Re: ld-2.12-pre020121

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-26 11:48:05

fre 2002-01-25 klockan 21.52 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: emultempl/pe.em:352
> > N msgid ""
> > N " --enable-extra-pe-debug      Enable verbose debug output when building\n"
> > N "                    or linking to DLLs (esp. auto-import)\n"
> >  msgstr ""
> > G "                    länkning till en dll utan ett\n"
> > G "                    importbibliotek.\n"
> > N " --enable-extra-pe-debug      Använd utförlig felsökningsutdata vid\n"
> > N "                    bygge eller länkning till DLL:er\n"
> > N "                    (särskilt automatisk import)\n"
> 
> Det blir lite fel där egentligen, det borde vara "... vid bygge AV
> eller länkning till ...".

Det har du helt rätt i. Tack!


> >  #: ldlang.c:3538
> > N msgid "%P%F: Relocatable linking with relocations from format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"
> > N msgstr "%P%F: Omlokaliseringsbar länkning med omlänkningar från formatet %s (%b) till formatet %s (%B) stöds inte\n"
> 
> Du har gjort om det första %B till %b.

Hoppsan!


> >  #: ldmain.c:334
> >  #, c-format
> > N msgid "using %s linker script:\n"
> > N msgstr "använder %s-länkskript:\n"
> 
> Har du kollat vad %s blir här? Det är inte alldeles självklart att
> det skall vara ett bindestreck där.

Det har du helt rätt i. Jag kollade i koden nu, så här ser den ut:

   info_msg (_("using %s linker script:\n"),
		saved_script_handle ? "external" : "internal");

Lär de sig aldrig? Jag ska rapportera problemet.
Du ska ha tack, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/ld-2.12-pre020121.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.