ld-2.12-pre020121

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-25 21:52:50

>  #: emultempl/pe.em:352
> N msgid ""
> N " --enable-extra-pe-debug      Enable verbose debug output when building\n"
> N "                    or linking to DLLs (esp. auto-import)\n"
>  msgstr ""
> G "                    länkning till en dll utan ett\n"
> G "                    importbibliotek.\n"
> N " --enable-extra-pe-debug      Använd utförlig felsökningsutdata vid\n"
> N "                    bygge eller länkning till DLL:er\n"
> N "                    (särskilt automatisk import)\n"

Det blir lite fel där egentligen, det borde vara "... vid bygge AV
eller länkning till ...".

>  #: ldlang.c:3538
> N msgid "%P%F: Relocatable linking with relocations from format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"
> N msgstr "%P%F: Omlokaliseringsbar länkning med omlänkningar från formatet %s (%b) till formatet %s (%B) stöds inte\n"

Du har gjort om det första %B till %b.

>  #: ldmain.c:334
>  #, c-format
> N msgid "using %s linker script:\n"
> N msgstr "använder %s-länkskript:\n"

Har du kollat vad %s blir här? Det är inte alldeles självklart att
det skall vara ett bindestreck där.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.