libgnomedb (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-03 16:32:07

Här är senaste libgnomedb. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomedb.sv.po.


Christian# Swedish messages for gnome-db.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
#
# $Id: sv.po,v 1.41 2002/03/03 15:29:20 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-db\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-03 16:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-03 16:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgnomedb/gnome-db-browser-tables.c:76
msgid "Structure"
msgstr "Struktur"

#: libgnomedb/gnome-db-browser-tables.c:84
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: libgnomedb/gnome-db-browser.c:141 libgnomedb/gnome-db-browser.c:147
#: libgnomedb/gnome-db-init.c:37
msgid "Tables"
msgstr "Tabeller"

#: libgnomedb/gnome-db-browser.c:156 libgnomedb/gnome-db-browser.c:162
msgid "Types"
msgstr "Typer"

#: libgnomedb/gnome-db-browser.c:171 libgnomedb/gnome-db-browser.c:177
msgid "Views"
msgstr "Vyer"

#: libgnomedb/gnome-db-browser.c:186 libgnomedb/gnome-db-browser.c:192
msgid "Procedures"
msgstr "Procedurer"

#: libgnomedb/gnome-db-browser.c:201 libgnomedb/gnome-db-browser.c:207
msgid "Aggregates"
msgstr "Aggregat"

#: libgnomedb/gnome-db-browser.c:216 libgnomedb/gnome-db-browser.c:222
msgid "Triggers"
msgstr "Utlösare"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:172
msgid "You must enter a name for the new data source"
msgstr "Du måste ange ett namn på den nya datakällan"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:179
msgid "You must select a provider for the new data source"
msgstr "Du måste ange en leverantör för den nya datakällan"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:187
msgid "Provider not found in your configuration"
msgstr "Leverantören hittades inte i din konfiguration"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:274
msgid "Add a new data source..."
msgstr "Lägg till en ny datakälla..."

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:275
msgid ""
"This druid will guide you through the process of\n"
"creating a new data source for your GNOME-DB\n"
"installation. Just follow the steps!"
msgstr ""
"Denna guide kommer att hjälpa dig genom processen\n"
"att skapa en ny datakälla för din GNOME-DB-\n"
"installation. Följ bara stegen!"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:287
msgid "General Information"
msgstr "Allmän information"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:291
msgid ""
"The following fields represent the basic information\n"
"items for your new data source. Some of them (description,\n"
"username) are optional, whereas the others are mandatory.\n"
"If you don't know which provider to use, just select\n"
"the default one"
msgstr ""
"Följande fält representerar de grundläggande\n"
"informationsobjekten för din nya datakälla. En del av dem \n"
"(beskrivning, användarnamn) är valfria, medan andra är\n"
"obligatoriska. Om du inte vet vilken leverantör du ska\n"
"använda bör du välja standardalternativet"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:302
#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config.c:78
msgid "Data source name"
msgstr "Namn på datakälla"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:308
#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config.c:84
msgid "Provider"
msgstr "Leverantör"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:313
#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config.c:97 libgnomedb/gnome-db-error.c:180
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:318
#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config.c:103 libgnomedb/gnome-db-login.c:209
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:331
msgid "Provider Parameters"
msgstr "Leverantörsparametrar"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:335
msgid ""
"The following fields represent the information needed by the\n"
"provider you selected in the previous page to open a given\n"
"connection. This information is provider-specific, so check\n"
"the manual for more information"
msgstr ""
"De följande fälten innehåller den information som behövs av\n"
"den leverantör du angav på föregående sida för att öppna en\n"
"given anslutning. Denna information är leverantörsspecifik,\n"
"så se manualen för mer information"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:356
msgid "All information retrieved"
msgstr "All information hämtad"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config-druid.c:357
msgid ""
"All information needed to create a new data source\n"
"has been retrieved. Now, press 'Apply' to close\n"
"this dialog. To open your newly created data source,\n"
"just select it when asked for a data source"
msgstr ""
"All information som krävs för att skapa en ny datakälla\n"
"har hämtats. Nu kan du trycka \"Verkställ\" för att\n"
"stänga detta dialogfönster. För att öppna den nyligen\n"
"skapade datakällan väljer du den då du frågas om en\n"
"datakälla"

#: libgnomedb/gnome-db-dsn-config.c:91
msgid "Connection string"
msgstr "Anslutningssträng"

