Re: gnome-utils (Gnome2)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-02-24 23:03:43

>
>
>
>#: gcalc/gnome-calc.c:1086
>msgid "Opening Parenthesis"
>msgstr "Öppningsparentes"
>
Kanske "Påbörjande parentes"...

>
>#: gcalc/gnome-calc.c:1087
>msgid "Closing Parenthesis"
>msgstr "Stängningsparentes"
>
och "Avslutande parentes"?

>
>#: gcalc/gnome-calc.c:1088
>msgid "Divide by"
>msgstr "Dividera med"
>
"Dividerat med" eller ändra "Upphöjt till".

>
>#: gcalc/gnome-calc.c:1094
>msgid "Multiply by"
>msgstr "Multiplicera med"
>
Dito.

>#: gcalc/gnome-calc.c:1100
>msgid "Subtract"
>msgstr "Subtrahera"
>
>[...]
>#: gcalc/gnome-calc.c:1106
>msgid "Add"
>msgstr "Lägg till"
>
Varför inte "Addera", i enlighet med "Subtrahera ovan"?

>#: gcalc/gnome-calc.c:1111
>msgid "Change sign"
>msgstr "Ändra tecken"
>
Jag tycker mer om att säga "Byta tecken" så därför föreslår jag det.

>#: gcharmap/src/menus.c:48
>msgid "_Browse Characters..."
>msgstr "_Bläddra tecken..."
>
"_Bläddra igenom tecken..." tycker jag låter mer naturligt. Jag skulle 
aldriga säga att jag skall "bläddra detta mail/denna bok.

>
>#. GNOMEUIINFO_ITEM_STOCK(N_("Character Table's Font..."), N_("Set the character "
>#. "table's font."), cb_set_chartable_font, GNOME_STOCK_MENU_FONT),
>#. GNOMEUIINFO_SEPARATOR,
>#: gcharmap/src/menus.c:68
>msgid "_Insert at end"
>msgstr "_Infoga i slutet"
>
"_Infoga vid slutet". Jag tycker rent spontant att "i" låter som om det 
är inuti något, "i en lista", och att det finns en fortsättning (vilket 
det ju inte gör). Å andra sidan har jag inte lika stora invädningar mot 
nästa översättning...

>
>#: gcharmap/src/menus.c:68
>msgid "Insert every selected character at the end of the text entry"
>msgstr "Infoga varje valt tecken i slutet på inmatningsrutan"
>
>[...]
>
>#: gdictsrc/gdict-app.c:452
>msgid ""
>"Unable to perform requested operation. \n"
>"Either the server you are using is not available \n"
>"or you are not connected to the Internet."
>msgstr ""
>"Kan inte utföra den begärda åtgärden.\n"
>"Antingen är servern du använder nere eller inte\n"
>"tillgänglig eller så är du inte uppkopplad mot\n"
>"Internet."
>
Lite många eller där, jag föreslår: "Antingen är servern du använder 
nere, alternativt inte tillgänglig, eller så är du inte uppkopplad mot 
Internet. "

>
>#: gdictsrc/gdict-applet.c:273
>msgid "Press button to look up any highlighted text in a dictionary"
>msgstr "Tryck knappen för att slå upp den markerade texten i en ordbok"
>
Tryck på knappen... (Jrf: Tryck morfars näsa så får du se om han vaknar 
upp.)

>#: gdictsrc/gdict-speller.c:150
>msgid "Search Strategy:"
>msgstr "Sökstategi:"
>
Missat ett "r": "Sökstrategi:"!

>#: gsearchtool/gsearchtool.c:685
>msgid ""
>"Cannot perform the search.\n"
>"The Bourne shell was not found\n"
>"It is typically installed as /bin/sh or /usr/bin/sh."
>msgstr ""
>"Kan inte utföra sökningen.\n"
>"Skalet Bourne Shell (bash) kunde inte hittas.\n"
>"Normalt är det installerat som /bin/sh eller /usr/bin/sh."
>
Saknas en punkt i originalet: "The Bourne shell was not found\n"

>#: gsearchtool/gsearchtool.c:1413 gsearchtool/gsearchtool.c:1626
>msgid "Date Modified"
>msgstr "Modifieringsdatum"
>
Hmm, finns det inget "bättre" alternativ här? Modifieraddatum? Det 
handlar väl om när en fil/katalog senast blev modifierad (vilket även 
benämns "ändrad")?

>
>#: logview/logrtns.c:233
>msgid "Unable to open logfile!\n"
>msgstr "Kunde inte skapa loggfil!\n"
>
Säker på att det skall vara skapa (=open) här?

>#: logview/logrtns.c:296
>#, c-format
>msgid ""
>"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
>"to change the permissions on the file."
>msgstr ""
>"%s är inte läsbar för användaren. antingen programmet som root eller be "
>"systemadministratören ändra rättigheterna på filen."
>
Oj, här saknades det lite ord.
Föreslår: "%s är inte läsbar för användare. Kör programmet som root 
eller be systemadministratören ändra rättigheterna på filen."

