Re: gedit (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 20:16:23

tis 2002-03-05 klockan 16.37 skrev Daniel Jensen:
> tis 2002-03-05 klockan 09.36 skrev Christian Rose:
> > #: plugins/diff/diff.glade2.h:9
> > msgid "Note that this option is only supported by GNU diff"
> > msgstr "Observera att denna flagag endast stöds av GNU diff"
> 
> Flagga är felskrivet.

Oj. Tack!


> > #: plugins/docinfo/docinfo.c:46
> > msgid "_Word Count"
> > msgstr "_Ordräkning"
> 
> "Word count" ska väl översättas som "antal ord". Eventuellt "räkna ord",
> vilket ger mer information om vad kommandot gör.

Fast "word count" motsvaras ju av "ordräkning" eller "antal ord". "Räkna
ord" hade motsvarat "Count Words".
Så jag *misstänker* att du egentligen vill ha en ändring av originalet.
I så fall bör du skicka en felrapport:
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit


> > #: plugins/shell_output/shell_output.c:334
> > msgid "An error occurs while running the selected command."
> > msgstr "Ett fel uppstår vid körning av det valda kommandot."
> 
> Vad är detta för text? Det låter som ett rollspel.

:-)
Presens låter mycket riktigt märkligt i detta sammanhang. Det är mycket
möjligt att det är ett misstag och att det egentligen ska vara
imperfekt. Vill du rapportera detta i Bugzilla (samma länk som ovan)?


> > #: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:446
> > msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
> > msgstr "Kunde inte hitta plugin-manager.glade2, installera om gedit.\n"
> 
> Punkt i stället för komma. Satsradning!

Okej, jag ändrar.


> > #: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
> > msgid ""
> > "The MDI (Multiple Document Interface) mode refers to the way more than one "
> > "text document is displayed in gedit. \n"
> > "If you choose the Notebook mode, you may then decide where you want the tabs "
> > "to appear in the gedit window."
> > msgstr ""
> > "MDI-läget (Multiple Document Interface) ät det sätt som mer än ett "
> > "textdokument visas i gedit.\n"
> > "Om du väljer flikhäftesläget kan du sedan välja hur du vill att flikarna ska "
> > "visas i gedit-fönstret."
> 
> ät -> är

Oj! Tackar.


> Jag skulle ha skrivit: "MDI-läget ... är det läge i vilket flera
> textdokument kan visas [samtidigt] i gedit".

Mycket bättre, jag ändrar.
En motsvarande ändring skulle kunna göras för det engelska originalet, i
så fall får du gärna skicka en buggrapport.


> > #: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
> > msgid ""
> > "This is the Plugin Manager. Plugins are extra pieces of software that extend "
> > "gedit capabilities. From here, you can choose which plugins you want to have "
> > "loaded."
> > msgstr ""
> > "Detta är insticksmodulhanteraren. Insticksmoduler är extraprogram som utökar "
> > "gedits funktionalitet. Härifrån kan du välja vilka insticksmoduler som du "
> > "vill ska läsas in."
> 
> "Som" i den andra meningen kan strykas utan att information går
> förlorad.

Ja, bra! Tack.


> > #: src/dialogs/uri.glade2.h:1
> > msgid "Enter the location (URI) of the file you would like to open:"
> > msgstr "Ange platsen (URI:n) för de filer som du vill öppna:"
> 
> I den engelska texten står file i singularis, du har översatt det till
> pluralis.

Oj. Tackar!


> > #: src/gedit-commands.c:511
> > msgid "gedit is a small and lightweight text editor for Gnome"
> > msgstr "gedit är en liten och enkel textredigerare för Gnome"
> 
> Om GNOMEs förhållningsregler ska följas tycker jag att du ska skriva
> "GNOME" i stället för "Gnome". Att låta bli att fixa det bara för att
> det ska fixas i källan först är lite fånigt. Varör inte fixa det här och
> samtidigt rapportera det? Slå två flugor i en smäll.

Nej, det är inte alls fånigt. Om jag ändrar i översättningen här så:

* har jag bara fixat svenska översättningen (problemet påverkar
fortfarande alla de 40 andra översättningarna *och* de som inte använder
en översättning alls).

