Re: LifeLines

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-26 19:20:55

mån 2002-02-25 klockan 20.16 skrev Jens Arvidsson:
#: gedlib/messages.c:39
msgid "What directory holds the LifeLines database?"
msgstr "I vilken katalog återfinns lifelinesdatabasen?"

Man kanske skulle kunna ändra detta till bara "finns".


#: gedlib/messages.c:40
msgid "enter path: "
msgstr "skriv in sökväg: "

"ange sökväg"?


#: gedlib/messages.c:41
msgid "There is no LifeLines database in that directory."
msgstr "Det finns ingen lifelinesdatabas i den katalogen."

Någon anledning till att du skriver LifeLines med gemener? Det är ju
snarare ett namn än ett svenskt ord. Jag föreslår "LifeLines-databas".


#: gedlib/messages.c:48
msgid "The database is read only; you may not merge records."
msgstr "Databasen är skrivskyddad; du får inte lägga samman poster."

Kanske "slå samman"?


#: gedlib/messages.c:51
msgid "enter name, key, refn or list:"
msgstr "skriv in namn, nyckel, refn eller lista:"

"ange..."?


#: gedlib/messages.c:53
msgid "Please choose the spouse/parent to remove from the family."
msgstr "Välj maka(e)/förälder att ta bort från familjen"

Punkt saknas på slutet.


#: gedlib/messages.c:85
msgid "Enter pattern to match against single surname or given name."
msgstr "Skriv in mönster för att matcha ensamt efter- eller förnamn"

Ange, tycker jag. Punkt på slutet.


#: gedlib/messages.c:86
msgid "Enter pattern to match against full name."
msgstr "Skriv in mönster för att matcha helt namn (både för- och
efternamn)."

Ange igen. Gäller på fler ställen i filen.
"Fullständigt namn" utan parentesen kanske passar bättre?


#: gedlib/messages.c:88
msgid "pattern: "
msgstr "mönster"

Kolon? Blanksteg?


#: gedlib/messages.c:384
msgid "p Pick a report from list and run"
msgstr "p Välj en rapport från lista att köra"

"... och kör"?


#: gedlib/messages.c:386
msgid "t Modify character translation tables"
msgstr "Modifiera teckenöversättningstabeller"

Inledande t:et?


#: gedlib/messages.c:387
msgid "u Miscellaneous utilities"
msgstr "Diverse verktyg"

u:et?


#: gedlib/messages.c:451
msgid "s Spouse - add a spouse to an existing family"
msgstr "s Maka(e) - lägg till en maka(e) i en befintlig familj"

Det kanske blir bättre med "maka/make"? "Makae" verkar knepigt ;-)
Gäller på fler ställen.


#: gedlib/messages.c:463
msgid "Performing full name scan"
msgstr "Utför sökning på hela namnet"

"Fullständiga namnet" kanske. Vet inte vilket som blir bättre.


#. Gregorian/Julian months
#: gedlib/messages.c:501
msgid "jan"
msgstr "jan"

#: gedlib/messages.c:502
msgid "january"
msgstr "januari"

#: gedlib/messages.c:503
msgid "feb"
msgstr "feb"

#: gedlib/messages.c:504
msgid "february"
msgstr "februari"

#: gedlib/messages.c:505
msgid "mar"
msgstr "mar"

#: gedlib/messages.c:506
msgid "march"
msgstr "mars"

#: gedlib/messages.c:507
msgid "apr"
msgstr "apr"

#: gedlib/messages.c:508
msgid "april"
msgstr "april"

#: gedlib/messages.c:509 gedlib/messages.c:510
msgid "may"
msgstr "maj"

#: gedlib/messages.c:511
msgid "jun"
msgstr "jun"

#: gedlib/messages.c:512
msgid "june"
msgstr "juni"

#: gedlib/messages.c:513
msgid "jul"
msgstr "jul"

#: gedlib/messages.c:514
msgid "july"
msgstr "juli"

#: gedlib/messages.c:515
msgid "aug"
msgstr "aug"

#: gedlib/messages.c:516
msgid "august"
msgstr "augusti"

#: gedlib/messages.c:517
msgid "sep"
msgstr "sep"

#: gedlib/messages.c:518
msgid "september"
msgstr "september"

#: gedlib/messages.c:519
msgid "oct"
msgstr "okt"

#: gedlib/messages.c:520
msgid "october"
msgstr "oktober"

#: gedlib/messages.c:521
msgid "nov"
msgstr "nov"

#: gedlib/messages.c:522
msgid "november"
msgstr "november"

#: gedlib/messages.c:523
msgid "dec"
msgstr "dec"

#: gedlib/messages.c:524
msgid "december"
msgstr "december"

Alla dessa finns i libc i lokaldatan, och man kan få fram dem med
strftime. Du kanske vill tipsa författarna till programmet om att
månadsnamnen nog inte behöver markeras för översättning av denna
anledning.


