret"

Synlighet låter som något steglöst. Kanske "Visa eller göm" passar
bättre?

> #: src/gedit-utils.c:880
> #, c-format
> msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
> msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den är för stor."

Har gedit den begränsningen? Vilken är maxgränsen för filer?

> #~ msgid "Sample 'hello world' plugin."
> #~ msgstr "Exempel-\"Hej världen\"-insticksmodul."

Du ska kanske kasta om ordföljden lite, så att "Hej världen" hamnar
först?

> #~ msgid "MDI (Multiple Document Interface)"
> #~ msgstr "MDI (\"Multiple Document Interface\")"

Jag skulle ha skippat citationstecknena.

> #~ msgid "gedit: Browse for program location..."
> #~ msgstr "gedit: Bläddra för programplats..."

för -> efter

> #~ msgid "Error in the pipe."
> #~ msgstr "Fel i röret."

"Rörledningen" låter bättre.

> #~ msgid "File to use as body of message : "
> #~ msgstr "Filen att använda som kropp i meddelandet: "

Obestämd form (fil) låter bättre.

> #~ msgid "don't translate this\n"
> #~ msgstr "översätt inte detta\n"

?

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.