Re: gnome-db (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-05 15:41:52

tis 2002-03-05 klockan 00.48 skrev Christian Rose:
> #: components/database/command-dialog.c:76
> msgid "Ok"
> msgstr "Ok"

Jag skulle föredra "OK". Ett ok är ju något helt annat. Du skriver OK
med versaler på andra ställen.

> #: components/main.c:68
> msgid "All components have been unregistered!! This shouldn't happen"
> msgstr "Alla komponenter har avregistrerats!! Detta borde inte hända"

Två utropstecken? Varken engelsk eller svensk text borde ha två
utropstecken i följd.

> #: components/manager/components-manager-view.c:236
> #, c-format
> msgid "Do you want to remove '%s' data source?"
> msgstr "Vill du ta bort \"%s\"-datakällan?"

Här kanske det blir bättre med "Vill du ta bort datakällan \"%s\"?".

> #: lib/gnome-db-connection-properties.c:183
> msgid "Could not load the Glade XML file"
> msgstr "Kunde inte läsa in XML-Gladefilen"

Är det en XML-Glade-fil eller en Glade XML-fil?

> #: ui/gnome-db-manager.xml.h:1
> msgid "Activate data source configuration window"
> msgstr "Aktivera datakällekonfigurationsfönstret"
> 
> #: ui/gnome-db-manager.xml.h:2
> msgid "Activate providers configuration window"
> msgstr "Aktivera leverantörskonfigurationsfönstret"

Usch, så långa ord...

> #: ui/gnome-db.xml.h:18
> msgid "Show/Hide the shortcut bar"
> msgstr "Visa/Dölj genvägsraden"

Dölj ska stå med litet d i stället, tycker jag.

> #~ msgid "Export"
> #~ msgstr "Export"

Exportera?

> #~ msgid ""
> #~ "This program is part of the GNOME project for LINUX. GNOME Data Access "
> #~ "comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are "
> #~ "welcome to redistribute it under the conditions of the GNU General Public "
> #~ "Licence."
> #~ msgstr ""
> #~ "Detta program är en del av GNOME-projeketet för LINUX. GNOME Data Access "
> #~ "kommer med INGEN SOM HELST GARANTI. Det är fri mjukvara, och du får gärna "
> #~ "vidaredistribuera det under villkoren i GNU General Public License."

Hm... Linux med stora bokstäver. Går det för sig?

> #~ msgid ""
> #~ "This screen lets you navigate through the contents of your database, "
> #~ "looking at the tables, views, procedures, etc that may have created. "
> #~ "Clicking on an icon in one of the lists on the left, will display "
> #~ "extensive information about that selected object in the right-hand pane"
> #~ msgstr ""
> #~ "Denna skärm låter dig bläddra genom innehållet i din databas och titta på "
> #~ "de tabeller, vyer, procedurer m.m. som kan ha skapats. Genom att klicka "
> #~ "på en ikon i en av listorna till vänster kan du få utförlig information "
> #~ "om det markerade objektet i den högra panelen"

I den engelska texten, ska det inte stå "...that may have _been_
created"?

> #~ msgid ""
> #~ "This is a list of all log messages for the provider you've selected. You "
> #~ "can easily sort messages by any of the columns (but just clicking on "
> #~ "them) as well as look at the messages individually, with more detail"
> #~ msgstr ""
> #~ "Det här är en lista med alla loggmeddelanden för den leverantör du har "
> #~ "valt. Du kan enkelt sortera meddelanden efter någon av kolumnerna (bara "
> #~ "klicka på dem) och även titta på meddelandena individuellt och mer "
> #~ "detaljerat"

Jag skulle ha skrivit "med fler detaljer".

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.