gedit (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-05 09:36:50

Här är den senaste och fräschaste gedit-översättningen. Riv gärna sönder
den i atomer, bara det framgår vad som är fel. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gedit.sv.po.

Tack på förhand!


Christian

# Swedish messages for gEdit. 
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sslug.dk>, 1998.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 1999, 2000.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.106 2002/03/05 08:33:30 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-05 09:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-05 09:32+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gedit.desktop.in.h:1
msgid "Edit text files"
msgstr "Redigera textfiler"

#: gedit.desktop.in.h:2
msgid "Text Editor"
msgstr "Textredigerare"

#: plugins/ASCII/ascii.c:42
msgid "_ASCII Table"
msgstr "_ASCII-tabell"

#: plugins/ASCII/ascii.c:45
msgid "Pop-up a dialog containing an ASCII Table"
msgstr "Visa ett dialogfönster som innehåller en ASCII-tabell"

#: plugins/ASCII/ascii.c:325
msgid "Char"
msgstr "Tecken"

#: plugins/ASCII/ascii.c:332
msgid "Dec#"
msgstr "Dec"

#: plugins/ASCII/ascii.c:339
msgid "Hex#"
msgstr "Hex"

#: plugins/ASCII/ascii.c:346
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: plugins/ASCII/ascii.c:391 plugins/ASCII/ascii.c:512
msgid "ASCII table"
msgstr "ASCII-tabell"

#: plugins/ASCII/ascii.c:404
msgid "_Insert char"
msgstr "_Infoga tecken"

#: plugins/ASCII/ascii.c:513
msgid "This plugin displays a pop-up dialog which contains an ASCII Table."
msgstr ""
"Denna insticksmodul visar ett popupfönster som innehåller en ASCII-tabell."

#: plugins/ASCII/ascii.c:515
msgid "Copyright (C) 2001-2002 Paolo Maggi"
msgstr "Copyright © 2001-2002 Paolo Maggi"

#: plugins/ASCII/asciitable.glade2.h:1
msgid ""
"If you wish to insert any of the characters in to the active \n"
"document, select the character and click the \"Insert Char\" \n"
"button or double click the character in the table."
msgstr ""
"Om du vill infoga något av tecknen i det aktiva dokumentet\n"
"väljer du tecknet och klickar på knappen \"Infoga tecken\",\n"
"eller dubbelklickar på tecknet i tabellen."

#: plugins/ASCII/asciitable.glade2.h:4
msgid "Insert char"
msgstr "Infoga tecken"

#: plugins/ASCII/asciitable.glade2.h:5
msgid "gedit: ASCII table"
msgstr "gedit: ASCII-tabell"

#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:44
msgid "Open CVS Chan_geLogs"
msgstr "Öppna CVS Chan_geLog-filer"

#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:47
msgid "Searches for ChangeLogs in the current document and opens them"
msgstr "Söker efter ChangeLog-filer i det aktuella dokumentet och öppnar dem"

#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:235
msgid "CVS ChangeLog"
msgstr "CVS-ChangeLog"

#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:236
msgid "A plugin that opens ChangeLogs found in CVS commit messages."
msgstr ""
"En insticksmodul som öppnar ChangeLog-filer som hittas i CVS commit-"
"meddelanden."

#: plugins/cvschangelog/cvschangelog.c:238
msgid "Copyright (C) 2002 - James Willcox"
msgstr "Copyright © 2002 - James Willcox"

#: plugins/diff/diff.c:61
msgid "Co_mpare Files..."
msgstr "_Jämför filer..."

#: plugins/diff/diff.c:64
msgid "Makes a diff file from two documents or files"
msgstr "Gör en diff-fil från två dokument eller filer"

#: plugins/diff/diff.c:66
msgid "Compare files"
msgstr "Jämför filer"

#. Create the dialog
#: plugins/diff/diff.c:267
msgid "Compare two files..."
msgstr "Jämför två filer..."

#: plugins/diff/diff.c:281
msgid "C_ompare"
msgstr "J_ämför"

#: plugins/diff/diff.c:491
msgid "The two documents you selected are the same."
msgstr "De två dokument du markerade är samma."

#: plugins/diff/diff.c:499
msgid ""
"The \"first\" file you selected does not exist.\n"
"\n"
"Please provide a valid file."
msgstr ""
"Den \"första\" filen du valde finns inte.\n"
"\n"
"Var vänlig och ange en giltig fil."

#: plugins/diff/diff.c:508
msgid ""
"The \"second\" file you selected does not exist.\n"
"\n"
"Please provide a valid file."
msgstr ""
"Den \"andra\" filen du valde finns inte.\n"
"\n"
"Var vänlig och ange en giltig fil."

#: plugins/diff/diff.c:516
msgid "The two files you selected are the same."
msgstr "De två filerna du valde är samma."

#: plugins/diff/diff.c:533
msgid "The \"first\" document contains no text."
msgstr "Det \"första\" dokumentet innehåller ingen text."

#: plugins/diff/diff.c:562
msgid "The \"second\" document contains no text."
msgstr "Det \"andra\" dokumentet innehåller ingen text."

#. FIXME: do better error reporting ... . Chema
#: plugins/diff/diff.c:583
msgid ""
"Impossible to compare the selected documents.\n"
"\n"
"gedit could not create a temporary file."
msgstr ""
"Kan inte jämföra de valda dokumenten.\n"
"\n"
"gedit kunde inte skapa en temporär fil."

#: plugins/diff/diff.c:601 plugins/diff/diff.c:614
msgid ""
"Impossible to compare the selected documents.\n"
"\n"
"Error executing the diff command."
msgstr ""
"Kan inte jämföra de valda dokumenten.\n"
"\n"
"Fel vid körning av diff-kommandot."

#: plugins/diff/diff.c:636
msgid "No differences were found between the selected documents."
msgstr "Inga skillnader hittades mellan de valda dokumenten."

#: plugins/diff/diff.c:677
msgid ""
"Impossible to compare the selected documents.\n"
"\n"
"The result contains invalid UTF-8 data."
msgstr ""
"Kan inte jämföra de valda dokumenten.\n"
"\n"
"Resultatet innehåller ogiltig UTF-8-data."

#: plugins/diff/diff.c:901
msgid ""
"Makes a diff file from two documents or files on disk.\n"
"\n"
"For more info on \"diff\" program, type \"man diff\" in a shell prompt.\n"
msgstr ""
"Skapar en diff-fil från två dokument eller filer på disken.\n"
"\n"
"För mer information om programmet \"diff\" skriver du \"man diff\" i en "
"skalprompt.\n"

#: plugins/diff/diff.c:904
msgid ""
"Copyright (C) 2000 - 2001 Chema Celorio \n"
"Copyright (C) 2002 Paolo Maggi"
msgstr ""
"Copyright © 2000 - 2001 Chema Celorio \n"
"Copyright © 2002 - Paolo Maggi"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:1
msgid "Choose the files to compare."
msgstr "Välj filerna som ska jämföras."

#: plugins/diff/diff.glade2.h:2
msgid "Compare files..."
msgstr "Jämför filer..."

#: plugins/diff/diff.glade2.h:3
msgid "F_rom document"
msgstr "F_rån dokument"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:4
msgid "First"
msgstr "Första"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:5
msgid "From _document"
msgstr "Från _dokument"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:6
msgid "From a _file on disk"
msgstr "Från en _fil på disk"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:7
msgid "From a file o_n disk"
msgstr "Från en fil _på disk"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:8
msgid "Ignore _blanks (-b option)"
msgstr "Ignorera _blanksteg (flaggan -b)"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:9
msgid "Note that this option is only supported by GNU diff"
msgstr "Observera att denna flagag endast stöds av GNU diff"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:10
msgid "Second"
msgstr "Andra"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:11
msgid "Use the _unified output format (-u option)"
msgstr "Använd det _universella utdataformatet (flaggan -u)"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:12 plugins/time/time.glade2.h:3
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:70 src/dialogs/goto-line.glade2.h:3
#: src/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:3 src/dialogs/uri.glade2.h:3
msgid "gtk-cancel"
msgstr "gtk-cancel"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:13 plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:6
#: plugins/time/time.glade2.h:4 src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:71
#: src/dialogs/uri.glade2.h:4
msgid "gtk-help"
msgstr "gtk-help"

#: plugins/diff/diff.glade2.h:14 plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:7
#: plugins/time/time.glade2.h:5 src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:72
#: src/dialogs/goto-line.glade2.h:4
#: src/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:4
msgid "gtk-ok"
msgstr "gtk-ok"

#: plugins/docinfo/docinfo.c:46
msgid "_Word Count"
msgstr "_Ordräkning"

#: plugins/docinfo/docinfo.c:49
msgid "Get info on current document"
msgstr "Få information om det aktuella dokumentet"

#: plugins/docinfo/docinfo.c:145 plugins/docinfo/docinfo.c:365
msgid "Word count"
msgstr "Ordräkning"

#: plugins/docinfo/docinfo.c:156
msgid "_Update"
msgstr "_Uppdatera"

#: plugins/docinfo/docinfo.c:366
msgid ""
"The word count plugin analyzes the current document and determines the "
"number of words, lines, characters and non-space characters in it and "
"display the result."
msgstr ""
"Insticksmodulen för ordräkning analyserar det aktuella dokumentet och avgör "
"antalet ord, rader, tecken och icke-blanka tecken i det och visar resultatet."

