Re: gtk+ (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-02 00:05:48

Christian Rose writes:
> tis 2002-02-26 klockan 21.21 skrev Göran Uddeborg:
> > > Se tidigare motivering. Jag har kanske fel i min motivering i dessa
> > > fall, men då får du fortsätta övertyga mig om det. ;-)
> > 
> > Då behöver jag titta i källkoden.  Hittar man lätt den?
> 
> http://developer.gnome.org/tools/cvs.html
> Modulen du vill ha heter "gtk+".

Nu har jag tittat, men man måste nog lära sig Gnomeprogrammering lite
mer för att riktigt förstå vad som händer.  Meddelandet är "blurb"en
för en "property" för en gobject_class, en property som heter
"shadow".  Det finns en annan property som heter "shadow_type".  Den
har som "nick"(name?) det översatta värdet av "Shadow type".

Finns här någon som vet hur de här strängarna syns för användaren?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.