Re: gtk+ (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-26 21:21:15

> Se tidigare motivering. Jag har kanske fel i min motivering i dessa
> fall, men då får du fortsätta övertyga mig om det. ;-)

Då behöver jag titta i källkoden.  Hittar man lätt den?

> > > #: gtk/gtkhandlebox.c:193
> > > msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
> > > msgstr "Utseende på skuggan som omger containern."
> > 
> > En "container" på svenska är ett stort plåtschabrak, flera meter
> > stort. :-)
> 
> Jag vet. Men har du förslag på ett bättre svenskt uttryck? Ett uttryck
> som de utvecklare som denna modul riktar sig till kommer att förstå
> motsvarar "container".

"Behållare" är bättre än "container" enligt min mening, och jag skulle
tro att man förstår det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.