Re: libgnomeprint (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-04 05:11:22

sön 2002-03-03 klockan 23.37 skrev Göran Uddeborg:
> > "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> 
> Hmm, den du skickade var inte i UTF-8-format.  Var det ett fel, eller
> hade du konverterat för att hjälpa oss som inte hunnit gå igenom
> HOWTO:n för hur man byter ännu?

Det är medvetet eftersom jag räknar med att de flesta inte har
e-postprogramvara som direkt kan visa UTF-8. Det är också automatiskt
eftersom Evolution gör konverteringen åt mig när jag skickar -- filen
innehåller inte något som inte kan visas med iso-8859-1, så den kodar om
till iso-8859-1 automatiskt eftersom det ofta finns bättre stöd för
denna teckenkodning.

Den fil som finns på http är dock alltid originalet, och således i UTF-8
om översättningen använder UTF-8.


> > #: installer/gnome-font-install.c:149
> > msgid "Include font notice field (Copyright data) into fontmap"
> > msgstr "Inkludera typsnittsnotisfält (Copyright-data) i typsnittstabell"
> 
> "notice" i den här meningen är nog inte riktigt samma sak som "notis"
> på svenska.  "Meddelande" eller "kommentar" kanske stämmer bättre?

Jag ändrar till "typsnittskommentarfält". Tack!


> > #: installer/gnome-font-install.c:165
> > msgid "Specify default font(s) for any locale"
> > msgstr "Ange standardtypsnitt för alla lokaler"
> 
> Det är det som det betyder, och inte "... för någon lokal"?  Engelskan
> är tvetydig, det kan både betyda att man ange typsnitt "any locale"
> man väljer, eller om typsnittet man anger gäller för "any locale".

Det är nog det senare, "...för någon lokal...", med tanke på meddelandet
som följer. Tack!


> > #: libgnomeprint/gnome-print-paper.c:55
> > msgid "in"
> > msgstr "\""
> 
> Är inte det ett ganska engelskt sätt att skriva "tum"?  Det svenska
> ordet är rätt kort, så jag tycker du kan översätta med "tum" här
> också.

Okej, jag ändrar.


> > #: tests/testprint.c:166
> > msgid "Gnome-print test page, slanted. Small"
> > msgstr "Testsdia för gnome-print, lutad. Liten"
> 
> Ta om första ordet en gång till! :-)

Hoho. Så går det när tangentbordsoperatören håller på att somna vid
ratten...

Du ska ha tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomeprint.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.