#: plugins/docinfo/docinfo.c:370 plugins/sample/sample.c:151
#: plugins/shell_output/shell_output.c:424
#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:144 plugins/time/time.c:540
msgid "Copyright (C) 2002 - Paolo Maggi"
msgstr "Copyright © 2002 - Paolo Maggi"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
msgid "0"
msgstr "0"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
msgid "Characters (no spaces)"
msgstr "Tecken (utan blanksteg)"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
msgid "Characters (with spaces)"
msgstr "Tecken (inklusive blanksteg)"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
msgid "File Name"
msgstr "Filnamn"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6 src/gedit-print.c:282
msgid "Lines"
msgstr "Rader"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
msgid "Words"
msgstr "Ord"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
msgid "gedit: Document Info plugin"
msgstr "gedit: Insticksmodul för dokumentinformation"

#: plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5 src/dialogs/replace.glade2.h:9
msgid "gtk-close"
msgstr "gtk-close"

#: plugins/sample/sample.c:41
msgid "Insert User _Name"
msgstr "Infoga användar_namn"

#: plugins/sample/sample.c:44
msgid "Insert the user name at the cursor position"
msgstr "Infoga användarnamnet vid markörpositionen"

#: plugins/sample/sample.c:148
msgid "User name"
msgstr "Användarnamn"

#: plugins/sample/sample.c:149
msgid "Inserts the user name at the cursor position."
msgstr "Infogar användarnamnet vid markörpositionen."

#: plugins/shell_output/shell_output.c:44
msgid "Insert Shell _Output"
msgstr "Infoga skal_utdata"

#: plugins/shell_output/shell_output.c:47
msgid "Insert the shell output in the current document"
msgstr "Infoga utdata från skalet i det aktuella dokumentet"

#: plugins/shell_output/shell_output.c:151
#: plugins/shell_output/shell_output.c:420
msgid "Shell output"
msgstr "Skalutdata"

#: plugins/shell_output/shell_output.c:164
msgid "_Run"
msgstr "_Kör"

#: plugins/shell_output/shell_output.c:252
msgid ""
"The shell command entry is empty.\n"
"\n"
"Please, insert a valid shell command."
msgstr ""
"Fältet för skalkommando är tomt.\n"
"\n"
"Var vänlig och ange ett giltigt skalkommando."

#: plugins/shell_output/shell_output.c:281
msgid ""
"Error parsing the shell command.\n"
"\n"
"Please, insert a valid shell command."
msgstr ""
"Fel vid tolkning av skalkommandot.\n"
"\n"
"Ange ett giltigt skalkommando."

#: plugins/shell_output/shell_output.c:334
msgid "An error occurs while running the selected command."
msgstr "Ett fel uppstår vid körning av det valda kommandot."

#: plugins/shell_output/shell_output.c:421
msgid ""
"Execute a program and insert its output in the current document at the "
"current cursor position"
msgstr ""
"Kör ett program och infoga dess utdata i det aktuella dokumentet vid aktuell "
"markörposition"

#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
msgid "Specify the working directory and the command you want to run."
msgstr "Ange arbetskatalogen och det kommando som du vill köra."

#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:2
msgid "_Shell command:"
msgstr "_Skalkommando:"

#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:3
msgid "_Working directory:"
msgstr "_Arbetskatalog:"

#: plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
msgid "gedit: Shell Output plugin"
msgstr "gedit: Insticksmodul för skalutdata"

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:44
msgid "Tag _List"
msgstr "Tagg_lista"

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:47
msgid "Show the tag list window"
msgstr "Visa tagglistefönstret"

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:140
msgid "Tag list"
msgstr "Tagglista"

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:141
msgid ""
"The tag list plugin provides a method to easily insert into a document "
"commonly used tabs/strings without having to type them."
msgstr ""
"Tagglisteinsticksmodulen tillhandahåller en metod för att enkelt infoga "
"vanligt använda flikar/strängar i dokument utan att behöva skriva dem."

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:116
msgid "Tag list plugin"
msgstr "Tagglisteinsticksmodul"

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:134
msgid "Select the group of tab you want to use."
msgstr "Välj den grupp med flikar som du vill använda."

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:158
msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document."
msgstr "Dubbelklicka på en tagg för att infoga det i det aktuella dokumentet."

#: plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:169
msgid "Tags"
msgstr "Taggar"

#: plugins/time/time.c:44
msgid "_Insert Date/Time"
msgstr "_Infoga datum/tid"

#: plugins/time/time.c:47
msgid "Insert current date and time at the cursor position"
msgstr "Infoga aktuellt datum och tid vid markörpositionen"

#: plugins/time/time.c:256
msgid "Available formats"
msgstr "Tillgängliga format"

#: plugins/time/time.c:297 plugins/time/time.glade2.h:1
msgid "Configure insert date/time plugin"
msgstr "Konfigurera insticksmodulen för infogande av datum/tid"

#: plugins/time/time.c:537
msgid "Insert Date/Time"
msgstr "Infoga datum/tid"

#: plugins/time/time.c:538
msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
msgstr "Infogar aktuellt datum och tid vid markörpositionen."

#: plugins/time/time.glade2.h:2
msgid "Select the format to use when inserting date/time."
msgstr "Välj det format som ska användas vid infogande av datum/tid."

#: src/bonobo-mdi.c:525 src/bonobo-mdi.c:601 src/bonobo-mdi.c:1997
#, c-format
msgid "Activate %s"
msgstr "Aktivera %s"

#: src/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:114
msgid "Goto line..."
msgstr "Gå till rad..."

#. Add Goto Line button
#: src/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:124
msgid "_Goto line"
msgstr "_Gå till rad"

#: src/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:140
msgid "Could not find the required widgets inside goto-line.glade2.\n"
msgstr "Kunde inte hitta de nödvändiga widgetarna i goto-line.glade2.\n"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:47
msgid "Plugin"
msgstr "Insticksmodul"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:48
msgid "Load"
msgstr "Läs in"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:314
msgid "Module file name"
msgstr "Modulfilnamn"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:315
msgid "Author(s)"
msgstr "Författare"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:446
msgid "Could not find plugin-manager.glade2, reinstall gedit.\n"
msgstr "Kunde inte hitta plugin-manager.glade2, installera om gedit.\n"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:454
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Insticksmodulhanterare"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:481
msgid "Invalid glade file for plugin manager -- not all widgets found.\n"
msgstr ""
"Ogiltig glade-fil för insticksmodulhanterare -- alla widgetar hittades "
"inte.\n"

#: src/dialogs/gedit-dialog-plugin-manager.c:571
msgid "Could not create the Plugin Manager dialog"
msgstr "Kunde inte skapa dialogen för insticksmodulhanteraren"

#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:167 src/dialogs/replace.glade2.h:3
#: src/gedit-ui.xml.h:56
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:178
msgid "Replace _All"
msgstr "Ersätt _alla"

#. Add Replace button
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:181 src/gedit-file-selector-util.c:109
#: src/gedit-ui.xml.h:105
msgid "_Replace"
msgstr "_Ersätt"

#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:270 src/gedit-ui.xml.h:26
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:469
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:540
#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:695
#, c-format
msgid "The text \"%s\" was not found."
msgstr "Texten \"%s\" hittades inte."

#: src/dialogs/gedit-dialog-replace.c:704
#, c-format
msgid "Found and replaced %d occurences."
msgstr "Hittade och ersatte %d förekomster."

#: src/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:73
msgid "Set program location ..."
msgstr "Ställ in programplats..."

#: src/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:95
msgid ""
"Could not find the required widgets inside program-location-dialog.glade2.\n"
msgstr ""
"Kunde inte hitta de nödvändiga widgetarna i program-location-dialog.glade2.\n"

#: src/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:101
#, c-format
msgid ""
"The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform its "
"task.\n"
"\n"
"Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
msgstr ""
"Insticksmodulen %s använder ett externt program, kallat <tt>%s</tt>, för att "
"utföra dess uppgift.\n"
"\n"
"Ange sökvägen till programmet <tt>%s</tt>."

#: src/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:145
msgid "The selected file is not executable."
msgstr "Den valda filen är inte körbar."

