regexp

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-10 15:05:53

On Thu, Jan 10, 2002 at 07:59:12AM +0100, Martin Sjögren wrote:
> > "regexp" ser jag som en slangmässig sammanskrivning, och vi har inte
> > någon etablerad motsvarighet. "reguljärt uttryck" är det här. Jag har
> > svårt att tro att det skulle råda platsbrist här.
> 
> Fast regexp är så pass etablerat att jag tycker nästan det är
> egennamnskaraktär på det. Använder man awk (oavsett på engelska eller
> svenska) så vet man nog vad ett regexp är... Men det skadar väl inte att
> skriva ut det, så jag gör det.

'regexp' är ett trevligt ord/förkortning som jag tycker saknas i svenskan.
Fast det borde heta 'regut' eller 'regutt' på svenska.  Skulle vi ha
någon möjlighet och framgång om vi försökte etablera ett sådant uttryck?
Vet man vad ett 'regexp' är är det kanske lätt att gissa vad som menas
med 'regut'.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.