Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-23 20:12:15

ons 2002-01-23 klockan 19.04 skrev peter karlsson:
> Nej! Aldrig! "Ska" är talspråk (och namnet på en hemsk musikstil).

Hmm, hur motiverar du påståendet att "ska" är talspråk? Du måste ju
samtidigt hävda att en stor del högst språkkunniga personer och fackfolk
som använder "ska" är okunniga, eller att det är feltryck i ordboken
(där både "ska" och "skall" finns med och hänvisar till "³skola"), eller
bådadera?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.