#: libgnomedb/gnome-db-error-dialog.c:98
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: libgnomedb/gnome-db-error.c:106 libgnomedb/gnome-db-error.c:172
msgid "Show detail >>"
msgstr "Visa detaljer >>"

#: libgnomedb/gnome-db-error.c:110
msgid "<< Hide detail"
msgstr "<< Göm detaljer"

#: libgnomedb/gnome-db-error.c:166
msgid "Error number"
msgstr "Felnummer"

#. create the detail container
#: libgnomedb/gnome-db-error.c:190
msgid "Detail"
msgstr "Detaljer"

#: libgnomedb/gnome-db-error.c:197
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: libgnomedb/gnome-db-error.c:203
msgid "SQL state"
msgstr "SQL-tillstånd"

#: libgnomedb/gnome-db-grid.c:90
msgid "Recordset description"
msgstr "Postgruppsbeskrivning"

#: libgnomedb/gnome-db-grid.c:117
msgid "View detail"
msgstr "Visa detaljer"

#: libgnomedb/gnome-db-grid.c:160
msgid "Describe..."
msgstr "Beskriv..."

#: libgnomedb/gnome-db-grid.c:160
msgid "Describe current data set"
msgstr "Beskriv aktuell datagrupp"

#: libgnomedb/gnome-db-grid.c:163
msgid "View detail..."
msgstr "Visa detaljer..."

#: libgnomedb/gnome-db-grid.c:163
msgid "View current data in more detail"
msgstr "Visa aktuell data mer detaljerat"

#: libgnomedb/gnome-db-init.c:34
msgid "Database"
msgstr "Databas"

#: libgnomedb/gnome-db-init.c:35
msgid "Designer"
msgstr "Designer"

#: libgnomedb/gnome-db-init.c:36
msgid "SQL"
msgstr "SQL"

#: libgnomedb/gnome-db-init.c:57
#, c-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Fel: %s"

#: libgnomedb/gnome-db-init.c:100
msgid "Attempt to initialize an already initialized client"
msgstr "Försök att initiera en redan initierad klient"

#: libgnomedb/gnome-db-login.c:202
msgid "Data Source"
msgstr "Datakälla"

#: libgnomedb/gnome-db-login.c:215
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#: libgnomedb/gnome-db-table-editor.c:79
msgid "Table name"
msgstr "Tabellnamn"

#~ msgid "No records"
#~ msgstr "Inga poster"

#~ msgid "Record %d of %d"
#~ msgstr "Post %d av %d"

#~ msgid "Previous"
#~ msgstr "Föregående"

#~ msgid "Next"
#~ msgstr "Nästa"

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Stäng"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Builder"
#~ msgstr "Byggare"

#~ msgid "GNOME-DB application builder component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-programbyggaren"

#~ msgid "Create a new Perl script"
#~ msgstr "Skapa ett nytt Perlskript"

#~ msgid "Report..."
#~ msgstr "Rapport..."

#~ msgid "Create new report"
#~ msgstr "Skapa ny rapport"

#~ msgid "Open an existing Perl script"
#~ msgstr "Öppna ett existerande Perlskript"

#~ msgid "Open an existing report"
#~ msgstr "Öppna en existerande rapport"

#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Ny"

#~ msgid "_Open"
#~ msgstr "_Öppna"

#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Arkiv"

#~ msgid "New"
#~ msgstr "Ny"

#~ msgid "Add new module to project"
#~ msgstr "Lägg till ny modul till projektet"

#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"

#~ msgid "Open an existing module"
#~ msgstr "Öppna en existerande modul"

#~ msgid "Export"
#~ msgstr "Export"

#~ msgid "Database Moniker"
#~ msgstr "Databasmoniker"

#~ msgid "Database Moniker factory"
#~ msgstr "Databasmonikerfabrik"

#~ msgid "Logs"
#~ msgstr "Loggar"

#~ msgid "Select"
#~ msgstr "Markera"

#~ msgid "State"
#~ msgstr "Tillstånd"

#~ msgid "File name"
#~ msgstr "Filnamn"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Alternativ"

#~ msgid "Transaction mode"
#~ msgstr "Transaktionsläge"

#~ msgid "Log"
#~ msgstr "Logg"

#~ msgid "Batch"
#~ msgstr "Batch"

#~ msgid "Browser"
#~ msgstr "Bläddrare"

#~ msgid "Run"
#~ msgstr "Kör"

