Re: sharutils-4.2.1 (90%, 7 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-19 00:13:26

fre 2002-01-18 klockan 23.56 skrev Jan D.:
> > Det är inte du som översättare som ska ange POT-Creation-Date. Den
> > uppgiften hör till den person eller det verktyg som skapade filen.
> > Troligtvis får du dock troligtvis sätta den till något värde för att
> > inte TP-roboten ska klaga när du skickar in filen.
> > 
> > Att inte pot-filen som har skickats till TP har ett korrekt
> > POT-Creation-Date skulle jag rapportera som ett fel till
> > programutvecklarna.
> 
> Jag skickar in den och ser var roboten säger.

Ok.


> > >   #: src/shar.c:569
> > >   msgid "WARNING: not restoring timestamps.  Consider getting and"
> > > G msgstr ""
> > > G "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
> > > N msgstr "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
> > 
> > Ick. Har du rapporterat denna delning av en mening i flera meddelanden?
> 
> Nej, det har varit så här i flera versioner.  Det är inte så farligt, den
> andra delen kommer direkt efter.

Jag tycker både det är irriterande och helt onödigt. Dels försvårar det
när man får pussla samman det engelska originalet, översätta det, och
sedan efteråt mentalt hacka sönder översättningen så att det passar
originalpusslets uppdelning. Dels så är det ju inte heller garanterat
att de andra delarna följer direkt efter (meddelandena i en po-fil är ju
inte garanterade en viss ordning), eller att de är lätta att upptäcka
och att korrekt översätta som pusselbitar i de andra meningsfragmenten.

Jag skulle inte tvekat att rapportera det. Det blir inte bättre annars,
och vet inte utvecklarna om att det är ett problem att dela upp meningar
på detta sätt är det inte alls osannolikt att det kommer fler meningar
som är styckade i slamsor i framtiden.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.