Re: gtk+ (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-03 22:49:18

Richard Hult writes:
> > Nu har jag tittat, men man måste nog lära sig Gnomeprogrammering lite
> > mer för att riktigt förstå vad som händer.  Meddelandet är "blurb"en
> > för en "property" för en gobject_class, en property som heter
> > "shadow".  Det finns en annan property som heter "shadow_type".  Den
> > har som "nick"(name?) det översatta värdet av "Shadow type".
> > 
> > Finns här någon som vet hur de här strängarna syns för användaren?
> 
> Dom är främst avsedda att visas i GUI-byggarprogram, där man kan sätta
> olika värden på dessa properties.

Ok.  Vilket är då mest relevant i en "blurb" som hänvisar till en
annan "property", dess namn eller dess "nick"?  Namnet översätts inte,
medan "nick" är angivet för översättning.  Syns i första hand namnet
eller "nick" i GUI-byggarna?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.