#~ msgid "Execute current command"
#~ msgstr "Kör aktuellt kommando"

#~ msgid "Select command from previous"
#~ msgstr "Välj kommando från föregående"

#~ msgid "Open SQL command"
#~ msgstr "Öppna SQL-kommando"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Save command for later retrieval"
#~ msgstr "Spara kommando för senare åtkomst"

#~ msgid "Cut"
#~ msgstr "Klipp ut"

#~ msgid "Cut selected text"
#~ msgstr "Klipp ut markerad text"

#~ msgid "Copy"
#~ msgstr "Kopiera"

#~ msgid "Copy selected text"
#~ msgstr "Kopiera markerad text"

#~ msgid "Paste"
#~ msgstr "Klistra in"

#~ msgid "Paste text from clipboard"
#~ msgstr "Klistra in text från urklipp"

#~ msgid "Clear widget contents"
#~ msgstr "Töm widgetinnehållet"

#~ msgid "Transaction started"
#~ msgstr "Transaktionen startade"

#~ msgid "Transactions not supported"
#~ msgstr "Transaktioner stöds inte"

#~ msgid "Transaction finished successfully"
#~ msgstr "Transaktionen avslutades utan problem"

#~ msgid "Export database"
#~ msgstr "Exportera databas"

#~ msgid "1 row returned"
#~ msgstr "1 rad returnerades"

#~ msgid "%d rows returned"
#~ msgstr "%d rader returnerades"

#~ msgid "Open connection"
#~ msgstr "Öppna anslutning"

#~ msgid "Connection opened"
#~ msgstr "Anslutning öppnad"

#~ msgid "Transaction aborted"
#~ msgstr "Transaktionen avbröts"

#~ msgid "Connection Properties"
#~ msgstr "Anslutningsegenskaper"

#~ msgid "GDA Name"
#~ msgstr "GDA-namn"

#~ msgid "User name"
#~ msgstr "Användarnamn"

#~ msgid "Version"
#~ msgstr "Version"

#~ msgid "Text copied to clipboard"
#~ msgstr "Text kopierad till urklipp"

#~ msgid "Text cut into the clipboard"
#~ msgstr "Text urklippt till urklipp"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Namn"

#~ msgid "Command"
#~ msgstr "Kommando"

#~ msgid "From saved query"
#~ msgstr "Från sparad fråga"

#~ msgid "From file"
#~ msgstr "Från fil"

#~ msgid "Error loading file %s"
#~ msgstr "Fel vid inläsning av filen %s"

#~ msgid "Text pasted from the clipboard"
#~ msgstr "Text inklistrad från urklipp"

#~ msgid "Command executed successfully"
#~ msgstr "Kommandot kördes utan problem"

#~ msgid "Save SQL command"
#~ msgstr "Spara SQL-kommando"

#~ msgid "To query"
#~ msgstr "Till fråga"

#~ msgid "Save command to a named query"
#~ msgstr "Spara kommando till en namngiven fråga"

#~ msgid "To file"
#~ msgstr "Till fil"

#~ msgid "Select the file to save the command to"
#~ msgstr "Välj den fil som kommandot ska sparas till"

#~ msgid "Query must have a name"
#~ msgstr "Frågan måste ha ett namn"

#~ msgid "Could not save file %s"
#~ msgstr "Kunde inte spara filen %s"

#~ msgid "Select SQL Command"
#~ msgstr "Välj SQL-kommando"

#~ msgid "Here is shown the currently selected command's text"
#~ msgstr "Här visas texten till det kommando som har markerats för tillfället"

#~ msgid "Last commands"
#~ msgstr "Senaste kommandon"

#~ msgid "This is a list of the last commands you've executed"
#~ msgstr "Det här är en lista över de senaste kommandona som du har kört"

#~ msgid "Saved queries"
#~ msgstr "Sparade frågor"

#~ msgid "This is a list of all the named queries you've stored"
#~ msgstr "Det här är en lista med alla namngivna frågor som du har lagrat"

#~ msgid "Error Viewer"
#~ msgstr "Felvisare"

#~ msgid "Add new table"
#~ msgstr "Lägg till ny tabell"

#~ msgid "Enter the name of the table to add"
#~ msgstr "Ange namnet på tabellen som ska läggas till"

#~ msgid "Select database design"
#~ msgstr "Välj databasdesign"

