Re: regexp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-11 01:28:54

tor 2002-01-10 klockan 15.05 skrev Tommy Pettersson:
> > > "regexp" ser jag som en slangmässig sammanskrivning, och vi har inte
> > > någon etablerad motsvarighet. "reguljärt uttryck" är det här. Jag har
> > > svårt att tro att det skulle råda platsbrist här.
> > 
> > Fast regexp är så pass etablerat att jag tycker nästan det är
> > egennamnskaraktär på det. Använder man awk (oavsett på engelska eller
> > svenska) så vet man nog vad ett regexp är... Men det skadar väl inte att
> > skriva ut det, så jag gör det.
> 
> 'regexp' är ett trevligt ord/förkortning som jag tycker saknas i svenskan.
> Fast det borde heta 'regut' eller 'regutt' på svenska.  Skulle vi ha
> någon möjlighet och framgång om vi försökte etablera ett sådant uttryck?
> Vet man vad ett 'regexp' är är det kanske lätt att gissa vad som menas
> med 'regut'.

En regut, flera reguter... nja. Det känns som om det skulle kräva en hel
del tillvänjning att vänja sig vid det uttrycket. Jag hävdar fortfarande
att "reguljära uttryck" ska skrivas ut överallt såvida det inte råder
platsbrist. Det är etablerat och omissförståeligt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.