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:202
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:203
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
msgid "Status bar"
msgstr "Statusrad"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:206
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
msgid "MDI"
msgstr "MDI"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:215
msgid "Font & Colors"
msgstr "Typsnitt och färger"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:217
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
msgid "Tabs"
msgstr "Flikar"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:218
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
msgid "Wrap mode"
msgstr "Radbrytningsläge"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:219
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
msgid "Line numbers"
msgstr "Radnummer"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:221
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27 src/gedit-ui.xml.h:61
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:222
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52 src/gedit-ui.xml.h:81
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:230
msgid "Page"
msgstr "Sida"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:237
msgid "Editor"
msgstr "Redigerare"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:238
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22 src/gedit-ui.xml.h:45
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:240
msgid "User interface"
msgstr "Användargränssnitt"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:307
msgid "Cat_egories:"
msgstr "Kat_egorier:"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:331 src/gedit-ui.xml.h:44
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: src/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:498
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
msgid " _Wrap lines (at character boundaries)"
msgstr " _Radbryt rader (vid teckengränser)"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
msgid " character(s)"
msgstr " tecken"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
msgid "Always use _UTF-8 encoding (faster)"
msgstr "Använd alltid _UTF-8-kodning (snabbare)"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
msgid "Bottom"
msgstr "Nederkant"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
msgid "Button style"
msgstr "Knappstil"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Skapa en s_äkerhetskopia av filen innan sparande"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
msgid "Fonts & Colors"
msgstr "Typsnitt och färger"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
msgid "Icon and _text"
msgstr "Ikon och _text"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
msgid "LOGO"
msgstr "LOGOTYP"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
msgid "Modal"
msgstr "Modal"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
msgid "Notebook"
msgstr "Flikhäfte"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
msgid "Notebook _tab position:"
msgstr "Flikhäftens _flikposition: "

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
msgid "Pick the background color"
msgstr "Välj bakgrundsfärg"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
msgid "Pick the selected text color"
msgstr "Välj färgen på den markerade texten"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
msgid "Pick the selection color"
msgstr "Välj markeringsfärgen"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
msgid "Pick the text color"
msgstr "Välj textfärgen"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
msgid "Print _line numbers every"
msgstr "Skriv ut _radnummer var"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
msgid "Print _page headers"
msgstr "Skriv _ut sidhuvud"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
msgid "S_elected text color:"
msgstr "F_ärg på markerad text:"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
msgid "Se_lection color:"
msgstr "Ma_rkeringsfärg:"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
msgid "Set _tabs width equivalent to "
msgstr "Ställ in _flikbreddar lika med "

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
msgid "Set limit on _undo levels to"
msgstr "Begränsa antalet _ångra-steg till"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
msgid "Sho_w tooltips"
msgstr "_Visa verktygstips"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
msgid "Show cursor _position"
msgstr "Visa markör_position"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
msgid "Show overwrite _mode"
msgstr "Visa överskrivnings_läge"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
msgid ""
"The Font & Colors settings let you choose the font and the colors to be used "
"in the editor windows."
msgstr ""
"Inställningarna för typsnitt och färger låter dig välja det typsnitt och de "
"färger som ska användas i redigerarfönstren."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
msgid ""
"The MDI (Multiple Document Interface) mode refers to the way more than one "
"text document is displayed in gedit. \n"
"If you choose the Notebook mode, you may then decide where you want the tabs "
"to appear in the gedit window."
msgstr ""
"MDI-läget (Multiple Document Interface) ät det sätt som mer än ett "
"textdokument visas i gedit.\n"
"Om du väljer flikhäftesläget kan du sedan välja hur du vill att flikarna ska "
"visas i gedit-fönstret."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
msgid ""
"The line numbers setting lets you choose to display the line numbers on the "
"left hand side of the window."
msgstr ""
"Radnummersinställningen låter dig välja om radnummer ska visas på den "
"vänstra sidan av fönstret."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
msgid "The print settings let you customize how gedit prints documents."
msgstr ""
"Utskriftsinställningarna låter dig anpassa hur gedit skriver ut dokument."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
msgid "The save settings let you customize how gedit saves files."
msgstr "Sparandeinställningarna låter dig anpassa hur gedit sparar filer."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
msgid ""
"The status bar settings let you show or hide status bar and customize its "
"appearance."
msgstr ""
"Statusradsinställningarna låter dig visa eller dölja statusraden och anpassa "
"dess utseende."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
msgid "The tabs settings let you customize the tabs width."
msgstr "Flikinställningarna låter dig anpassa flikbredden."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
msgid ""
"The toolbar settings let you show or hide toolbar and customize its "
"appearance."
msgstr ""
"Verktygsradsinställningarna låter dig visa eller dölja verktygsraden och "
"anpassa dess utseende."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
msgid ""
"The undo settings let you set the maximum number of actions that gedit can "
"undo."
msgstr ""
"Ångrainställningarna låter dig ställa in det maximala antalet åtgärder som "
"gedit kan ångra."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
msgid "The wrap mode settings let you customize how lines have to be wrapped."
msgstr "Radbrytningsinställningarna låter dig anpassa hur rader ska radbrytas."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
msgid "Toolbars"
msgstr "Verktygsrader"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
msgid "Top"
msgstr "Överkant"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
msgid "Toplevel"
msgstr "Överst"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
msgid "U_se current locale only if the file already use it"
msgstr "Anv_änd aktuell lokal endast om filen redan använder den"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "U_se default theme colors"
msgstr "Anv_änd standardtemafärger"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
msgid "Use current _locale when possible"
msgstr "Använd aktuell _lokal då det är möjligt"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
msgid "When saving..."
msgstr "Vid sparande..."

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
msgid "Wrap lines at _word boundaries"
msgstr "Radbryt rader vid _ordgränser"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
msgid "Wrap lines at ch_aracter boundaries"
msgstr "Radbryt rader vid _teckengränser"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:58
msgid "_According to system settings"
msgstr "_Enligt systeminställningar"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:59
msgid "_Auto save current file every"
msgstr "Spara den aktiva filen _automatiskt var"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:60
msgid "_Background color:"
msgstr "_Bakgrundsfärg:"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:61
msgid "_Display line numbers"
msgstr "_Visa radnummer"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:62
msgid "_Font used by the editor: "
msgstr "_Typsnitt som används av redigeraren: "

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:63 src/gedit-ui.xml.h:96
msgid "_Icon"
msgstr "_Ikon"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:64
msgid "_MDI Mode:"
msgstr "_MDI-läge:"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:65
msgid "_Never wrap lines"
msgstr "Radbryt al_drig rader"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:66
msgid "_Show status bar"
msgstr "_Visa statusrad"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:67
msgid "_Show toolbar"
msgstr "_Visa verktygsrad"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:68
msgid "_Text color:"
msgstr "_Textfärg:"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:69
msgid "_Use default theme font"
msgstr "_Använd standardtypsnitt i tema"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:73
msgid "level(s)"
msgstr "nivå(er)"

#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:74
msgid "line(s)"
msgstr "rad(er)"

# Antar att detta är i "... var [ ] minut", alltså inte plural på svenska
#: src/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:75
msgid "minutes"
msgstr "minut"

#: src/dialogs/goto-line.glade2.h:1
msgid "Goto Line"
msgstr "Gå till rad"

#: src/dialogs/goto-line.glade2.h:2
msgid "_Line number:"
msgstr "_Radnummer:"

#: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:1
msgid "C_onfigure plugin"
msgstr "K_onfigurera insticksmodul"

#: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:2
msgid "Configure the selected plugin"
msgstr "Konfigurera den valda insticksmodulen"

#: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
msgid "D_etails"
msgstr "D_etaljer"

#: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
msgid ""
"This is the Plugin Manager. Plugins are extra pieces of software that extend "
"gedit capabilities. From here, you can choose which plugins you want to have "
"loaded."
msgstr ""
"Detta är insticksmodulhanteraren. Insticksmoduler är extraprogram som utökar "
"gedits funktionalitet. Härifrån kan du välja vilka insticksmoduler som du "
"vill ska läsas in."

#: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:5
msgid "_Description"
msgstr "_Beskrivning"

#: src/dialogs/plugin-manager.glade2.h:6
msgid "dialog1"
msgstr "dialog1"

#: src/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
msgid "Set program location..."
msgstr "Ställ in programplats..."

#: src/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:2
msgid "_Location to search for:"
msgstr "_Plats att leta i: "

#: src/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:5
msgid "label"
msgstr "etikett"

#: src/dialogs/replace.glade2.h:1
msgid "Case sensi_tive"
msgstr "Gör skillnad på geme_ner/VERSALER"

#: src/dialogs/replace.glade2.h:2
msgid "Find Next"
msgstr "Sök nästa"

#: src/dialogs/replace.glade2.h:4
msgid "Replace All"
msgstr "Ersätt alla"

#: src/dialogs/replace.glade2.h:5
msgid "Replace _with: "
msgstr "Ersätt _med: "

#: src/dialogs/replace.glade2.h:6
msgid "Search fro_m the beginning of the document"
msgstr "Sök frå_n början av dokumentet"

#: src/dialogs/replace.glade2.h:7
msgid "Search from the c_ursor position"
msgstr "Sök från mark_örpositionen"

#: src/dialogs/replace.glade2.h:8
msgid "_Search for: "
msgstr "_Sök efter: "

#: src/dialogs/uri.glade2.h:1
msgid "Enter the location (URI) of the file you would like to open:"
msgstr "Ange platsen (URI:n) för de filer som du vill öppna:"

#: src/dialogs/uri.glade2.h:2
msgid "Open from URI"
msgstr "Öppna från URI"

#: src/dialogs/uri.glade2.h:5
msgid "gtk-open"
msgstr "gtk-open"

#: src/gedit2.c:68
msgid "Show mdi debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för mdi."

#: src/gedit2.c:71
msgid "Show commands debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för kommandon."

