Re: Stavningen av GNOME/Gnome

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 15:34:05

tis 2002-03-05 klockan 15.13 skrev Daniel Jensen:
> mån 2002-03-04 klockan 23.53 skrev Christian Rose:
> > [klipp]
> > http://developer.gnome.org/documents/style-guide/gnome-glossary-desktop.html
> > [klipp]
> 
> Ja, det avgör väl saken? Vi får skriva GNOME och GNOMEs i
> fortsättningen.

Ungefär det vi har kommit fram till på
gnome-sv-list@lists.sourceforge.net också, efter mycket debatt och två
omröstningar :).
Kort sammanfattning:

* "Gnome" är den korrekta formen på svenska om det inte finns en
existerande enhetlig praxis, eftersom det faktiskt är ett initialord som
uttalas som ett ord, och då ska det skrivas med inledande versal och
resten gemener. Så säger Svenska skrivregler.

* Det verkar finnas en praxis (den i länken ovan) som säger att GNOME
alltid ska skrivas med stora bokstäver, oavsett situation.

* Alltså skriver vi "GNOME", eftersom det är praxisen som gäller (även
enligt Svenska skrivregler går praxisen i första hand). Åtminstone ska
vi skriva GNOME med stora bokstäver inom GNOME-projektet. Andra kan
skriva "Gnome" men i GNOME skriver vi GNOME precis som pressen skriver
"Ikea", men Ikea själva alltid skriver "IKEA".

* Står det "Gnome" i originalet används "Gnome" även i översättningen.
Precis som andra fel ska felen fixas i originalen och inte i
översättningen, så det är inte vår uppgift att "fixa" detta i en enskild
översättning, utan i så fall ska det rapporteras uppåtströms, så att det
kan fixas en gång för alla.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.