>#: logview/logview.c:96 logview/logview.c:97
>msgid "Switch log"
>msgstr "Växla logg"
>
Jag hade nog föredragit "Byt logg". Du/ni har ofta (alltid) översatt 
switch med växla, vilket jag inte riktigt förstår alla gånger. Här 
tycker jag det låter konstigt.

>#: logview/logview.c:129
>msgid "Filter..        "
>msgstr "Filtrera...       "
>
Bara två punkter i originalet. Bug?

>#: logview/monitor.c:215
>msgid "Exec actions"
>msgstr "Kör åtgärder"
>
Jag hade nog sagt "Utför åtgärder" istället.

>
>#: logview/zoom.c:154
>#, c-format
>msgid "Log line detail for %s"
>msgstr "Detaljerad loggrad för %s"
>
Vad händer här? Något slags zoomläge där man ser detaljerade loggrader?

>#.
>#. * 	-------------------
>#. * 	   Defines
>#. * 	-------------------
>#.
>#: logview/config.c:34
>msgid "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
>msgstr "-b&h-lucidatypewriter-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*"
>
Jag är väldigt osäker på det jag skall säga, men används inte ©-tecken 
och annat som finns i -...-iso8859-1, och inte i -...-*-*? Isf borde 
dessa ändras.

>#: gfloppy/src/badblocks.c:102
>msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
>msgstr "MInternt fel: Kan inte flytta till rätt plats."
>
Varför inte "Kan inte söka till rätt plats."?

>#: gfloppy/src/badblocks.c:111
>#, c-format
>msgid "MInternal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
>msgstr "MInternt fel: konstigt värde (%ld) i do_test\n"
>
Stort K(onstigt).

>#: gfloppy/src/fdformat.c:74
>msgid "EError during completion of formatting"
>msgstr "EFel vid fullgörande av formatering"
>
>[...]
>
>#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
>#: gfloppy/src/fdformat.c:94
>msgid "MVerifying the format..."
>msgstr "MVerifierar formateringen..."
>
Kanske inte: "MVerifierar formatet..."?

>#: gfloppy/src/fdformat.c:99 gfloppy/src/fdformat.c:174
>msgid ""
>"EUnable to write to the floppy.\n"
>"\n"
>"Please confirm that it is not write-protected."
>msgstr ""
>"EKunde inte skriva till disketten.\n"
>"\n"
>"Kontrollera att den inte är skrivskyddad."
>
Kanske "Var god kontrollera ..."?

>#: gfloppy/src/fdformat.c:102 gfloppy/src/fdformat.c:177
>#, c-format
>msgid "EInsufficient permissions to open floppy device %s."
>msgstr "EEj tillräckliga rättigheter för att öppna diskettenheten %s."
>
Kanske "EOtillräckliga rättigheter för att öppna diskettenhet %s." ?

>
>#: gfloppy/src/fdformat.c:106 gfloppy/src/fdformat.c:181
>msgid ""
>"EUnable to access the floppy disk.\n"
>"\n"
>"Please confirm that it is in the drive\n"
>"with the drive door shut."
>msgstr ""
>"EKunde inte komma åt till disketten.\n"
>"\n"
>"Kontrollera att den är i diskettenheten\n"
>"och att luckan är stängd."
>
Jag föreslår "EKunde inte komma åt disketten.\n" (och inte "komma åt 
till disketten").

>#: gfloppy/src/fdformat.c:153
>msgid "MVerifying the format... Done"
>msgstr "MVerifierar formateringen... Klar"
>
Eventuellt ändra enligt ovan.

>#: gfloppy/src/fdformat.c:194
>msgid "ECould not determine current format type"
>msgstr "EKunde inte bestämma aktuell formateringstyp"
>
Hmm, finns detta i ordlistor?
Decide = Bestämma
Determine = Avgöra
Alltså föreslår jag "EKunde inte avgöra aktuell formateringstyp"

>#: gfloppy/src/gfloppy.c:171 gfloppy/src/gfloppy.c:203
>msgid "MMaking filesystem on disk... Done"
>msgstr "MSkapar filsystem på disketten... klart"
>
Stort K(lart).

>#: gfloppy/src/main.c:129 gfloppy/src/main.c:172
>#, c-format
>msgid ""
>"The device %s is disconnected.\n"
>"Please attach device to continue."
>msgstr ""
>"Enhet %s är frånkopplad.\n"
>"Anslut enheten för att fortsätta."
>
Föreslår bestämd form i första meningen också, "Enheten %s är 
frånkopplad.\n".

>#: gfloppy/src/main.c:132 gfloppy/src/main.c:175
>#, c-format
>msgid ""
>"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
>"be possible.\n"
>"Contact your system administrator about getting write permissions."
>msgstr ""
>"Du har inte rätt rättigheter för att skriva till %s. Formatering är inte "
>"möjlig.\n"
>"Kontakta din systemadministratör angående skrivrättigheter."
>
Kanske "...angående erhållning av skrivrättigheter."

>#: gfloppy/src/progress.c:160
>msgid "Format progress."
>msgstr "Formateringsframsteg."
>
Mer än så orkar jag inte kolla nu.

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.