#: src/gedit2.c:74
msgid "Show document debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för dokument."

#: src/gedit2.c:77
msgid "Show file debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för filer."

#: src/gedit2.c:80
msgid "Show plugin debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för insticksmoduler."

#: src/gedit2.c:83
msgid "Show prefs debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för inställningar."

#: src/gedit2.c:86
msgid "Show printing debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för utskrifter."

#: src/gedit2.c:89
msgid "Show search debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för sökning."

#: src/gedit2.c:92
msgid "Show undo debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för ångrande."

#: src/gedit2.c:95
msgid "Show view debugging messages."
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för vyer."

#: src/gedit2.c:98
msgid "Show recent debugging messages."
msgstr "Visa de senaste felsökningsmeddelandena."

#: src/gedit2.c:101
msgid "Turn on all debugging messages."
msgstr "Aktivera alla felsökningsmeddelanden."

#: src/gedit2.c:159
msgid "The GNOME text editor"
msgstr "GNOME-textredigeraren"

#: src/gedit-commands.c:56
msgid "Not yet implemented."
msgstr "Inte implementerat än."

#: src/gedit-commands.c:339
#, c-format
msgid "The string \"%s\" has not been found."
msgstr "Strängen \"%s\" kunde inte hittas."

#: src/gedit-commands.c:419
msgid "Impossible to update gedit settings."
msgstr "Omöjligt att uppdatera gedit-inställningar."

#: src/gedit-commands.c:508
msgid "gedit"
msgstr "gedit"

#: src/gedit-commands.c:511
msgid "gedit is a small and lightweight text editor for Gnome"
msgstr "gedit är en liten och enkel textredigerare för Gnome"

#: src/gedit-document.c:521 src/gedit-document.c:532
#, c-format
msgid "%s %d"
msgstr "%s %d"

#: src/gedit-document.c:521 src/gedit-document.c:532
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"

#: src/gedit-document.c:648 src/gedit-document.c:754
msgid "Invalid UTF-8 data"
msgstr "Ogiltig UTF-8-data"

#: src/gedit-document.c:948
#, c-format
msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
msgstr "gedit kan inte hantera %s:-platser i skrivläge."

#: src/gedit-document.c:955
msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
msgstr "gedit kan inte hantera denna typ av plats i skrivlägre."

#: src/gedit-document.c:972
msgid "Could not create the backup copy of the file."
msgstr "Kunde inte skapa en säkerhetskopia av filen."

#: src/gedit-document.c:991
msgid ""
"Make sure that the path you provided exists, and that you have the "
"appropriate write permissions."
msgstr ""
"Se till att sökvägen du angav existerar, och att du har de rätta "
"skrivrättigheterna."

#: src/gedit-document.c:1029
msgid ""
"There is no enough disk space to save the file.\n"
"Please, free some space on the disk and try again."
msgstr ""
"Det finns inte tillräckligt med diskutrymme för att spara filen.\n"
"Frigör en del utrymme på disken och försök igen."

#: src/gedit-document.c:1034
msgid "The file is too big."
msgstr "Filen är för stor."

#: src/gedit-document.c:1184
msgid "It is not possible to revert an Untitled document"
msgstr "Det går inte att återställa ett namnlöst dokument"

#: src/gedit-file.c:121
msgid "Open File ..."
msgstr "Öppna fil..."

#: src/gedit-file.c:131 src/gedit-file.c:638
#, c-format
msgid "Loaded file '%s'"
msgstr "Läste in filen \"%s\""

#: src/gedit-file.c:241 src/gedit-file.c:315
#, c-format
msgid "Saving file '%s' ..."
msgstr "Sparar filen \"%s\"..."

#: src/gedit-file.c:262 src/gedit-file.c:322
msgid "The document has not been saved."
msgstr "Dokumentet har inte sparats."

#: src/gedit-file.c:275 src/gedit-file.c:320
#, c-format
msgid "File '%s' saved."
msgstr "Filen \"%s\" sparades."

#: src/gedit-file.c:307
msgid "Save as ..."
msgstr "Spara som..."

#: src/gedit-file.c:473
#, c-format
msgid "Reverting file '%s' ..."
msgstr "Återställer filen \"%s\"..."

#: src/gedit-file.c:486
msgid "The document has not been reverted."
msgstr "Dokumentet har inte återställts."

#: src/gedit-file.c:496
#, c-format
msgid "File '%s' reverted."
msgstr "Filen \"%s\" återställdes."

#: src/gedit-file.c:539
#, c-format
msgid "Loading %d file..."
msgstr "Läser in %d filer..."

#: src/gedit-file.c:575
#, c-format
msgid "Loaded %i files"
msgstr "Läste in %i filer"

#: src/gedit-file.c:692
msgid "Could not read data from stdin."
msgstr "Kunde inte läsa data från standard in."

#: src/gedit-file-selector-util.c:97
#, c-format
msgid ""
"A file named ''%s'' already exists.\n"
"Do you want to replace it with the one you are saving?"
msgstr ""
"En fil med namnet \"%s\" finns redan.\n"
"Vill du ersätta den med den fil som du vill spara?"

#: src/gedit-file-selector-util.c:105
msgid "Do_n't replace"
msgstr "Ersätt i_nte"

#: src/gedit-file-selector-util.c:459
msgid "Select a filename to save"
msgstr "Välj ett filnamn att spara"

#: src/gedit-mdi.c:766
#, c-format
msgid ""
"Do you want to save the changes you made to the document \"%s\"? \n"
"\n"
"Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr ""
"Vill du spara ändringarna du gjorde i dokumentet \"%s\"?\n"
"\n"
"Dina ändringar kommer att gå förlorade om du inte sparar dem."

#: src/gedit-mdi.c:771
msgid "Do_n't save"
msgstr "Spara i_nte"

#: src/gedit-mdi.c:790
msgid "_Don't quit"
msgstr "Avsluta in_te"

#: src/gedit-mdi.c:794
msgid "_Don't close"
msgstr "St_äng inte"

#: src/gedit-mdi.c:881
msgid "(modified)"
msgstr "(ändrad)"

#: src/gedit-mdi.c:887
msgid "(readonly)"
msgstr "(skrivskyddad)"

#: src/gedit-plugins-engine.c:159
#, c-format
msgid "Error, unable to open module file '%s'\n"
msgstr "Fel, kan inte öppna modulfilen \"%s\"\n"

#: src/gedit-plugins-engine.c:174
#, c-format
msgid "Error, plugin '%s' does not contain init function."
msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" innehåller inte initieringsfunktion."

#: src/gedit-plugins-engine.c:184
#, c-format
msgid "Error, plugin '%s' does not contain activate function."
msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" innehåller inte aktiveringsfunktion."

#: src/gedit-plugins-engine.c:194
#, c-format
msgid "Error, plugin '%s' does not contain deactivate function."
msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" innehåller inte inaktiveringsfunktion."

#: src/gedit-plugins-engine.c:224
#, c-format
msgid "Error, impossible to initialize plugin '%s'"
msgstr "Fel, omöjligt att initiera insticksmodulen \"%s\""

#: src/gedit-plugins-engine.c:232
#, c-format
msgid "Error, the plugin '%s' did not specified a name"
msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" angav inte ett namn"

#: src/gedit-plugins-engine.c:312
#, c-format
msgid "Error, impossible to save settings of the plugin '%s'"
msgstr "Fel, omöjligt att spara inställningar för insticksmodulen \"%s\""

#: src/gedit-plugins-engine.c:384 src/gedit-plugins-engine.c:442
#, c-format
msgid "Error, impossible to activate plugin '%s'"
msgstr "Fel, omöjligt att aktivera insticksmodulen \"%s\""

#: src/gedit-plugins-engine.c:411
#, c-format
msgid "Error, impossible to deactivate plugin '%s'"
msgstr "Fel, omöjligt att inaktivera insticksmodulen \"%s\""

#: src/gedit-plugins-engine.c:483
#, c-format
msgid "Error, impossible to update ui of the plugin '%s'"
msgstr ""
"Fel, omöjligt att aktivera användargränssnitt för insticksmodulen \"%s\""

#: src/gedit-print.c:166
msgid ""
"gedit is unable to print since it cannot find\n"
"one of the required fonts."
msgstr ""
"gedit kan inte skriva ut eftersom det inte kan\n"
"hitta en av de nödvändiga typsnitten."

