Re: moleskine igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 12:46:17

ons 2002-01-09 klockan 10.00 skrev Fredrik Wendt:
> >>#: ../dialogs/options_dialog.glade.h:160
> >>N msgid "minutes. (0 disables)"
> >>N msgstr "minuter (0 deaktiverar)."
> >
> >Det är inte en fortsättning på "Spara automatiskt filer var", så att
> >det skall vara "minut" i singular?
>
> Jag förespråkar som sagt var fortfarande inaktiverar. (Skall jag dra ett 
> mail om detta som en egen tråd kanske?)

Nej, det blir väl inte nödvändigt. Det var inte mycket motstånd på
listan upplevde jag det som, och ordlistorna är ändrade. Att det inte
ändrades i moleskine samtidigt var min miss. Det är åtgärdat nu.


> >>#: ../Moleskine/Languages.py:104 ../Moleskine/Languages.py:190
> >>N msgid "CDATA"
> >>N msgstr "CDATA"
> >
> >Och det?
>
> Character Data, i XML så är det bara tecken data (till skillnad från t 
> ex PCDATA, vilket är Parsable CDATA).

Ick, särskrivning! :-)
Tycker folk att CDATA ska översättas? Annars låter jag det vara som det
är. Att det står "CDATA" och inte "character data" borde tyda på att det
är en term som har igenkänningsvärde i sig.


> >>#: ../Moleskine/Languages.py:148
> >>N msgid "POD"
> >>N msgstr "POD"
> >
> >Den förkortningen har jag sett i betydelsen "Plain Old Data", till
> >skillnad mot t.ex. klasser med metoder.  Om det handlar om det kanske
> >det skulle översättas med "VGD" eller något sådant?
>
> Om jag inte minns helt fel är detta ett slags filformat som används av 
> Perl-programmerare, och borde därför förbli POD.

Okej, jag ändrar tillbaka då.
Tack så mycket för kommentarerna! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/moleskine.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.