#~ msgid "Error loading log for '%s'"
#~ msgstr "Fel vid inläsning av loggen för \"%s\""

#~ msgid "Save Log File"
#~ msgstr "Spara loggfil"

#~ msgid "Could not create 'database:' moniker instance"
#~ msgstr "Kunde inte skapa \"database:\"-monikerinstans"

#~ msgid "Open Perl script"
#~ msgstr "Öppna Perlskript"

#~ msgid "Load"
#~ msgstr "Läs in"

#~ msgid "Component"
#~ msgstr "Komponent"

#~ msgid "OAFIID"
#~ msgstr "OAFIID"

#~ msgid "Unload"
#~ msgstr "Glöm"

#~ msgid "Components"
#~ msgstr "Komponenter"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "Allmänt"

#~ msgid "Save window position"
#~ msgstr "Spara fönsterposition"

#~ msgid "If enabled, save the window position on exit"
#~ msgstr "Om påslaget kommer fönsterpositionen att sparas vid avslut"

#~ msgid "Show tooltips"
#~ msgstr "Visa verktygstips"

#~ msgid "Show tooltips for UI widgets"
#~ msgstr "Visa verktygstips för UI-widgetar"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "GNOME-DB Front End"
#~ msgstr "GNOME-DB-skal"

#~ msgid "GNOME-DB Front End Application"
#~ msgstr "GNOME-DB-skalprogram"

#~ msgid "Show table data"
#~ msgstr "Visa tabelldata"

#~ msgid "Sequences"
#~ msgstr "Sekvenser"

#~ msgid "Create new object of selected type"
#~ msgstr "Skapa nytt projekt av markerad typ"

#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Remove selected object"
#~ msgstr "Ta bort markerat objekt"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Uppdatera"

#~ msgid "Refresh current list of objects"
#~ msgstr "Uppdatera nuvarande lista med objekt"

#~ msgid "Info"
#~ msgstr "Information"

#~ msgid "Show extra information about selected object"
#~ msgstr "Visa extra information om det markerade objektet"

#~ msgid "Table data"
#~ msgstr "Tabelldata"

#~ msgid "Select Color"
#~ msgstr "Välj färg"

#~ msgid "Select File"
#~ msgstr "Välj fil"

#~ msgid "Select Font"
#~ msgstr "Välj typsnitt"

#~ msgid "Could not get GNOME_Database_UIControl interface"
#~ msgstr "Kunde inte hämta GNOME_Database_UIControl-gränssnitt"

#~ msgid "Add field..."
#~ msgstr "Lägg till fält..."

#~ msgid "Add a new field to this table"
#~ msgstr "Lägg till ett nytt fält i denna tabell"

#~ msgid "Edit field..."
#~ msgstr "Redigera fält..."

#~ msgid "Edit the selected field properties"
#~ msgstr "Redigera det markerade fältets egenskaper"

#~ msgid "GDA Type"
#~ msgstr "GDA-typ"

#~ msgid "Size"
#~ msgstr "Storlek"

#~ msgid "Scale"
#~ msgstr "Skala"

#~ msgid "Owner"
#~ msgstr "Ägare"

#~ msgid "Add field"
#~ msgstr "Lägg till fält"

#~ msgid "Could not find table %s"
#~ msgstr "Kunde inte hitta tabellen %s"

#~ msgid "There is already a field named %s"
#~ msgstr "Det finns redan ett fält med namnet %s"

#~ msgid "File %s is not a valid XML file"
#~ msgstr "Filen %s är inte en giltig XML-fil"

#~ msgid "Select file"
#~ msgstr "Välj fil"

#~ msgid "DSN"
#~ msgstr "DSN"

#~ msgid "Config"
#~ msgstr "Konfig."

#~ msgid "Global"
#~ msgstr "Global"

#~ msgid "Error while saving configuration!"
#~ msgstr "Fel vid sparande av konfigurationen!"

#~ msgid "Data source has no name!"
#~ msgstr "Datakällan har inget namn!"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"

#~ msgid "Native message"
#~ msgstr "Inhemskt meddelande"

#~ msgid "Error viewer"
#~ msgstr "Felvisare"

#~ msgid "Record View"
#~ msgstr "Postvy"

#~ msgid "Copy selection to clipboard"
#~ msgstr "Kopiera markering till urklipp"

#~ msgid "Select all"
#~ msgstr "Markera alla"

#~ msgid "Select all rows"
#~ msgstr "Markera alla rader"

#~ msgid "Clear selection"
#~ msgstr "Töm markering"

#~ msgid "Clear all selected rows"
#~ msgstr "Töm alla markerade rader"

#~ msgid "Record view..."
#~ msgstr "Postvy..."

