Re: Översättningen av enscript

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-19 12:50:59

> >>#: src/main.c:2401
> >>#, fuzzy
> >>msgid ""
> >>" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
> >>[...]
> >>" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
> >>" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
> >>"               without any modifications\n"
> >>msgstr ""
> >>" -s, --baselineskip=NUM   sätt baslinjehopp till NUM\n"
> >>[...]
> >>" -z, --no-formfeed     tolka inte formfeed-tecken\n"
> >>" -Z, --pass-through     skicka genom PostScript- och PCL-filer utan\n"
> >>"               några ändringar\n"
> >>
> baslinjehopp = fuzzy... Någon aning om vad det är?

    -s num, --baselineskip=num
        Specify the baseline skip in PostScript points.
        Number num can be given as a decimal number. When
        enscript moves from line to line, current point y
        coordinate is moved (font point size + baseli­
        neskip) points down. The default baseline skip is
        1.

Nästan "radavstånd" fast inte riktigt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.