Re: överspill och underspill

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-15 16:27:16

tis 2002-01-15 klockan 15.49 skrev Fredrik Wendt:
> >>Vad tycker folk om termerna "överspill" och "underspill" för "overflow"
> >>respektive "underflow" som Tommy Pettersson föreslog?
> >
> >Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
> >"underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
> >någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
> >precisera det till "överspill"
> >
> >T.ex så översätter jag "buffer overflow/overrun" som är rätt vanligt i
> >säkerhetsbulletiner till "buffertspill", att skriva "buffertöverspill"
> >skulle se väldigt konstigt ut, tycker jag.
>
> Men man kan ju spilla utan att något är överfullt?
> "Buffert överfylld" tycker jag låter bättre, eftersom man fyller den med 
> något och plötsligt har man försökt fylla på med mer än vad som finns.

Jag tycker inte den distinktionen behövs. Om man tänker på en spann så
kan man förvisso spilla även om den inte är helt full, men tänker man på
datastrukturer är det svårt att tänka sig något som skvalpar eller
läcker mitt i.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.