Re: ld-2.12-pre020121

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-26 21:48:34

>       info_msg (_("using %s linker script:\n"),
> 		saved_script_handle ? "external" : "internal");
> 
> Lär de sig aldrig?

En och annan antagligen, men det kommer hela tiden nya som gör om
gamla fel.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.