#: src/gedit-print.c:273
msgid "gedit - Print Document"
msgstr "gedit - Skriv ut dokument"

#: src/gedit-print.c:338
#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Fil: %s"

#. Print right text
#: src/gedit-print.c:343
#, c-format
msgid "Page: %d"
msgstr "Sida: %d"

#: src/gedit-print.c:476
msgid "gedit - Print Preview"
msgstr "gedit - Förhandsgranskning"

#: src/gedit-print.c:552
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while printing.\n"
"\n"
"%s,"
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid utskrift.\n"
"\n"
"%s,"

#: src/gedit-recent.c:496
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Öppna %s"

#: src/gedit-ui.xml.h:1
msgid "About this application"
msgstr "Om detta program"

#: src/gedit-ui.xml.h:2
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: src/gedit-ui.xml.h:3
msgid "Add/Remove plugins"
msgstr "Lägg till/ta bort insticksmoduler"

#: src/gedit-ui.xml.h:4
msgid "C_ustomize Status Bar"
msgstr "An_passa statusraden"

#: src/gedit-ui.xml.h:5
msgid "Change the visibility of the status bar in the current window"
msgstr "Ändra synligheten på statusraden i det aktuella fönstret"

#: src/gedit-ui.xml.h:6
msgid "Change the visibility of the toolbar in the current window"
msgstr "Ändra synligheten på verktygsraden i det aktuella fönstret"

#: src/gedit-ui.xml.h:7
msgid "Clos_e All"
msgstr "St_äng alla"

#: src/gedit-ui.xml.h:8
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/gedit-ui.xml.h:9
msgid "Close All"
msgstr "Stäng alla"

#: src/gedit-ui.xml.h:10
msgid "Close all open files"
msgstr "Stäng alla öppna filer"

#: src/gedit-ui.xml.h:11
msgid "Close the current file"
msgstr "Stäng den aktiva filen"

#: src/gedit-ui.xml.h:12
msgid "Configure the application"
msgstr "Konfigurera programmet"

#: src/gedit-ui.xml.h:13
msgid "Contents"
msgstr "Innehåll"

#: src/gedit-ui.xml.h:14
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: src/gedit-ui.xml.h:15
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopiera markeringen"

#: src/gedit-ui.xml.h:16
msgid "Create a new document"
msgstr "Skapa nytt dokument"

#: src/gedit-ui.xml.h:17
msgid "Cu_t"
msgstr "Klipp _ut"

#: src/gedit-ui.xml.h:18
msgid "Customize"
msgstr "Anpassa"

#: src/gedit-ui.xml.h:19
msgid "Customize toolbars"
msgstr "Anpassa verktygsrader"

#: src/gedit-ui.xml.h:20
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: src/gedit-ui.xml.h:21
msgid "Cut the selection"
msgstr "Klipp ut markeringen"

#: src/gedit-ui.xml.h:22
msgid "Delete the selected text"
msgstr "Ta bort den markerade texten"

#: src/gedit-ui.xml.h:23
msgid "Deleted"
msgstr "Borttagen"

#: src/gedit-ui.xml.h:24
msgid "Dump XML"
msgstr "Dumpa XML"

#: src/gedit-ui.xml.h:25
msgid "Dump the UI Xml description"
msgstr "Dumpa Xml-användargränssnittsbeskrivningen"

#: src/gedit-ui.xml.h:27
msgid "Find Again"
msgstr "Sök igen"

#: src/gedit-ui.xml.h:28
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök n_ästa"

#: src/gedit-ui.xml.h:29
msgid "Go to a specific line number"
msgstr "Gå till en specifik rad"

#: src/gedit-ui.xml.h:30
msgid "Goto _Line"
msgstr "Gå till _rad"

#: src/gedit-ui.xml.h:31
msgid "Icon and _Text"
msgstr "Ikon och _text"

#: src/gedit-ui.xml.h:32
msgid "Main toolbar"
msgstr "Huvudverktygsrad"

#: src/gedit-ui.xml.h:33
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: src/gedit-ui.xml.h:34
msgid "Only show icons in the toolbar"
msgstr "Visa endast ikoner i verktygsraden"

#: src/gedit-ui.xml.h:35
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/gedit-ui.xml.h:36
msgid "Open Location..."
msgstr "Öppna plats..."

#: src/gedit-ui.xml.h:37
msgid "Open _Location..."
msgstr "Öppna _fil..."

#: src/gedit-ui.xml.h:38
msgid "Open a file"
msgstr "Öppna en fil"

#: src/gedit-ui.xml.h:39
msgid "Open a file from a specified location"
msgstr "Öppna en fil från en angiven plats"

#: src/gedit-ui.xml.h:40
msgid "Open the gedit manual"
msgstr "Öppna gedit-manualen"

#: src/gedit-ui.xml.h:41
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: src/gedit-ui.xml.h:42
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Klistra in från urklipp"

#: src/gedit-ui.xml.h:43
msgid "Pr_eferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: src/gedit-ui.xml.h:46
msgid "Print Previe_w"
msgstr "Förhands_granska"

#: src/gedit-ui.xml.h:47
msgid "Print Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: src/gedit-ui.xml.h:48
msgid "Print Setup"
msgstr "Skrivarkonfiguration"

#: src/gedit-ui.xml.h:49
msgid "Print preview"
msgstr "Förhandsgranskning"

#: src/gedit-ui.xml.h:50
msgid "Print the current file"
msgstr "Skriv ut aktiv fil"

#: src/gedit-ui.xml.h:51
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: src/gedit-ui.xml.h:52
msgid "Quit the program"
msgstr "Avsluta programmet"

#: src/gedit-ui.xml.h:53
msgid "Recent _Files"
msgstr "Senaste _filer"

#: src/gedit-ui.xml.h:54
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: src/gedit-ui.xml.h:55
msgid "Redo the undone action"
msgstr "Gör om den senast ångrade åtgärden"

#: src/gedit-ui.xml.h:57
msgid "Replace a string"
msgstr "Ersätt en sträng"

#: src/gedit-ui.xml.h:58
msgid "Revert"
msgstr "Återgå"

#: src/gedit-ui.xml.h:59
msgid "Revert to a saved version of the file"
msgstr "Återgå till en sparad version av filen"

#: src/gedit-ui.xml.h:60
msgid "Sa_ve All"
msgstr "Spa_ra alla"

#: src/gedit-ui.xml.h:62
msgid "Save All"
msgstr "Spara alla"

#: src/gedit-ui.xml.h:63
msgid "Save As"
msgstr "Spara som"

#: src/gedit-ui.xml.h:64
msgid "Save _As..."
msgstr "Spara so_m..."

#: src/gedit-ui.xml.h:65
msgid "Save all open files"
msgstr "Spara alla öppna filer"

#: src/gedit-ui.xml.h:66
msgid "Save the current file"
msgstr "Spara den aktiva filen"

#: src/gedit-ui.xml.h:67
msgid "Save the current file with a different name"
msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"

#: src/gedit-ui.xml.h:68
msgid "Search again for the same string"
msgstr "Sök igen efter samma sträng"

#: src/gedit-ui.xml.h:69
msgid "Search for a string"
msgstr "Sök efter en sträng"

#: src/gedit-ui.xml.h:70
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"

#: src/gedit-ui.xml.h:71
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _allt"

#: src/gedit-ui.xml.h:72
msgid "Select the entire document"
msgstr "Markera hela dokumentet"

#: src/gedit-ui.xml.h:73
msgid "Set toolbar button style according to desktop default"
msgstr "Ställ in stilen på verktygsradsknappar enligt systeminställningarna"

#: src/gedit-ui.xml.h:74
msgid "Setup the page settings for your current printer"
msgstr "Konfigurera sidinställningarna för din aktuella skrivare"

#: src/gedit-ui.xml.h:75
msgid "Show _Cursor Position"
msgstr "VIsa _markörposition"

#: src/gedit-ui.xml.h:76
msgid "Show _Overwrite Mode"
msgstr "Visa _överskrivningsläge"

#: src/gedit-ui.xml.h:77
msgid "Show _Tooltips"
msgstr "Visa _verktygstips"

#: src/gedit-ui.xml.h:78
msgid "Show cursor position in the statusbar"
msgstr "Visa markörposition i statusraden"

#: src/gedit-ui.xml.h:79
msgid "Show overwrite mode in the statusbar"
msgstr "Visa översrivningsläge i statusraden"

#: src/gedit-ui.xml.h:80
msgid "Show tooltips in the toolbar"
msgstr "Visa verktygstips i verktygsraden"

#: src/gedit-ui.xml.h:82
msgid "Undo the last action"
msgstr "Ångra den senaste åtgärden"

#: src/gedit-ui.xml.h:83
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: src/gedit-ui.xml.h:84
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"

#: src/gedit-ui.xml.h:85
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"

#: src/gedit-ui.xml.h:86
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiera"

#: src/gedit-ui.xml.h:87
msgid "_Customize Toolbar"
msgstr "_Anpassa verktygsrad"

#: src/gedit-ui.xml.h:88
msgid "_Debug"
msgstr "_Felsök"

#: src/gedit-ui.xml.h:89
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: src/gedit-ui.xml.h:90
msgid "_Desktop Default"
msgstr "_Systemstandard"

#: src/gedit-ui.xml.h:91
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokument"

#: src/gedit-ui.xml.h:92
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/gedit-ui.xml.h:93
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: src/gedit-ui.xml.h:94
msgid "_Find"
msgstr "_Sök"

#: src/gedit-ui.xml.h:95
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/gedit-ui.xml.h:97
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: src/gedit-ui.xml.h:98
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."

#: src/gedit-ui.xml.h:99
msgid "_Paste"
msgstr "Klistra _in"

#: src/gedit-ui.xml.h:100
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Insticksmodulhanterare"

#: src/gedit-ui.xml.h:101
msgid "_Plugin Manager..."
msgstr "_Insticksmodulhanterare..."