* får jag likväl uppdatera meddelandet en gång till när författaren har
uppdaterat originalet.

* har jag sämre koll på vad författaren har ändrat när han väl ändrar
originalet. Detta är inte oväsentligt. En av de värsta saker som finns
är när man övertar en översättning från någon annan som har översatt
saker väldigt fritt. När väl ändringar sker i originalet har man inte en
chans att se vad som ändrades och vad man ska uppdatera utan att diff:a
fram och tillbaka, eftersom kopplingen mellan originalets formulering
och översättningen är väldigt luddig. Att översätta väldigt fritt gör
ofta att översättningen blir betydligt svårare att underhålla av denna
anledning, och även en del andra anledningar, men som inte gäller i
detta fall.

* har jag inte alls informerat utvecklaren om problemet. Han kanske
fortsätter att skapa nya meddelanden där han skriver fel, vilket leder
till fler meddelanden som jag får göra "hack" i översättningen, vilket
ger ännu fler problem med underhållandet, och så vidare.

Den här problematiken är inte unik för po-filer och översättningar på
något sätt, det gäller i princip alla situationer där man direkt
använder något som någon annan har producerat. Om man bara använder
strategin att man försöker göra hack i eget material för att ta sig runt
fel i det man använder och utan att rapportera det vidare uppåtströms,
så har man så gott som aldrig löst problemet utan bara gjort det än
värre för sig i framtiden.

Så det här bör du rapportera i Bugzilla, eftersom att ändra vår
översättning här knappast är någon lösning på det egentliga problemet,
som är att det är fel i originalet.


> > #: src/gedit-file.c:539
> > #, c-format
> > msgid "Loading %d file..."
> > msgstr "Läser in %d filer..."
> 
> Här verkar det som om det är den engelska tecken som är fel.

Ja. Detta får du gärna rapportera.


> > #: src/gedit-ui.xml.h:5
> > msgid "Change the visibility of the status bar in the current window"
> > msgstr "Ändra synligheten på statusraden i det aktuella fönstret"
> 
> Synlighet låter som något steglöst. Kanske "Visa eller göm" passar
> bättre?

Problemet finns ju även i originalet, så detta borde buggrapporteras.


> > #: src/gedit-utils.c:880
> > #, c-format
> > msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
> > msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den är för stor."
> 
> Har gedit den begränsningen? Vilken är maxgränsen för filer?

Jag vet faktiskt inte. Men när jag kollar i koden verkar det vara
gnome-vfs som har en begränsning, och inte själva gedit.


> > #~ msgid "Sample 'hello world' plugin."
> > #~ msgstr "Exempel-\"Hej världen\"-insticksmodul."
> 
> Du ska kanske kasta om ordföljden lite, så att "Hej världen" hamnar
> först?

Det blir mycket bättre. Tack.


> > #~ msgid "MDI (Multiple Document Interface)"
> > #~ msgstr "MDI (\"Multiple Document Interface\")"
> 
> Jag skulle ha skippat citationstecknena.

Okej...


> > #~ msgid "gedit: Browse for program location..."
> > #~ msgstr "gedit: Bläddra för programplats..."
> 
> för -> efter

Ändrat. Tack.


> > #~ msgid "Error in the pipe."
> > #~ msgstr "Fel i röret."
> 
> "Rörledningen" låter bättre.

Vi använder "rör" för "pipe" vill jag minnas
(http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.1). I så fall bör ordlistan
ändras. Någon som har synpunkter?


> > #~ msgid "File to use as body of message : "
> > #~ msgstr "Filen att använda som kropp i meddelandet: "
> 
> Obestämd form (fil) låter bättre.

Ja. Tack!


> > #~ msgid "don't translate this\n"
> > #~ msgstr "översätt inte detta\n"
> 
> ?

Det här är ett föråldrat meddelande (det används inte längre, vilket #~
anger), så att översätta det har noll effekt. Det är mest om det skulle
börja användas igen, vilket jag tror är osannolikt i detta fall.

Du ska ha många tack för granskningen! Ange gärna numren på
buggrapporterna i svaret. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gedit.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.