Re: moleskine igen

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-09 10:00:47

Jag har några svar och kommentarer (tror jag).

Göran Uddeborg wrote:

>>#: ../dialogs/options_dialog.glade.h:160
>>N msgid "minutes. (0 disables)"
>>N msgstr "minuter (0 deaktiverar)."
>>
>Det är inte en fortsättning på "Spara automatiskt filer var", så att
>det skall vara "minut" i singular?
>
Jag förespråkar som sagt var fortfarande inaktiverar. (Skall jag dra ett 
mail om detta som en egen tråd kanske?)

>>#: ../Moleskine/Languages.py:104 ../Moleskine/Languages.py:190
>>N msgid "CDATA"
>>N msgstr "CDATA"
>>
>Och det?
>
Character Data, i XML så är det bara tecken data (till skillnad från t 
ex PCDATA, vilket är Parsable CDATA).

>>#: ../Moleskine/Languages.py:148
>>N msgid "POD"
>>N msgstr "POD"
>>
>Den förkortningen har jag sett i betydelsen "Plain Old Data", till
>skillnad mot t.ex. klasser med metoder.  Om det handlar om det kanske
>det skulle översättas med "VGD" eller något sådant?
>
Om jag inte minns helt fel är detta ett slags filformat som används av 
Perl-programmerare, och borde därför förbli POD.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.