#. Hebrew months
#: gedlib/messages.c:526
msgid "tsh"
msgstr "tsh"

#: gedlib/messages.c:527
msgid "tishri"
msgstr "tishri"

#: gedlib/messages.c:528
msgid "csh"
msgstr "csh"

#: gedlib/messages.c:529
msgid "cheshvan"
msgstr "cheshvan"

#: gedlib/messages.c:530
msgid "ksl"
msgstr "ksl"

#: gedlib/messages.c:531
msgid "kislev"
msgstr "kislev"

#: gedlib/messages.c:532
msgid "tvt"
msgstr "tvt"

#: gedlib/messages.c:533
msgid "tevet"
msgstr "tevet"

#: gedlib/messages.c:534
msgid "shv"
msgstr "shv"

#: gedlib/messages.c:535
msgid "shevat"
msgstr "shevat"

#: gedlib/messages.c:536
msgid "adr"
msgstr "adr"

#: gedlib/messages.c:537
msgid "adar"
msgstr "adar"

#: gedlib/messages.c:538
msgid "ads"
msgstr "ads"

#: gedlib/messages.c:539
msgid "adar sheni"
msgstr "adar sheni"

#: gedlib/messages.c:540
msgid "nsn"
msgstr "nsn"

#: gedlib/messages.c:541
msgid "nisan"
msgstr "nisan"

#: gedlib/messages.c:542
msgid "iyr"
msgstr "iyr"

#: gedlib/messages.c:543
msgid "iyar"
msgstr "iyar"

#: gedlib/messages.c:544
msgid "svn"
msgstr "svn"

#: gedlib/messages.c:545
msgid "sivan"
msgstr "sivan"

#: gedlib/messages.c:546
msgid "tmz"
msgstr "tmz"

#: gedlib/messages.c:547
msgid "tamuz"
msgstr "tamuz"

#: gedlib/messages.c:548
msgid "aav"
msgstr "aav"

#: gedlib/messages.c:549
msgid "av"
msgstr "av"

#: gedlib/messages.c:550
msgid "ell"
msgstr "ell"

#: gedlib/messages.c:551
msgid "elul"
msgstr "elul"

#. French Republic months
#: gedlib/messages.c:553
msgid "vend"
msgstr "vend"

#: gedlib/messages.c:554
msgid "vendemiaire"
msgstr "vendemiaire"

#: gedlib/messages.c:555
msgid "brum"
msgstr "brum"

#: gedlib/messages.c:556
msgid "brumaire"
msgstr "brumaire"

#: gedlib/messages.c:557
msgid "frim"
msgstr "frim"

#: gedlib/messages.c:558
msgid "frimaire"
msgstr "frimaire"

#: gedlib/messages.c:559
msgid "nivo"
msgstr "nivo"

#: gedlib/messages.c:560
msgid "nivose"
msgstr "nivose"

#: gedlib/messages.c:561
msgid "pluv"
msgstr "pluv"

#: gedlib/messages.c:562
msgid "pluviose"
msgstr "pluviose"

#: gedlib/messages.c:563
msgid "vent"
msgstr "vent"

#: gedlib/messages.c:564
msgid "ventose"
msgstr "ventose"

#: gedlib/messages.c:565
msgid "germ"
msgstr "germ"

#: gedlib/messages.c:566
msgid "germinal"
msgstr "germinal"

#: gedlib/messages.c:567
msgid "flor"
msgstr "flor"

#: gedlib/messages.c:568
msgid "floreal"
msgstr "floreal"

#: gedlib/messages.c:569
msgid "prai"
msgstr "prai"

#: gedlib/messages.c:570
msgid "prairial"
msgstr "prairial"

#: gedlib/messages.c:571
msgid "mess"
msgstr "mess"

#: gedlib/messages.c:572
msgid "messidor"
msgstr "messidor"

#: gedlib/messages.c:573
msgid "ther"
msgstr "ther"

#: gedlib/messages.c:574
msgid "thermidor"
msgstr "thermidor"

#: gedlib/messages.c:575
msgid "fruc"
msgstr "fruc"

#: gedlib/messages.c:576
msgid "fructidor"
msgstr "fructidor"

#: gedlib/messages.c:577
msgid "comp"
msgstr "comp"

#: gedlib/messages.c:578
msgid "jour_complementairs"
msgstr "jour_complementairs"

Antar att detta också är tidsnamn. Borde även gå att få fram dessa ur
lokaldata.


#: liflines/menuitem.c:89
msgid "e Edit top person"
msgstr "e Redigera övre pers."

Får inte detta plats? Nedanstående meddelanden är ju snarlika och
längre.


#: liflines/menuitem.c:90
msgid "f Browse to father"
msgstr "f Bläddra till fader"

#: liflines/menuitem.c:91
msgid "f Browse top father"
msgstr "f Bläddra t. övre fader"

#: liflines/menuitem.c:92
msgid "m Browse to mother"
msgstr "m Bläddra till moder"

#: liflines/menuitem.c:93
msgid "m Browse top mother"
msgstr "m Bläddra t. övre moder"

[...]
#: liflines/menuitem.c:107
msgid "s Add spouse to family"
msgstr "s Lägg t. maka/e i fam."

#: liflines/menuitem.c:108
msgid "a Add child to family"
msgstr "a Lägg t. barn i fam."

Detta borde väl också få plats, med tanke på ovanstående?


#: liflines/menuitem.c:152
msgid "tm Tandem to mother/s"
msgstr "tm Tandem t. moder/r/"

Moder/r ???


#: liflines/menuitem.c:155
msgid "< Enlarge menu area"
msgstr "< Öka meny-yta"

Inget bindestreck i menyyta.


#: liflines/menuitem.c:156
msgid "> Shrink menu area"
msgstr "> Minska meny-yta"

Dito.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.