Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-23 15:07:03

Jag laddade själv hem po-filen och tittade på den, för jag
kände också för att översätta den, men jag har inte haft
tillräckligt med tid för det. Jag är i alla fall väldigt
glad att apt blir översatt till svenska. Här kommer lite
kommentarer:


> #: apt-pkg/algorithms.cc:1043
> msgid ""
> "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
> "held packages."
> msgstr ""
> "Fel, pkgProblemResolver::Resolve genererade avbrott; detta kan bero på "
> "hållna paket."

Jag tror att det skulle bli lite tydligare ifall 'hållna'
paket genomgående kallas 'kvarhållna'.


> #: apt-pkg/packagemanager.cc:402
> #, c-format
> msgid ""
> "This installation run will require temporarily removing the essential "
> "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
> "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
> msgstr ""
> "Körning av denna installation kräver tillfällig radering av det "
> "systemkritiska paketet %s på grund av en beroendespiral i "
> "Conflicts/Pre-Depends. Detta är oftast en dålig idé, men om du "
> "verkligen vill göra det kan du aktivera flaggan \"APT::Force-LoopBreak\"."

Meningen käns otymplig och "översatt". Jag föreslår: 'För
att genomföra den här installationen måste det systemkritiska
paketet %s tillfälligt raderas på grund av en beroendespiral
i ...'


> #: apt-pkg/pkgcache.cc:231
> msgid "required"
> msgstr "krävt"

nödvändigt


> #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:691 apt-pkg/pkgcachegen.cc:698
> msgid "IO Error saving source cache"
> msgstr "In-/ut-fel vid lagring av källcache"

In-/utfel


> #: cmdline/apt-cache.cc:319
> msgid "Total Space Accounted for: "
> msgstr "Totalt utrymme som kan redogöras för: "

Totalt utrymme som redogjorts för:?


> #: cmdline/apt-cache.cc:1259
> msgid ""
> "Usage: apt-cache [options] command\n"
[...]
> "Kommandon:\n"
> "  add - Lägg till en paketfil till källcachen\n"
> "  gencaches - Bygg både paket- och källcache\n"
> "  showpkg - Visa viss allmän information om ett enskilt paket\n"
> "  stats - Visa viss grundläggande statistik\n"
> "  dump - Visa hela filen i koncis form\n"
> "  dumpavail - Skriv en \"available\"-fil på standard ut\n"

TILL standard ut


> #: cmdline/apt-config.cc:39
> msgid "Arguments not in pairs"
> msgstr "Flaggor inte givna parvis"

Flaggor(na)? gavs inte parvis


> #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:297
> msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
> msgstr "Kan inte hitta debconfs version. Är debconf installerat?"

Kan inte ta reda på debconfs version.


> #: cmdline/apt-get.cc:277
> #, c-format
> msgid "but %s is to be installed"
> msgstr "men %s skall installeras"

'skall' är numera ålderdomligt och ska ersättas med 'ska'.


> #: cmdline/apt-get.cc:506
> #, c-format
> msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
> msgstr "%lu paket uppgraderade, %lu nyligen installerade, "

nyinstallerade


> #: cmdline/apt-get.cc:675 cmdline/apt-get.cc:1549 cmdline/apt-get.cc:1582
> msgid "Unable to lock the download directory"
> msgstr "Kunde inte låsa hämtningskatalogen."

Skulle man inte kunna översätta 'download' med 'nerladdning'
och 'ladda ner'? Jag har fått för mig att "folk" säger
så när de hämtar saker på nätet -- att de laddar ner dem.
Fast 'nerladdningskatalogen' låter ju förståss som den katalog
som det man hämtar sparas i.


> #: cmdline/apt-get.cc:859
> msgid "Some files failed to download"
> msgstr "Misslyckades att hämta några filer"

På ett ställe har du översatt 'some' (i sådana här sammanhang)
till 'vissa', men på de övriga ställena till 'några'.
Jag tycker 'vissa' är mycket mer rätt.


> #: cmdline/apt-get.cc:943
> #, c-format
> msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
> msgstr "Paketet %s är ett virtuellt paket som tillhandahålles av:\n"

'tillhandahålls' borde det nog bli. Är inte '-hållEs'
en böjning efter genus, som i så fall sedan länge är
bortreformerad?


> #: cmdline/apt-get.cc:1213
> msgid ""
> "Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
> "used instead."
> msgstr ""
> "Några indexfiler kunde inte hämtas, de har ignorerats eller så har de "
> "gamla använts istället."

Vissa


> #: cmdline/apt-get.cc:1386
> msgid ""
> "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
> "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
> "distribution that some required packages have not yet been created\n"
> "or been moved out of Incoming."
> msgstr ""
> "Några paket kunde inte installeras. Detta kan betyde att du har\n"
> "bett om en omöjlig situation eller, om du använder den instabila\n"
> "distributionen, att några krävda paket ännu inte har skapats eller\n"
> "lagts in från \"Incoming\"."

Vissa
krävda -> nödvändiga


> #: cmdline/apt-get.cc:1744
> msgid "Failed to fetch some archives."
> msgstr "Misslyckades att hämta några arkiv."

vissa


> #: cmdline/apt-get.cc:1772
> #, c-format
> msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
> msgstr "Hoppar över uppackning av redan uppackad källkod i %s\n"

Det här tycker jag låter styltigt, även om det är korrekt
på alla sätt. 'Packar inte upp redan uppackad källkod i %s'
tycker jag flyter bättre.


> #: cmdline/apt-get.cc:2032
> msgid ""
> "Usage: apt-get [options] command\n"
[...]
> "Flaggor:\n"
> " -h  Denna hjälptext.\n"
> " -q  Utdata som kan loggas - ingen förloppsindikator.\n"

utdata lämplig för loggar


> " -qq Ingen utdata förutom vid fel.\n"
> " -d  Bara hämta - VARKEN installera eller packa upp arkiven.\n"
> " -s  Gör ingenting, simulera vad som skulle hända.\n"
> " -y  Antag ja på alla frågor utan att svara.\n"

antag ja ... utan att FRÅGA


> #: dselect/install:101
> msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
> msgstr "installerades. Detta kan ge duplicerade fel eller fel som beror"

'dubbla' eller 'dubletter av'


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.