#: src/gedit-ui.xml.h:102
msgid "_Print..."
msgstr "Skriv _ut..."

#: src/gedit-ui.xml.h:103
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: src/gedit-ui.xml.h:104
msgid "_Redo"
msgstr "_Gör om"

#: src/gedit-ui.xml.h:106
msgid "_Revert"
msgstr "_Återgå"

#: src/gedit-ui.xml.h:107
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: src/gedit-ui.xml.h:108
msgid "_Search"
msgstr "_Sök"

#: src/gedit-ui.xml.h:109
msgid "_Status Bar"
msgstr "_Statusrad"

#: src/gedit-ui.xml.h:110
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Verktygsrad"

#: src/gedit-ui.xml.h:111
msgid "_Tools"
msgstr "Verkty_g"

#: src/gedit-ui.xml.h:112
msgid "_Undo"
msgstr "_Ångra"

#: src/gedit-ui.xml.h:113
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/gedit-utils.c:840
#, c-format
msgid ""
"Could not find the file \"%s\".\n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"Kunde inte hitta filen \"%s\".\n"
"\n"
"Kontrollera att du har angivit platsen korrekt och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:847
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den innehåller trasig data."

#: src/gedit-utils.c:858
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hantera %s:-platser."

#: src/gedit-utils.c:866
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\""
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\""

#: src/gedit-utils.c:873
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains data in an invalid format."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den innehåller data i ett ogiltigt "
"format."

#: src/gedit-utils.c:880
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den är för stor."

#: src/gedit-utils.c:887
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location.\n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"\"%s\" är ingen giltig plats.\n"
"\n"
"Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:894
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom åtkomst nekades."

#: src/gedit-utils.c:901
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because there are too many open files.\n"
"\n"
"Please, close some open file and try again."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom det finns för många öppna filer.\n"
"\n"
"Stäng några öppna filer och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:909
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"\"%s\" är en katalog.\n"
"\n"
"Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:916
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to open the file \"%s\".Please, close some "
"running application and try again."
msgstr ""
"Det finns inte tillräckligt med minne för att öppna filen \"%s\". Stäng "
"några körande program och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:929
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found. \n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly and that your proxy "
"settings are correct and then try again"
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom värden \"%s\" inte kunde hittas.\n"
"\n"
"Kontrollera att du angav platsen korrekt och att dina "
"proxyserverinställningar stämmer och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:942
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was invalid.\n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom värdnamnet var ogiltigt.\n"
"\n"
"Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:949
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
"\n"
"Please, check that your proxy settings are correct and try again."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom värdnamnet var tomt.\n"
"\n"
"Kontrollera att dina proxyserverinställningar stämmer och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:956
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because the attempt to log in failed.\n"
"\n"
"Please, check that you typed the location correctly and try again."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom försöket att logga in misslyckades.\n"
"\n"
"Kontrollera att du angav platsen korrekt och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:964
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
"\n"
"Probably, you are trying to open a binary file."
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen \"%s\" eftersom den innehåller ogiltig UTF-8-data.\n"
"\n"
"Du försöker troligtvis öppna en binär fil."

#: src/gedit-utils.c:1002
#, c-format
msgid "Could not open the file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\"."

#: src/gedit-utils.c:1053
#, c-format
msgid "Could not save the file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\"."

#: src/gedit-utils.c:1057
#, c-format
msgid ""
"Could not save the file \"%s\".\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte spara filen \"%s\".\n"
"\n"
"%s"

#: src/gedit-utils.c:1110
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot find it.\n"
"\n"
"Perhaps, it has recently been deleted."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hitta den.\n"
"\n"
"Den kanske har tagits bort nyligen."

#: src/gedit-utils.c:1117
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it contains corrupted data."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom den innehåller trasig data."

#: src/gedit-utils.c:1128
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because gedit cannot handle %s: locations."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom gedit inte kan hantera %s:-"
"platser."

#: src/gedit-utils.c:1136
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\""
msgstr "Kunde inte återställa filen \"%s\""

#: src/gedit-utils.c:1143
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains data in an invalid "
"format."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom den innehåller data i ett "
"ogiltigt format."

#: src/gedit-utils.c:1150
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because it is too big."
msgstr "Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom den är för stor."

#: src/gedit-utils.c:1157
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because access was denied."
msgstr "Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom åtkomst nekades."

#: src/gedit-utils.c:1164
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because there are too many open files\n"
"\n"
".Please, close some open file and try again."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom det finns för många öppnade "
"filer.\n"
"Stäng några öppna filer och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:1172
#, c-format
msgid ""
"Not enough available memory to revert the file \"%s\".Please, close some "
"running application and try again."
msgstr ""
"Inte tillräckligt med minne för att återställa filen \"%s\". Stäng några "
"program och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:1185
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because no host \"%s\" could be found. \n"
"\n"
"Please, check that your proxy settings are correct and try again"
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom värden \"%s\" inte kunde "
"hittas.\n"
"Kontrollera att dina proxyserverinställningar stämmer och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:1197
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because the host name was empty.\n"
"\n"
"Please, check that your proxy settings are correct and try again."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom värden var tom.\n"
"\n"
"Kontrollera att dina proxyserverinställningar stämmer och försök igen."

#: src/gedit-utils.c:1204
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\" because the attempt to log in failed."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom försöket att logga in "
"misslyckades."

#: src/gedit-utils.c:1211
#, c-format
msgid ""
"Could not revert the file \"%s\" because it contains invalid UTF-8 data.\n"
"\n"
"Probably, you are trying to revert a binary file."
msgstr ""
"Kunde inte återställa filen \"%s\" eftersom den innehåller ogiltig UTF-8-"
"data.\n"
"\n"
"Du försöker troligtvis återställa en binär fil."

#: src/gedit-utils.c:1220
msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
msgstr "Det går inte att återställa ett namnlöst dokument."

#: src/gedit-utils.c:1258
#, c-format
msgid "Could not revert the file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte återställa filen \"%s\"."

#: src/gedit-view.c:878
#, c-format
msgid " Ln %d, Col. %d"
msgstr " Rad %d, kolumn %d"

#: src/gedit-view.c:916
msgid " OVR"
msgstr " ÖVR"

#: src/gedit-view.c:918
msgid " INS"
msgstr " INF"

#~ msgid "Loaded file %s"
#~ msgstr "Läste in filen %s"

#~ msgid "Unable to open recent file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna nyligen använda filen: %s"

#~ msgid "_Hello World"
#~ msgstr "_Hej världen"

#~ msgid "Prints Hello World."
#~ msgstr "Skriver ut \"Hej världen\"."

#~ msgid "Hello World "
#~ msgstr "Hej världen "

#~ msgid "Hello World"
#~ msgstr "Hej världen"

#~ msgid "Sample 'hello world' plugin."
#~ msgstr "Exempel-\"Hej världen\"-insticksmodul."

#~ msgid "Invalid UTF-8 data encountered reading file"
#~ msgstr "Ogiltig UTF-8-data påträffades vid läsning av filen"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred while opening the file \"%s\".\n"
#~ "\n"
#~ "%s."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid öppning av filen \"%s\".\n"
#~ "\n"
#~ "%s."

#~ msgid "Unknown error"
#~ msgstr "Okänt fel"

#~ msgid "_Plugins manager"
#~ msgstr "_Insticksmodulhanterare"

#~ msgid "_Show tag list"
#~ msgstr "_Visa tagglista"

#~ msgid ""
#~ "The tag list plugin provides a method to easily insert into a document "
#~ "commonly used tags/strings without having to type them."
#~ msgstr ""
#~ "Tagglisteinsticksmodulen tillhandahåller en metod för att enkelt infoga "
#~ "vanligt använda taggar/strängar i dokument utan att behöva skriva dem."

#~ msgid "Select the group of tags you want to use."
#~ msgstr "Välj den grupp med taggar som du vill använda."

#~ msgid "C_lear"
#~ msgstr "T_öm"

#~ msgid "C_lose All"
#~ msgstr "S_täng alla"

#~ msgid "Clear"
#~ msgstr "Töm"

#~ msgid "E_xit"
#~ msgstr "_Avsluta"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Find _Again"
#~ msgstr "Sök i_gen"

#~ msgid "Open from _URI..."
#~ msgstr "Öppna från _URI..."

#~ msgid "Print Pre_view"
#~ msgstr "Förhands_granska"

#~ msgid "Revert to saved"
#~ msgstr "Återgå till sparad"

#~ msgid "Sav_e All"
#~ msgstr "Spara _alla"

#~ msgid "_Preferences"
#~ msgstr "_Inställningar"

#~ msgid "_Select all"
#~ msgstr "_Markera allt"

#~ msgid "_Settings"
#~ msgstr "_Inställningar"

#~ msgid ""
#~ "Exucute a program and insert its output in the current document at the "
#~ "current cursor position"
#~ msgstr ""
#~ "Kör ett program och infoga dess utdata i det aktuella dokumentet vid "
#~ "aktuell markörposition"

#~ msgid "Save As..."
#~ msgstr "Spara som..."

