Re: moleskine igen

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-09 20:22:36

>>>>#: ../Moleskine/Languages.py:104 ../Moleskine/Languages.py:190
>>>>N msgid "CDATA"
>>>>N msgstr "CDATA"
>>>>
>>>Och det?
>>>
>>Character Data, i XML så är det bara tecken data (till skillnad från t 
>>ex PCDATA, vilket är Parsable CDATA).
>>
>Ick, särskrivning! :-)
>
Hehe, jag visste inte om jag skulle skriva ut att det var tecken som 
inte skulle parse:as/tolkas, eller något annat och slutresultatet blev 
som vanligt ett dåligt mellan ting ;-D

>Tycker folk att CDATA ska översättas? Annars låter jag det vara som det
>är. Att det står "CDATA" och inte "character data" borde tyda på att det
>är en term som har igenkänningsvärde i sig.
>
Jag vet inte om det framgick av tidigare kommentar, men jag känner igen 
det som CDATA, vilket också är ett "reserverat ord" eller motsvarande. 
Jag anser att det bör stå kvar oöversatt.

Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.