Re: gtk+ (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-27 00:59:15

tis 2002-02-26 klockan 21.21 skrev Göran Uddeborg:
> > Se tidigare motivering. Jag har kanske fel i min motivering i dessa
> > fall, men då får du fortsätta övertyga mig om det. ;-)
> 
> Då behöver jag titta i källkoden.  Hittar man lätt den?

http://developer.gnome.org/tools/cvs.html
Modulen du vill ha heter "gtk+".


> > > > #: gtk/gtkhandlebox.c:193
> > > > msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
> > > > msgstr "Utseende på skuggan som omger containern."
> > > 
> > > En "container" på svenska är ett stort plåtschabrak, flera meter
> > > stort. :-)
> > 
> > Jag vet. Men har du förslag på ett bättre svenskt uttryck? Ett uttryck
> > som de utvecklare som denna modul riktar sig till kommer att förstå
> > motsvarar "container".
> 
> "Behållare" är bättre än "container" enligt min mening, och jag skulle
> tro att man förstår det.

Ja, jag håller med. "Behållare" är bra. Tack! Har ändrat nu. Ny fil
finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gtk+.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.