#~ msgid ""
#~ "A file named ``%s'' already exists in this location. Do you want to "
#~ "replace it with the one you are saving?"
#~ msgstr ""
#~ "En fil med namnet \"%s\" finns redan på denna plats. Vill du ersätta den "
#~ "med den fil som du vill spara?"

#~ msgid "An error occured while running the selected command."
#~ msgstr "Ett fel uppstod vid körning av det valda kommandot."

#~ msgid "Error, plugin '%s' does not contain destroy function."
#~ msgstr "Fel, insticksmodulen \"%s\" innehåller inte förstörelsefunktion."

#~ msgid "Manager"
#~ msgstr "Hanterare"

#~ msgid "_Manager"
#~ msgstr "_Hanterare"

#~ msgid "Browse"
#~ msgstr "Bläddra"

#~ msgid "Web browse plugin"
#~ msgstr "Webbläsarinsticksmodul"

#~ msgid "Number Converter"
#~ msgstr "Talkonverterare"

#~ msgid "diff"
#~ msgstr "diff"

#~ msgid "Untitled %i"
#~ msgstr "Namnlös %i"

#~ msgid "Diff"
#~ msgstr "Diff"

#~ msgid ""
#~ "No document exists.\n"
#~ "The Document Info plugin is going be closed."
#~ msgstr ""
#~ "Det finns inget dokument.\n"
#~ "Insticksmodulen för dokumentinformation kommer att stängas."

#~ msgid "Document info"
#~ msgstr "Dokumentinformation"

#~ msgid ""
#~ "This plugin displays a pop-up dialog which contains basic information on "
#~ "current document."
#~ msgstr ""
#~ "Denna insticksmodul visar ett popupfönster som innehåller grundläggande "
#~ "information om det aktuella dokumentet."

#~ msgid "email"
#~ msgstr "e-post"

#~ msgid "Executing command: %s"
#~ msgstr "Kör kommandot: %s"

#~ msgid "Email"
#~ msgstr "E-post"

#~ msgid "Email the current document"
#~ msgstr "E-posta det aktiva dokumentet"

#~ msgid ""
#~ "Email the current document to a specified email address\n"
#~ "gedit searches for sendmail to use this plugin."
#~ msgstr ""
#~ "E-postar det aktuella dokumentet till en angiven e-postadress\n"
#~ "gedit söker efter sendmail för att använda denna insticksmodul."

#~ msgid "Reverse"
#~ msgstr "Baklänges"

#~ msgid "Reverse text"
#~ msgstr "Skriv texten baklänges"

#~ msgid "Sort"
#~ msgstr "Sortera"

#~ msgid "Sort a document."
#~ msgstr "Sortera ett dokument."

#~ msgid "Sort a document or selected text."
#~ msgstr "Sortera ett dokument eller markerad text."

#~ msgid "Spell Check"
#~ msgstr "Stavningskontrollera"

#~ msgid "The gEdit Web Browse Plugin"
#~ msgstr "gEdit-webbläsarinsticksmodulen"

#~ msgid "The Man Page Viewer Plugin"
#~ msgstr "Manualsidevisarinsticksmodulen"

#~ msgid "Unknow error"
#~ msgstr "Okänt fel"

#~ msgid " _Change... "
#~ msgstr "_Ändra... "

#~ msgid "Enter the _URL to browse for:"
#~ msgstr "Ange _URL:en att bläddra efter:"

#~ msgid "Lynx found at: "
#~ msgstr "Lynx hittades på: "

#~ msgid "location"
#~ msgstr "plats"

#~ msgid " Decimal to _Hex "
#~ msgstr " Decimalt till _hexadecimalt "

#~ msgid " Decimal to _Octal "
#~ msgstr " Decimalt till _oktalt "

#~ msgid " Hex to Decima_l "
#~ msgstr " Hexadecimalt till decima_lt "

#~ msgid "_Converted value:"
#~ msgstr "_Konverterat värde:"

#~ msgid "_Value to be converted:"
#~ msgstr "_Värde att konvertera:"

#~ msgid "gedit: Number Converter plugin"
#~ msgstr "gedit: Insticksmodul för talkonvertering"

#~ msgid "Diff found at: "
#~ msgstr "Diff hittades på: "

#~ msgid "Select the \"first\" file..."
#~ msgstr "Välj den \"första\" filen..."

#~ msgid "Select the \"second\" file..."
#~ msgstr "Välj den \"andra\" filen..."

#~ msgid "Current column"
#~ msgstr "Aktuell kolumn"

#~ msgid "Current line"
#~ msgstr "Aktuell rad"

#~ msgid "Paragraphs"
#~ msgstr "Stycken"

#~ msgid "F_rom:"
#~ msgstr "F_rån:"

#~ msgid "File to use as body of message: "
#~ msgstr "Fil att använda som meddelandetext: "

#~ msgid "From:"
#~ msgstr "Från:"

#~ msgid "Sendmail found at:"
#~ msgstr "Sendmail hittades på:"

#~ msgid "Subject:"
#~ msgstr "Ämne:"

#~ msgid "To:"
#~ msgstr "Till:"

#~ msgid "_Subject:"
#~ msgstr "_Ämne:"

#~ msgid "_To:"
#~ msgstr "_Till:"

#~ msgid "gedit: E-mail plugin"
#~ msgstr "gedit: E-postinsticksmodul"

#~ msgid "gedit: e-mail plugin"
#~ msgstr "gedit: e-postinsticksmodul"

#~ msgid "Select the working directory..."
#~ msgstr "Ange arbetskatalogen..."

#~ msgid "1"
#~ msgstr "1"

#~ msgid "Case Sensitive"
#~ msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"

#~ msgid "Sort starting at column:"
#~ msgstr "Sortera med början på kolumn:"

#~ msgid "gedit: Sort plugin"
#~ msgstr "gedit: Sorteringsinsticksmodul"

#~ msgid "(C) 1998, 1999, 2000 Alex Roberts and Evan Lawrence"
#~ msgstr "© 1998, 1999, 2000 Alex Roberts och Evan Lawrence"

#~ msgid "To use the %s plugin, you need to specify a location for \"%s\"."
#~ msgstr ""
#~ "För att använda %s-insticksmodulen måste du ange en plats för \"%s\"."

#~ msgid "gedit: Preferences"
#~ msgstr "gedit: Inställningar"

#~ msgid "Search string not found"
#~ msgstr "Söksträngen kunde inte hittas"

#~ msgid "Could not allocate the memory for the Replace all request."
#~ msgstr "Kunde inte allokera det minne som krävs för Ersätt alla-begäran."

#~ msgid "File name:"
#~ msgstr "Filnamn:"

#~ msgid "_Deactivate all"
#~ msgstr "_Inaktivera alla"

#~ msgid "Add _header"
#~ msgstr "Lägg till rubri_k"

#~ msgid "Appearance"
#~ msgstr "Utseende"

#~ msgid "Documents"
#~ msgstr "Dokument"

#~ msgid "Editor Behavior"
#~ msgstr "Redigerarbeteende"

#~ msgid "Enable _Auto-indent"
#~ msgstr "Använd _autoindrag"

#~ msgid "Enable word _wrapping"
#~ msgstr "Använd _radbrytning"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "Allmänt"

#~ msgid "MDI (Multiple Document Interface)"
#~ msgstr "MDI (\"Multiple Document Interface\")"

#~ msgid "Orientation"
#~ msgstr "Orientering"

#~ msgid "Paper"
#~ msgstr "Papper"

#~ msgid "Pick a Font"
#~ msgstr "Välj ett typsnitt"

#~ msgid "Printing"
#~ msgstr "Utskrift"

#~ msgid "Set toolbar to _icons only"
#~ msgstr "Visa endast _ikoner i verktygsraden"

#~ msgid "Set toolbar to icons with _text"
#~ msgstr "Visa ikoner och _text i verktygsraden"

#~ msgid "Tab _width: "
#~ msgstr "Ta_bbredd: "

#~ msgid "_Foreground: "
#~ msgstr "_Förgrund: "

#~ msgid "_Landscape"
#~ msgstr "_Liggande"

#~ msgid "_Portrait"
#~ msgstr "_Stående"

#~ msgid "gedit: Browse for program location..."
#~ msgstr "gedit: Bläddra för programplats..."

#~ msgid "RO - "
#~ msgstr "SKRIVSK - "

#~ msgid "%s %d*"
#~ msgstr "%s %d*"

#~ msgid "``%s'' has been modified. Do you want to save the changes?"
#~ msgstr "\"%s\" har ändrats. Vill du spara ändringarna?"

#~ msgid "This file does not end with a valid extension\n"
#~ msgstr "Denna fil slutar inte med en giltig filändelse\n"

#~ msgid ""
#~ "An error was encountered while opening the file \"%s\".\n"
#~ "Please make sure the file exists."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid öppning av filen \"%s\".\n"
#~ "Var vänlig och se till att filen finns."

#~ msgid ""
#~ "An error was encountered while opening the file \"%s\".\n"
#~ "Could not allocate the required memory."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid öppning av filen \"%s\".\n"
#~ "Kunde inte allokera det minne som krävs."