#~ msgid "View recordset record-by-record"
#~ msgstr "Visa postgrupp post-efter-post"

#~ msgid "Refresh grid"
#~ msgstr "Uppdatera rutnätet"

#~ msgid "Refresh grid contents"
#~ msgstr "Uppdatera innehållet i rutnätet"

#~ msgid "Print grid"
#~ msgstr "Skriv ut rutnätet"

#~ msgid "Print grid contents"
#~ msgstr "Skriv ut innehållet i rutnätet"

#~ msgid "Show columns"
#~ msgstr "Visa kolumner"

#~ msgid "Show column titles"
#~ msgstr "Visa kolumnrubriker"

#~ msgid "Hide columns"
#~ msgstr "Göm kolumner"

#~ msgid "Hide column titles"
#~ msgstr "Göm kolumnrubriker"

#~ msgid "Could not initialize Bonobo\n"
#~ msgstr "Kunde inte initiera Bonobo\n"

#~ msgid "User Name"
#~ msgstr "Användarnamn"

#~ msgid "GDA Datasource"
#~ msgstr "GDA-datakälla"

#~ msgid "Last Connections"
#~ msgstr "Senaste anslutningarna"

#~ msgid "Entry %d of %d"
#~ msgstr "Post %d av %d"

#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Datum"

#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Tid"

#~ msgid "Message"
#~ msgstr "Meddelande"

#~ msgid "Log Entry"
#~ msgstr "Loggpost"

#~ msgid "Could not create file %s"
#~ msgstr "Kunde inte skapa filen %s"

#~ msgid "Setup Printer"
#~ msgstr "Ställ in skrivare"

#~ msgid "Copyright The Free Software Foundation (C) 1998-2000"
#~ msgstr "Copyright Free Software Foundation © 1998-2000"

#~ msgid ""
#~ "This program is part of the GNOME project for LINUX. GNOME Data Access "
#~ "comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are "
#~ "welcome to redistribute it under the conditions of the GNU General Public "
#~ "Licence."
#~ msgstr ""
#~ "Detta program är en del av GNOME-projeketet för LINUX. GNOME Data Access "
#~ "kommer med INGEN SOM HELST GARANTI. Det är fri mjukvara, och du får gärna "
#~ "vidaredistribuera det under villkoren i GNU General Public License."

#~ msgid ""
#~ "Could not open file\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna filen\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Bug-buddy was not found in your $PATH"
#~ msgstr "Bug-buddy hittades inte i din $PATH"

#~ msgid "Unable to execute Bug Report Tool"
#~ msgstr "Kunde inte köra felrapporteringsverktyget"

#~ msgid "Question"
#~ msgstr "Fråga"

#~ msgid "GNOME-DB manager component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-hanterare"

#~ msgid "Manager"
#~ msgstr "Hanterare"

#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Lägg till"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Redigera"

#~ msgid "Edit selected data source"
#~ msgstr "Redigera markerad datakälla"

#~ msgid "Refresh Data Sources list"
#~ msgstr "Uppdatera listan med datakällor"

#~ msgid "Test"
#~ msgstr "Testa"

#~ msgid "Test settings for this datasource"
#~ msgstr "Testa inställningarna för denna datakälla"

#~ msgid "Edit data source"
#~ msgstr "Redigera datakälla"

#~ msgid "No data source found with name %s"
#~ msgstr "Ingen datakälla med namnet %s hittades"

#~ msgid "Test data source"
#~ msgstr "Testa datakälla"

#~ msgid "The connection was successful!"
#~ msgstr "Anslutningen lyckades!"

