Re: gtk+ (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-26 11:39:01

mån 2002-02-25 klockan 16.13 skrev Göran Uddeborg:
> Finns det någon särskild anledning till att du använder UTF-8 just för
> denna katalog?

UTF-8 använder jag för alla GNOME2-kataloger. Tror jag har nämnt det
tidigare.


> > #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
> > "s"
> > msgstr ""
> > "Misslyckades med att stänga \"%s\" vid skrivning av bilden, all data kanske "
> > "inte har sparats korrekt: %s"
> 
> Onödig ing-form tycker jag.  "när bilden skrevs" vore enklare än "vid
> skrivning av bilden".

Fixat.


> > #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
> > #, c-format
> > msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
> > msgstr "Version %s av GIF-filformatet stöds inte"
> 
> Kanske "Version %s av filformatet GIF stöds inte" vore enklare?

Jo. Jag ändrar. Tack!


> > #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
> > #, c-format
> > msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
> > msgstr "Fel vid tolkning av JPEG-fil (%s)"
> 
> Glömde du, eller tyckte du inte det behövde förtydligas att det är en
> JPEG-bildfil det handlar om?

Glömde. Fixat.


> > #: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
> > msgid "Can't allocate TGA header memory"
> > msgstr "Kan inte allokera TGA-huvudmeny"
> 
> "meny"?

Oj. En riktig groda. Eller en rosa fabrik.


> > #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
> > msgid "TIFFClose operation failed"
> > msgstr "Händelsen TIFFClose misslyckades"
> 
> Är det inte snarare en "åtgärd" än en "händelse"?

Jo. Tack!


> > #: gtk/gtkaccellabel.c:121
> > msgid "Accelerator Closure"
> > msgstr "Genvägsstängning"
> 
> Har du (eller någon annan) någon aning om vad det här handlar om?

Inte jag. Men vi har väl en del GTK+-programmerare på listan...


> > #: gtk/gtkaspectframe.c:122
> > msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
> > msgstr "Proportionsförhållande om obey_child är FALSKT"
> > 
> > #: gtk/gtkaspectframe.c:128
> > msgid "Obey child"
> > msgstr "Lyd barn"
> 
> Ena gången översätter du "obey_child", andra gången inte.

Ena gången har den understreck, andra inte. Om det har understreck antar
jag att det inte är något som ska översättas. I det andra fallet kan det
vara mer av en beskrivning än ett namn, och då ska det översättas. Men
jag har inte kollat upp det närmare.


> > #: gtk/gtkbbox.c:133
> > msgid "Child internal width padding"
> > msgstr "Intern utfyllnad i bredd mellan barn"
> 
> "Mellan"?  Jag förstår det som att det är någon slags utfyllnad
> inom/runt ett barn, men inte att det är mer än ett inblandat.  (Fast
> jag vet ju inte vad det egentligen betyder exakt.)

Ändrar till "Intern utfyllnad i bredd runt barn" då.


> > #: gtk/gtkbbox.c:134
> > msgid "Amount to increase child's size on either side"
> > msgstr "Mängd att minska barnens storlek på var sida"
> 
> "increase" betyder "öka". :-)

Hoppsan! Jag förväxlar alltid de båda. Tack!


> > #: gtk/gtkbbox.c:142
> > msgid "Child internal height padding"
> > msgstr "Intern utfyllnad i höjd mellan barn"
> 
> Som ovan.

Motsvarande ändring.


> > #: gtk/gtkbbox.c:143
> > msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
> > msgstr "Mängd att minska barnens storlek överst och nederst"
> 
> "increase" igen.

Oj. Tack!


> > #: gtk/gtkcolorsel.c:1706
> > msgid "Whether a palette should be used"
> > msgstr "Huruvida en palett ska visas"
> 
> Kanske inte "visas", men "användas"?

Jag ändrar.


> > #: gtk/gtkframe.c:153 gtk/gtkhandlebox.c:185
> > msgid "Deprecated property, use shadow_type instead."
> > msgstr "Föråldrad egenskap, använd shadow_type istället."
> 
> > #: gtk/gtkhandlebox.c:192 gtk/gtkmenubar.c:150 gtk/gtkstatusbar.c:158
> > #: gtk/gtktoolbar.c:277 gtk/gtkviewport.c:148
> > msgid "Shadow type"
> > msgstr "Skuggtyp"
> 
> Om de här hör ihop kanske du bör översätta "shadow_type" första gången
> också.

Se tidigare motivering. Jag har kanske fel i min motivering i dessa
fall, men då får du fortsätta övertyga mig om det. ;-)


> > #: gtk/gtkhandlebox.c:193
> > msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
> > msgstr "Utseende på skuggan som omger containern."
> 
> En "container" på svenska är ett stort plåtschabrak, flera meter
> stort. :-)

Jag vet. Men har du förslag på ett bättre svenskt uttryck? Ett uttryck
som de utvecklare som denna modul riktar sig till kommer att förstå
motsvarar "container".


> > #: gtk/gtkrc.c:3329
> > #, c-format
> > msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
> > msgstr "Sökvägselement i bild: \"%s\" måste vara absolut, %s, rad %d"
> 
> Tror du det är I en bild?  Det är inte en sökväg TILL en bild?

Det kanske det är. Jag ändrar.


> > #: gtk/gtkstock.c:331
> > msgid "_Underline"
> > msgstr "_Understryk"
> 
> Säger man inte det i två ord på svenska "stryk under"?

Självklart. Tack!


> > #: gtk/gtktexttag.c:200
> > msgid "Name used to refer to the text tag"
> > msgstr "Namn som används för att peka på nästa tagg"
> 
> "nästa"?

Gah! Fixat.


> > #: gtk/gtktextutil.c:46
> > msgid "LRM _Left-to-right mark"
> > msgstr "LRM-märke för _vänster-till-höger"
> > 
> > #: gtk/gtktextutil.c:47
> > msgid "RLM _Right-to-left mark"
> > msgstr "RLM för _höger-till-vänster"
> 
> Du tog inte med "märke" andra gången.

Oj! Bra iakttaget. Tack!


> > #: gtk/gtkwindow.c:443
> > msgid ""
> > "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
> > "up)."
> > msgstr ""
> > "Om SANT är fönstret modalt (andra fönster är inte användbara då detta "
> > "fönster visas)."
> 
> "så länge" istället för "då" kanske förtydligar tanken bakom.

Jo. Fixar.


> > #: gtk/gtkwindow.c:460
> > msgid ""
> > "The default width of the window, used when initially showing the window."
> > msgstr "Standardbredden på fönstret, används då fönster initialt visas."
> 
> > #: gtk/gtkwindow.c:470
> > msgid ""
> > "The default height of the window, used when initially showing the window."
> > msgstr "Standardhöjden på fönstret, används då fönster initialt visas."
> 
> Eller enklare "då fönstret först visas".  I vilket fall som helst,
> "fönstret" i bestämd form.

Bra. Jag ändrar. Tack!

Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtk+.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.