Re: libgnomeprint (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-04 11:16:15

Christian Rose writes:
> Det är medvetet eftersom jag räknar med att de flesta inte har
> e-postprogramvara som direkt kan visa UTF-8.

Rart av dig! :-)

> Den fil som finns på http är dock alltid originalet, och således i UTF-8
> om översättningen använder UTF-8.

Men det verkar inte som din webbserver klarar av att tala om att det
är UTF-8-kodning i dokumentet.  Jag var tvungen att tala om det
manuellt när jag slog upp din URL i mozilla.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.