#~ msgid "There was an error while testing connection"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid testningen av anslutningen"

#~ msgid "Add new provider"
#~ msgstr "Lägg till ny leverantör"

#~ msgid "Edit selected provider"
#~ msgstr "Redigera markerad leverantör"

#~ msgid "Refresh providers list"
#~ msgstr "Uppdatera leverantörslistan"

#~ msgid "Start"
#~ msgstr "Starta"

#~ msgid "Start selected provider"
#~ msgstr "Starta markerad leverantör"

#~ msgid "Stop"
#~ msgstr "Stoppa"

#~ msgid "Stop selected provider"
#~ msgstr "Stoppa markerad leverantör"

#~ msgid "Rolodex"
#~ msgstr "Rolodex"

#~ msgid "Rolodex Application"
#~ msgstr "Rolodex-programmet"

#~ msgid "Show Help"
#~ msgstr "Visa hjälp"

#~ msgid "sqlstate"
#~ msgstr "sqlstate"

#~ msgid "Error 0 of 0"
#~ msgstr "Fel 0 av 0"

#~ msgid "Connect"
#~ msgstr "Anslut"

#~ msgid "Open new database connection"
#~ msgstr "Öppna ny databasanslutning"

#~ msgid "Disconnect"
#~ msgstr "Koppla från"

#~ msgid "Close current connection"
#~ msgstr "Stäng aktuell anslutning"

#~ msgid "Activate database browser window"
#~ msgstr "Öppna databasbläddrarfönstret"

#~ msgid "Activate SQL window"
#~ msgstr "Aktivera SQL-fönster"

#~ msgid "Activate dbatch job window"
#~ msgstr "Aktivera dbatch-arbetsfönstret"

#~ msgid "Begin Transaction"
#~ msgstr "Påbörja transaktion"

#~ msgid "Start a new database transaction"
#~ msgstr "Starta en ny databastransaktion"

#~ msgid "Commit"
#~ msgstr "Verkställ"

#~ msgid "Commit current transaction"
#~ msgstr "Verkställ aktuell transaktion"

#~ msgid "Rollback"
#~ msgstr "Återställ"

#~ msgid "Rollback current transaction"
#~ msgstr "Återställ aktuell transaktion"

#~ msgid "Properties"
#~ msgstr "Egenskaper"

#~ msgid "_Database"
#~ msgstr "_Databas"

#~ msgid "_Tools"
#~ msgstr "Verkty_g"

#~ msgid "Activate batch job window"
#~ msgstr "Aktivera batch-arbetsfönstret"

#~ msgid ""
#~ "This screen lets you navigate through the contents of your database, "
#~ "looking at the tables, views, procedures, etc that may have created. "
#~ "Clicking on an icon in one of the lists on the left, will display "
#~ "extensive information about that selected object in the right-hand pane"
#~ msgstr ""
#~ "Denna skärm låter dig bläddra genom innehållet i din databas och titta på "
#~ "de tabeller, vyer, procedurer m.m. som kan ha skapats. Genom att klicka "
#~ "på en ikon i en av listorna till vänster kan du få utförlig information "
#~ "om det markerade objektet i den högra panelen"

#~ msgid ""
#~ "This widget allows you to send SQL commands to the database you're "
#~ "connected to. Just type in the command you want to run, and press the "
#~ "'Run' button on the small toolbar"
#~ msgstr ""
#~ "Denna widget låter dig skicka SQL-kommandon till den databas som du är "
#~ "ansluten till. Ange bara kommandot som du vill köra och tryck på knappen "
#~ "\"Kör\" på den lilla vertygsraden"

#~ msgid ""
#~ "Here will be shown the results returned by the database server in "
#~ "response to the command you typed in"
#~ msgstr ""
#~ "Här kommer att visas de resultat från databasservern som är svar på det "
#~ "kommando du angav"

#~ msgid "This is the name you use to refer to this connection"
#~ msgstr ""
#~ "Detta är det namn som du använder för att hänvisa till denna anslutning"

#~ msgid "This is the provider being used to access the database"
#~ msgstr "Detta är den leverantör som används för att komma åt databasen"

#~ msgid "This is the user name you use to log into the database"
#~ msgstr ""
#~ "Detta är det användarnamn som du använder för att logga in i databasen"

#~ msgid "This is the version supported by the GDA provider"
#~ msgstr "Detta är den version som stöds av GDA-leverantören"

#~ msgid "Select the file containing the command to be loaded"
#~ msgstr "Välj den fil som innehåller kommandot som ska läsas in"

#~ msgid "Database design"
#~ msgstr "Databasdesign"

#~ msgid "Start with a new database design"
#~ msgstr "Starta med en ny databasdesign"

#~ msgid "Table..."
#~ msgstr "Tabell..."

