Re: opcodes-2.12-pre020121

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-26 11:29:51

fre 2002-01-25 klockan 21.35 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: fr30-asm.c:374 m32r-asm.c:376 openrisc-asm.c:295
> > N msgid "missing mnemonic in syntax string"
> > N msgstr "minnessekvens saknas i syntaxsträng"
> 
> Jag är lite osäker, i assemblersammanhang brukar det ju vara själva
> instruktionsnamnet som kallas för "mnemonic".  Inte många skulle nog
> förstå kopplingen till "minnessekvens".  Om det är det här det handlar
> om skulle jag föreslå "instruktion".

"Instruktion" blir det! Poff!
Tack.


> >   #: mmix-dis.c:44
> >   #, c-format
> > N msgid "Internal: Non-debugged code (test-case missing): %s:%d"
> > N msgstr "Internt: Ofelsökt kod (testfall saknas): %s:%d"
> 
> "Ofelsökt"?  :-)  Har man sökt efter ofel då?
> 
> Det bästa hade varit "Ej felsökt kod ...", men du gillar ju inte ordet
> "ej", så du får väl hitta på någon omskrivning med "inte".  (Det
> direkta "Inte felsökt kod ..." låter inte så bra.  Tycker i varje fall
> jag.)

Jag gör ett avsteg från min vanliga princip och använder "ej" här då.
Du ska ha tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.12-pre020121.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.