gtk+ (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-25 16:13:07

Christian Rose writes:
> Mycket snart kommer som sagt GTK+ 2.0, så det vore bra om denna kunde
> granskas. Tack på förhand! Filen finns även på

Finns det någon särskild anledning till att du använder UTF-8 just för
denna katalog?

> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
> "s"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att stänga \"%s\" vid skrivning av bilden, all data kanske "
> "inte har sparats korrekt: %s"

Onödig ing-form tycker jag.  "när bilden skrevs" vore enklare än "vid
skrivning av bilden".

> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
> #, c-format
> msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
> msgstr "Version %s av GIF-filformatet stöds inte"

Kanske "Version %s av filformatet GIF stöds inte" vore enklare?

> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
> #, c-format
> msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
> msgstr "Fel vid tolkning av JPEG-fil (%s)"

Glömde du, eller tyckte du inte det behövde förtydligas att det är en
JPEG-bildfil det handlar om?

> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
> msgid "Can't allocate TGA header memory"
> msgstr "Kan inte allokera TGA-huvudmeny"

"meny"?

> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
> msgid "TIFFClose operation failed"
> msgstr "Händelsen TIFFClose misslyckades"

Är det inte snarare en "åtgärd" än en "händelse"?

> #: gtk/gtkaccellabel.c:121
> msgid "Accelerator Closure"
> msgstr "Genvägsstängning"

Har du (eller någon annan) någon aning om vad det här handlar om?

> #: gtk/gtkaspectframe.c:122
> msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
> msgstr "Proportionsförhållande om obey_child är FALSKT"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:128
> msgid "Obey child"
> msgstr "Lyd barn"

Ena gången översätter du "obey_child", andra gången inte.

> #: gtk/gtkbbox.c:133
> msgid "Child internal width padding"
> msgstr "Intern utfyllnad i bredd mellan barn"

"Mellan"?  Jag förstår det som att det är någon slags utfyllnad
inom/runt ett barn, men inte att det är mer än ett inblandat.  (Fast
jag vet ju inte vad det egentligen betyder exakt.)

> #: gtk/gtkbbox.c:134
> msgid "Amount to increase child's size on either side"
> msgstr "Mängd att minska barnens storlek på var sida"

"increase" betyder "öka". :-)

> #: gtk/gtkbbox.c:142
> msgid "Child internal height padding"
> msgstr "Intern utfyllnad i höjd mellan barn"

Som ovan.

> #: gtk/gtkbbox.c:143
> msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
> msgstr "Mängd att minska barnens storlek överst och nederst"

"increase" igen.

> #: gtk/gtkcolorsel.c:1706
> msgid "Whether a palette should be used"
> msgstr "Huruvida en palett ska visas"

Kanske inte "visas", men "användas"?

> #: gtk/gtkframe.c:153 gtk/gtkhandlebox.c:185
> msgid "Deprecated property, use shadow_type instead."
> msgstr "Föråldrad egenskap, använd shadow_type istället."

> #: gtk/gtkhandlebox.c:192 gtk/gtkmenubar.c:150 gtk/gtkstatusbar.c:158
> #: gtk/gtktoolbar.c:277 gtk/gtkviewport.c:148
> msgid "Shadow type"
> msgstr "Skuggtyp"

Om de här hör ihop kanske du bör översätta "shadow_type" första gången
också.

> #: gtk/gtkhandlebox.c:193
> msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
> msgstr "Utseende på skuggan som omger containern."

En "container" på svenska är ett stort plåtschabrak, flera meter
stort. :-)

> #: gtk/gtkrc.c:3329
> #, c-format
> msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
> msgstr "Sökvägselement i bild: \"%s\" måste vara absolut, %s, rad %d"

Tror du det är I en bild?  Det är inte en sökväg TILL en bild?

> #: gtk/gtkstock.c:331
> msgid "_Underline"
> msgstr "_Understryk"

Säger man inte det i två ord på svenska "stryk under"?

> #: gtk/gtktexttag.c:200
> msgid "Name used to refer to the text tag"
> msgstr "Namn som används för att peka på nästa tagg"

"nästa"?

> #: gtk/gtktextutil.c:46
> msgid "LRM _Left-to-right mark"
> msgstr "LRM-märke för _vänster-till-höger"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:47
> msgid "RLM _Right-to-left mark"
> msgstr "RLM för _höger-till-vänster"

Du tog inte med "märke" andra gången.

> #: gtk/gtkwindow.c:443
> msgid ""
> "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
> "up)."
> msgstr ""
> "Om SANT är fönstret modalt (andra fönster är inte användbara då detta "
> "fönster visas)."

"så länge" istället för "då" kanske förtydligar tanken bakom.

> #: gtk/gtkwindow.c:460
> msgid ""
> "The default width of the window, used when initially showing the window."
> msgstr "Standardbredden på fönstret, används då fönster initialt visas."

> #: gtk/gtkwindow.c:470
> msgid ""
> "The default height of the window, used when initially showing the window."
> msgstr "Standardhöjden på fönstret, används då fönster initialt visas."

Eller enklare "då fönstret först visas".  I vilket fall som helst,
"fönstret" i bestämd form.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.