#~ msgid "Add a table to the database design"
#~ msgstr "Lägg till en tabell till databasdesignen"

#~ msgid "Open an existing database design"
#~ msgstr "Öppna en existerande databasdesign"

#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Redigera"

#~ msgid "Create new database design"
#~ msgstr "Skapa ny databasdesign"

#~ msgid "Save currently open file"
#~ msgstr "Spara aktuell öppen fil"

#~ msgid "Reload database file contents"
#~ msgstr "Läs om innehåll i databasfil"

#~ msgid "Add new object to the database"
#~ msgstr "Lägg till nytt objekt till databasen"

#~ msgid "Save log to a disk file"
#~ msgstr "Spara loggen till en fil på disk"

#~ msgid "View"
#~ msgstr "Visa"

#~ msgid "View selected log entry"
#~ msgstr "Visa markerad loggpost"

#~ msgid ""
#~ "Use this option menu to select the provider whose log messages you want "
#~ "to see"
#~ msgstr ""
#~ "Använd denna alternativmeny för att välja den leverantör vars "
#~ "loggmeddelanden du vill se"

#~ msgid ""
#~ "This is a list of all log messages for the provider you've selected. You "
#~ "can easily sort messages by any of the columns (but just clicking on "
#~ "them) as well as look at the messages individually, with more detail"
#~ msgstr ""
#~ "Det här är en lista med alla loggmeddelanden för den leverantör du har "
#~ "valt. Du kan enkelt sortera meddelanden efter någon av kolumnerna (bara "
#~ "klicka på dem) och även titta på meddelandena individuellt och mer "
#~ "detaljerat"

#~ msgid "_Database..."
#~ msgstr "_Databas..."

#~ msgid "Create a new database"
#~ msgstr "Skapa ny databas"

#~ msgid "Perl script"
#~ msgstr "Perlskript"

#~ msgid "Open a Perl script to be executed"
#~ msgstr "Öppna ett Perlskript som ska köras"

#~ msgid "Print preview"
#~ msgstr "Förhandsgranska"

#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "A_vsluta"

#~ msgid "Exit application"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "Configure user preferences"
#~ msgstr "Konfigurera användarinställningar"

#~ msgid "GNOME-DB Manual"
#~ msgstr "GNOME-DB-manual"

#~ msgid "Open the GNOME-DB online manual"
#~ msgstr "Öppna GNOME-DB:s manual på webben"

#~ msgid "libgda Manual"
#~ msgstr "libgda-manual"

#~ msgid "Open the libgda online manual"
#~ msgstr "Öppna libgda:s manual på webben"

#~ msgid "libgda API Reference"
#~ msgstr "libgda API-referens"

#~ msgid "Open the libgda API reference"
#~ msgstr "Öppna libgda:s API-referens"

#~ msgid "About GNOME-DB..."
#~ msgstr "Om GNOME-DB..."

#~ msgid "View information about this application"
#~ msgstr "Visa information om det här programmet"

#~ msgid "Submit bug report"
#~ msgstr "Skicka felrapport"

#~ msgid "Send a bug report to GNOME-DB developers"
#~ msgstr "Skicka en buggrapport till utvecklarna av GNOME-DB"

#~ msgid "_Options"
#~ msgstr "Alternati_v"

#~ msgid "Manage connection data sources"
#~ msgstr "Hantera anslutningsdatakällor"

#~ msgid "Manage available GDA providers"
#~ msgstr "Hantera tillgängliga GDA-leverantörer"

#~ msgid "Export Database"
#~ msgstr "Exportera databas"

#~ msgid "Could not activate export component"
#~ msgstr "Kunde inte aktivera exportkomponenten"

#~ msgid ""
#~ "Select the database you want to export. If you want, you can also open a "
#~ "new connection by pressing the 'Connect' button"
#~ msgstr ""
#~ "Välj den databas som du vill exportera. Om du vill kan du också öppna en "
#~ "ny anslutning genom att trycka på knappen \"Anslut\""

#~ msgid ""
#~ "Press this button if you want to open a new connection to the database to "
#~ "be exported"
#~ msgstr ""
#~ "Tryck på denna knapp om du vill öppna en ny anslutning till databasen som "
#~ "ska exporteras"

#~ msgid ""
#~ "Press this button to start the export process with the options/objects "
#~ "you've selected"
#~ msgstr ""
#~ "Tryck på denna knapp för att starta exportprocessen med de alternativ/"
#~ "objekt du har valt"

#~ msgid "Output file"
#~ msgstr "Utdatafil"

