Re: överspill och underspill

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-15 17:21:10

>
>
>tis 2002-01-15 klockan 15.49 skrev Fredrik Wendt:
>
>>>>Vad tycker folk om termerna "överspill" och "underspill" för "overflow"
>>>>respektive "underflow" som Tommy Pettersson föreslog?
>>>>
>>>Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
>>>"underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
>>>någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
>>>precisera det till "överspill"
>>>
>>>T.ex så översätter jag "buffer overflow/overrun" som är rätt vanligt i
>>>säkerhetsbulletiner till "buffertspill", att skriva "buffertöverspill"
>>>skulle se väldigt konstigt ut, tycker jag.
>>>
>>Men man kan ju spilla utan att något är överfullt?
>>"Buffert överfylld" tycker jag låter bättre, eftersom man fyller den med 
>>något och plötsligt har man försökt fylla på med mer än vad som finns.
>>
>Jag tycker inte den distinktionen behövs. Om man tänker på en spann så
>kan man förvisso spilla även om den inte är helt full, men tänker man på
>datastrukturer är det svårt att tänka sig något som skvalpar eller
>läcker mitt i.
>
Jag tycker rent spontant inte att buffertspill känns som lika bra 
översättning till "buffer overflow" som "överfylld buffert" (eller 
buffert överfylld). Om man på engelska avser overflow som substantiv sår 
är har jag helt fel och skall omedelbart ändra uppfattning. Jag har dock 
alltid uppfattat det som verbet/fenomenet att något fyllts på för 
mycket/litet. Därför känns det mer naturligt med termerna över- och 
underfylld, eftersom de imho mer visuellt påminner om vad som händer än 
överspill och underspill.

Jag tycker att spill låter som den biten som blir över när man t ex 
klipper ut en cirkel från ett fyrkantigt papper.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.