Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-23 19:04:42

Tommy Pettersson:

> Jag tror att det skulle bli lite tydligare ifall 'hållna'
> paket genomgående kallas 'kvarhållna'.

Jag har skrivit "hålla" i dselect och dpkg. Egentligen är det inte en
bra översättning av "on hold", men det tycker jag inte "kvarhållna"
heller är, så jag behåller det så länge.

> > "Körning av denna installation kräver tillfällig radering av det "
> > "systemkritiska paketet %s på grund av en beroendespiral i "
> > "Conflicts/Pre-Depends. Detta är oftast en dålig idé, men om du "
> > "verkligen vill göra det kan du aktivera flaggan \"APT::Force-LoopBreak\"."
>
> Meningen käns otymplig och "översatt".  Jag föreslår: 'För
> att genomföra den här installationen måste det systemkritiska
> paketet %s tillfälligt raderas på grund av en beroendespiral
> i ...'

Det är mer eller mindre direktkopierat från den danska översättningen
jag använde som grund ("Kørsel af denne installation kræver midlertidig
fjernelse af den essentielle pakke %s grundet en afhængighedsløkke. Det
er ofte en dårlig idé, men hvis du virkelig vil gøre det, kan du
aktivere valget 'APT::Force-LoopBreak'."), men jag håller nog med dig
om att det är onödigt tillkrånglat och ändrar till:

"För att genomföra denna installation måste det systemkritiska "
"paketet %s tillfälligt tas bort på grund av en beroendespiral i "
"Conflicts/Pre-Depends. Detta är oftast en dålig idé, men om du "
"verkligen vill göra det kan du aktivera flaggan \"APT::Force-LoopBreak\"."

> > #: apt-pkg/pkgcache.cc:231
> > msgid "required"
> > msgstr "krävt"
> nödvändigt

Jag har översatt "required" med "krävt" även i dpkg och dselect, så jag
vill ha samma termer här.

> In-/utfel

Okej.

> > msgid "Total Space Accounted for: "
> > msgstr "Totalt utrymme som kan redogöras för: "
> Totalt utrymme som redogjorts för:?

Tja... Det är väl ungefär samma sak? Jag tyckte det blev lite svårt så
där, så jag följde den danska översättningen här.

Så här ser skärmen ut i sin helhet:

$ apt-cache stats
Totalt antal paketnamn: 11506 (460k)
  Normala paket: 8974
  Rent virtuella paket: 304
  Enkelt virtuella paket: 280
  Blandat virtuella paket: 132
  Saknade: 1816
Totalt antal olika versioner: 11205 (538k)
Totalt antal beroenden: 57969 (1623k)
Totalt antal version/filrelationer: 18532 (297k)
Totalt antal "tillhandahåller"-markeringar: 2135 (42,7k)
Totalt antal sökmönstersträngar: 108 (1231)
Totalt utrymme för versionsberoenden: 252k
Totalt bortkastat utrymme: 108k
Totalt utrymme som kan redogöras för: 3070k

> TILL standard ut

Hmmm. Visserligen skriver jag normalt PÅ saker, men man kanske vill
säga att skriva TILL en fil. Men standard ut är ju vanligtvis inte en
fil, utan kopplad till skärmen, och jag skriver PÅ skärmen. Vad säger
ni andra?

> > msgstr "Flaggor inte givna parvis"
> Flaggor(na)? gavs inte parvis

Låter bättre.

> > #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:297
> > msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
> > msgstr "Kan inte hitta debconfs version. Är debconf installerat?"
> Kan inte ta reda på debconfs version.

Ok.

> 'skall' är numera ålderdomligt och ska ersättas med 'ska'.

Nej! Aldrig! "Ska" är talspråk (och namnet på en hemsk musikstil).

> > #: cmdline/apt-get.cc:506
> > #, c-format
> > msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
> > msgstr "%lu paket uppgraderade, %lu nyligen installerade, "
> nyinstallerade

Nja. Jag vet inte. Tycker det är något annat. Men jag är inte helt
säker.

> Skulle man inte kunna översätta 'download' med 'nerladdning'
> och 'ladda ner'?

Nej, det kan man definitivt inte.

> > #: cmdline/apt-get.cc:859
> > msgid "Some files failed to download"
> > msgstr "Misslyckades att hämta några filer"
> På ett ställe har du översatt 'some' (i sådana här sammanhang)
> till 'vissa', men på de övriga ställena till 'några'.
> Jag tycker 'vissa' är mycket mer rätt.

Nja, jag vet inte riktigt. Men jag ändrar ändå, eftersom jag inte kan
komma på något bra motargument :)

> > #: cmdline/apt-get.cc:943
> > #, c-format
> > msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
> > msgstr "Paketet %s är ett virtuellt paket som tillhandahålles av:\n"
> 'tillhandahålls' borde det nog bli.

Du har helt rätt.

> Är inte '-hållEs' en böjning efter genus, som i så fall sedan länge
> är bortreformerad?

Nej, det är en ren felstavning.


> > #: cmdline/apt-get.cc:1386
> > msgid ""
> > "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
> > "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
> > "distribution that some required packages have not yet been created\n"
> > "or been moved out of Incoming."
> > msgstr ""
> > "Några paket kunde inte installeras. Detta kan betyde att du har\n"
> > "bett om en omöjlig situation eller, om du använder den instabila\n"
> > "distributionen, att några krävda paket ännu inte har skapats eller\n"
> > "lagts in från \"Incoming\"."
> Vissa

I det här fallet tycker jag dock det låter fel med "vissa".

> krävda -> nödvändiga

För konsistensens skull behåller jag "krävda".

> Det här tycker jag låter styltigt, även om det är korrekt
> på alla sätt.  'Packar inte upp redan uppackad källkod i %s'
> tycker jag flyter bättre.

Medhåll. Ändrar.

> utdata lämplig för loggar

Ok.

> antag ja ... utan att FRÅGA

Naturligtvis.

> 'dubbla' eller 'dubletter av'

"Dubbla" får det bli.

Tack!
-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.