Re: libgnomedb (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-04 05:00:58

sön 2002-03-03 klockan 23.26 skrev Göran Uddeborg:
> > #: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:291
> > msgid ""
> > "The following fields represent the basic information\n"
> > "items for your new data source. Some of them (description,\n"
> > "username) are optional, whereas the others are mandatory.\n"
> > "If you don't know which provider to use, just select\n"
> > "the default one"
> > msgstr ""
> > "Följande fält representerar de grundläggande\n"
> > "informationsobjekten för din nya datakälla. En del av dem \n"
> > "(beskrivning, användarnamn) är valfria, medan andra är\n"
> > "obligatoriska. Om du inte vet vilken leverantör du ska\n"
> > "använda bör du välja standardalternativet"
> 
> Jag tycker engelskans sista mening är mer ett förslag medan din är mer
> en order.  Kanske "... du ska använda, välj bara/helt enkelt
> standardalternativet" vore lite närmare värdemässigt.
> 
> Men det är en liten detalj som inte spelar någon roll egentligen.  Det
> kans stå som det står också.

Tack. Jag ändrar till "...väljer du helt enkelt...".
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomedb.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.