libgnomeprint (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-03 23:37:10

Christian Rose writes:
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"

Hmm, den du skickade var inte i UTF-8-format.  Var det ett fel, eller
hade du konverterat för att hjälpa oss som inte hunnit gå igenom
HOWTO:n för hur man byter ännu?

> #: installer/gnome-font-install.c:149
> msgid "Include font notice field (Copyright data) into fontmap"
> msgstr "Inkludera typsnittsnotisfält (Copyright-data) i typsnittstabell"

"notice" i den här meningen är nog inte riktigt samma sak som "notis"
på svenska.  "Meddelande" eller "kommentar" kanske stämmer bättre?

> #: installer/gnome-font-install.c:165
> msgid "Specify default font(s) for any locale"
> msgstr "Ange standardtypsnitt för alla lokaler"

Det är det som det betyder, och inte "... för någon lokal"?  Engelskan
är tvetydig, det kan både betyda att man ange typsnitt "any locale"
man väljer, eller om typsnittet man anger gäller för "any locale".

> #: libgnomeprint/gnome-print-paper.c:55
> msgid "in"
> msgstr "\""

Är inte det ett ganska engelskt sätt att skriva "tum"?  Det svenska
ordet är rätt kort, så jag tycker du kan översätta med "tum" här
också.

> #: tests/testprint.c:166
> msgid "Gnome-print test page, slanted. Small"
> msgstr "Testsdia för gnome-print, lutad. Liten"

Ta om första ordet en gång till! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.