Re: texinfo-4.0i

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-27 00:52:22

tis 2002-02-26 klockan 21.18 skrev Göran Uddeborg:
> > N " --raw-escapes      don't remove ANSI escapes from man pages.\n"
> 
> > N " --raw-escapes      ta inte bort ANSI-koder från manualsidor.\n"
> 
> "ANSI styrkoder" kanske vore aningen tydligare?

Nä, jag undviker hellre särskrivningar och skriver i så fall hellre
"ANSI-styrkoder". ;-)
Men tack för tipset. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/texinfo-4.0i.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.