libgnomedb (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-03 23:26:24

> #: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:291
> msgid ""
> "The following fields represent the basic information\n"
> "items for your new data source. Some of them (description,\n"
> "username) are optional, whereas the others are mandatory.\n"
> "If you don't know which provider to use, just select\n"
> "the default one"
> msgstr ""
> "Följande fält representerar de grundläggande\n"
> "informationsobjekten för din nya datakälla. En del av dem \n"
> "(beskrivning, användarnamn) är valfria, medan andra är\n"
> "obligatoriska. Om du inte vet vilken leverantör du ska\n"
> "använda bör du välja standardalternativet"

Jag tycker engelskans sista mening är mer ett förslag medan din är mer
en order.  Kanske "... du ska använda, välj bara/helt enkelt
standardalternativet" vore lite närmare värdemässigt.

Men det är en liten detalj som inte spelar någon roll egentligen.  Det
kans stå som det står också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.