#~ msgid ""
#~ "An error was encountered while reading the file: \n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Make sure that you have permissions for opening the file. "
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid läsning av filen: \n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Se till att du har rättigheter att öppna filen."

#~ msgid ""
#~ "Internal error reading the file: \n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Please, report this error to submit@bugs.gnome.org."
#~ msgstr ""
#~ "Internt fel vid läsning av filen: \n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Var vänlig och rapportera detta fel till submit@bugs.gnome.org."

#~ msgid "The document contains no data."
#~ msgstr "Dokumentet innehåller ingen information."

#~ msgid ""
#~ "gedit was unable to save the file:\n"
#~ "\n"
#~ " %s \n"
#~ "\n"
#~ "Because of an unknown reason (1). Please report this Problem to "
#~ "submit@bugs.gnome.org"
#~ msgstr ""
#~ "gedit kunde inte spara filen:\n"
#~ "\n"
#~ " %s \n"
#~ "\n"
#~ "på grund av en okänd orsak (1). Var vänlig och rapportera detta problem "
#~ "till submit@bugs.gnome.org"

#~ msgid ""
#~ "gedit was unable to save the file:\n"
#~ "\n"
#~ " %s \n"
#~ "\n"
#~ "Because of an unknown reason (2). Please report this Problem to "
#~ "submit@bugs.gnome.org"
#~ msgstr ""
#~ "gedit kunde inte spara filen:\n"
#~ "\n"
#~ " %s \n"
#~ "\n"
#~ "på grund av en okänd orsak (2). Var vänlig och rapportera detta problem "
#~ "till submit@bugs.gnome.org"

#~ msgid "Error in the pipe."
#~ msgstr "Fel i röret."

#~ msgid "``%s'' is about to be overwritten. Do you want to continue ?"
#~ msgstr "\"%s\" kommer att skrivas över. Vill du fortsätta?"

#~ msgid "Error saving file!"
#~ msgstr "Fel vid sparande av fil!"

#~ msgid ""
#~ "Are you sure you want to revert all changes?\n"
#~ "(%s)"
#~ msgstr ""
#~ "Är du säker att du vill återställa alla ändringar?\n"
#~ "(%s)"

#~ msgid "The file ``%s'' does not exist. Would you like to create it?"
#~ msgstr "Filen \"%s\" finns inte. Vill du skapa den?"

#~ msgid "Show window debugging messages."
#~ msgstr "Visa felsökningsmeddelanden för fönster."

#~ msgid "Cannot initialize gnome-vfs."
#~ msgstr "Kan inte initiera gnome-vfs."

#~ msgid "Open (swap) .c/.h file"
#~ msgstr "Öppna (byt) .c/.h-fil"

#~ msgid "Print pre_view..."
#~ msgstr "Förhands_granska..."

#~ msgid "Preview data to be printed"
#~ msgstr "Förhandsgranska data som ska skrivas ut"

#~ msgid "Add a new view of the document"
#~ msgstr "Lägg till en ny vy av dokumentet"

#~ msgid "_Remove View"
#~ msgstr "_Ta bort vy"

#~ msgid "Remove view of the document"
#~ msgstr "Ta bort en vy av dokumentet"

#~ msgid "Manage available plugin modules"
#~ msgstr "Hantera tillgängliga insticksmoduler"

#~ msgid ""
#~ "The program %s could not be found.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Programmet %s kunde inte hittas.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "'%s' doesn't seem to exist.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\"%s\" verkar inte finnas.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "'%s' seems to be a directory.\n"
#~ "but '%s' could not be found inside it.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\"%s\" verkar vara en katalog\n"
#~ "men \"%s\" kunde inte hittas i den.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "'%s' doesn't seem to be a program.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\"%s\" verkar inte vara ett program.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "%sYou won't be able to use the %s plugin without %s. \n"
#~ " Do you want to specify a new location for %s?"
#~ msgstr ""
#~ "%sDu kommer inte att kunna använda insticksmodulen %s utan %s. \n"
#~ " Vill du ange en ny plats för %s?"

#~ msgid "Error, init_plugin returned an error"
#~ msgstr "Fel, init_plugin retunerade ett fel"

#~ msgid "Error, plugin is still in use"
#~ msgstr "Fel, insticksmodulen används fortfarande"

#~ msgid "-adobe-courier-medium-r-normal-*-*-120-*-*-m-*-iso8859-1"
#~ msgstr "-adobe-courier-medium-r-normal-*-*-120-*-*-m-*-iso8859-1"

#~ msgid ""
#~ "gedit could not find the font \"%s\".\n"
#~ "gedit is unable to print without this font installed."
#~ msgstr ""
#~ "gedit kunde inte hitta typsnittet \"%s\".\n"
#~ "gedit kan inte skriva ut om inte det typsnittet är installerat."

#~ msgid "Printing .."
#~ msgstr "Skriver ut.."

#~ msgid "Printing ..."
#~ msgstr "Skriver ut..."

#~ msgid "_File/"
#~ msgstr "_Arkiv/"

#~ msgid ""
#~ "Can't count lines if another search operation is active, please close the "
#~ "search dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte beräkna antalet rader om en annan sökoperation är aktiv. Var "
#~ "vänlig och stäng sökdialogen."

#~ msgid ""
#~ "Filename: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Total Characters: %i\n"
#~ "Total Words: %i\n"
#~ "Total Lines: %i\n"
#~ "Total Paragraphs: %i\n"
#~ "Total Bytes: %i\n"
#~ "\n"
#~ "Current Line: %i\n"
#~ "Current Column: %i"
#~ msgstr ""
#~ "Filnamn: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Totalt antal tecken: %i\n"
#~ "Totalt antal ord: %i\n"
#~ "Totalt antal linjer: %i\n"
#~ "Totalt antal stycken: %i\n"
#~ "Totalt antal byte: %i\n"
#~ "\n"
#~ "Aktuell rad: %i\n"
#~ "Aktuell kolumn: %i"

#~ msgid "You can't remove the last view of a document."
#~ msgstr "Du kan inte ta bort den sista vyn av ett dokument."

#~ msgid "label12"
#~ msgstr "label12"

#~ msgid "label13"
#~ msgstr "label13"

#~ msgid ""
#~ "Left\n"
#~ "Right\n"
#~ "Top\n"
#~ "Bottom\n"
#~ msgstr ""
#~ "Vänster\n"
#~ "Höger\n"
#~ "Överst\n"
#~ "Nederst\n"

#~ msgid ""
#~ "Notebook\n"
#~ "Toplevel\n"
#~ "Modal\n"
#~ "Default\n"
#~ msgstr ""
#~ "Flikhäfte\n"
#~ "Toppnivå\n"
#~ "Modal\n"
#~ "Standard\n"

#~ msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
#~ msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"

#~ msgid ""
#~ "An error was encountered while opening the file: \n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure the file exists."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid öppning av filen: \n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Var vänlig och försäkra dig om att filen finns."

#~ msgid ""
#~ "Plugin Name: %s\n"
#~ "Author: %s\n"
#~ "Description: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Namn på insticksmodul: %s\n"
#~ "Författare: %s\n"
#~ "Beskrivning: %s\n"

#~ msgid "Add >"
#~ msgstr "Lägg till >"

#~ msgid "< Remove"
#~ msgstr "< Ta bort"

#~ msgid "Add All >>"
#~ msgstr "Lägg till alla >>"

#~ msgid "Installed Plugins"
#~ msgstr "Installerade insticksmoduler"

#~ msgid "Open as URI"
#~ msgstr "Öppna som URI"

#~ msgid "File _Info"
#~ msgstr "Fil_information"

#~ msgid "Get the basic file info"
#~ msgstr "Hämta den grundläggande filinformationen."

#~ msgid "File to use as body of message : "
#~ msgstr "Filen att använda som kropp i meddelandet: "

#~ msgid "Sendmail found at :"
#~ msgstr "Sendmail hittades på:"

#~ msgid "browse"
#~ msgstr "bläddra"

#~ msgid "don't translate this\n"
#~ msgstr "översätt inte detta\n"

#~ msgid "Directory "
#~ msgstr "Katalog "

#~ msgid ""
#~ "An error was encountered while opening the file:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure the file is not being used by another application\n"
#~ "and that the file is not empty."
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel uppstod vid öppning av filen:\n"
#~ "\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Var vänlig och se till att filen inte används av något annat program\n"
#~ "och att filen inte är tom."

#~ msgid "plugin allocation error"
#~ msgstr "fel vid allokering av insticksmodul"

#~ msgid "Error, the plugin did not specify a long description"
#~ msgstr "Fel, insticksmodulen angav inte en lång beskrivning"

#~ msgid "Text found at line :%i"
#~ msgstr "Texten hittades vid rad: %i"

#~ msgid "Get file info like characters, lines, words & paragraphs count."
#~ msgstr ""
#~ "Hämta filinformation som exempelvis antal tecken, rader, ord och stycken."

#~ msgid "Can't find again. There is not a text string to search for."
#~ msgstr "Kan inte söka igen. Det finns ingen textsträng att söka efter."

#~ msgid "Enter the line number you wish to go to."
#~ msgstr "Ange radnumret du vill gå till."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.