#~ msgid "Select the file to which you want to save the database contents"
#~ msgstr "Välj den fil som du vill spara databasinnehållet i"

#~ msgid "Export table data"
#~ msgstr "Exportera tabelldata"

#~ msgid ""
#~ "When selected, the export process also saves the exported tables' data. "
#~ "If not selected, only the table structure is exported"
#~ msgstr ""
#~ "När detta är markerat sparar exportprocessen även de exporterade "
#~ "tabellernas data. Om det inte är markerat exporteras bara tabellstrukturen"

#~ msgid "Objects"
#~ msgstr "Objekt"

#~ msgid "Select all objects in the left list"
#~ msgstr "Markera alla objekt i listan till vänster"

#~ msgid "Select only highlighted objects"
#~ msgstr "Markera endast de aktiva objekten"

#~ msgid "Unselect only highlighted objects"
#~ msgstr "Avmarkera endast aktiva objekt"

#~ msgid "Unselect all objects in the right list"
#~ msgstr "Avmarkera alla objekt i listan till höger"

#~ msgid "Could not initialize GNOME_DB_Builder control"
#~ msgstr "Kunde inte initiera GNOME_DB_Builder-kontrollen"

#~ msgid "GNOME-DB database export component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-databasexport"

#~ msgid "GNOME-DB database designer component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-databasdesigner"

#~ msgid "GNOME-DB help viewer component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-hjälpvy"

#~ msgid "GNOME-DB connection component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-anslutningskomponent"

#~ msgid "GNOME-DB log viewer component factory"
#~ msgstr "Komponentfabrik för GNOME-DB-loggvisare"

#~ msgid "Open SQL File"
#~ msgstr "Öppna SQL-fil"

#~ msgid "Do Print"
#~ msgstr "Skriv ut"

#~ msgid "Open SQL file"
#~ msgstr "Öppna SQL-fil"

#~ msgid "Save SQL file"
#~ msgstr "Spara SQL-fil"

#~ msgid "Could not initialize %s component"
#~ msgstr "Kunde inte initiera %s-komponenten"

#~ msgid "Display previous page in history"
#~ msgstr "Visa föregående sida i historiken"

#~ msgid "Home"
#~ msgstr "Hem"

#~ msgid "Display help system home page"
#~ msgstr "Visa hjälpsystemets hemsida"

#~ msgid "Forward"
#~ msgstr "Framåt"

#~ msgid "Display next page in history"
#~ msgstr "Visa nästa sida i historiken"

#~ msgid "Help System"
#~ msgstr "Hjälpsystem"

#~ msgid "Home page"
#~ msgstr "Hemsida"

#~ msgid "Install"
#~ msgstr "Installera"

#~ msgid "Uninstall"
#~ msgstr "Avinstallera"

#~ msgid "Set as Home"
#~ msgstr "Sätt som hemsida"

#~ msgid "No datasource '%s' defined in your GDA configuration file"
#~ msgstr ""
#~ "Ingen datakälla vid namn \"%s\" är angiven i din GDA-konfigurationsfil"

#~ msgid "Could not allocate color"
#~ msgstr "Kunde inte allokera färg"

#~ msgid "Could not create Database Moniker factory"
#~ msgstr "Kunde inte skapa databasmonikerfabrik"

#~ msgid "Project..."
#~ msgstr "Projekt..."

#~ msgid "Open an existing project"
#~ msgstr "Öppna ett existerande projekt"

#~ msgid "New..."
#~ msgstr "Ny..."

#~ msgid "Open..."
#~ msgstr "Öppna..."

#~ msgid "Close database connection"
#~ msgstr "Stäng databasanslutning"

#~ msgid "Browse"
#~ msgstr "Bläddra"

#~ msgid "Open database browser"
#~ msgstr "Öppna databasbläddrare"

#~ msgid "Import objects"
#~ msgstr "Importera objekt"

#~ msgid "Import database objects into repository"
#~ msgstr "Importera databasobjekt till förvaringsplatsen"

#~ msgid "About gnome-db..."
#~ msgstr "Om gnome-db..."

#~ msgid "About this program"
#~ msgstr "Om detta program"

#~ msgid "Open help system viewer"
#~ msgstr "Öppna hjälpsystemsvisaren"

#~ msgid "0 rows"
#~ msgstr "0 rader"

#~ msgid "Object properties"
#~ msgstr "Objektegenskaper"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.