överspill och underspill

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-14 23:44:16

Vad tycker folk om termerna "överspill" och "underspill" för "overflow"
respektive "underflow" som Tommy Pettersson föreslog? Själv börjar jag
gilla dem. Kanske ska in i ordlistorna?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.