Re: filverktyg

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 12:35:28

ons 2002-01-09 klockan 07.51 skrev Martin Sjögren:
> > > Det blir inte uppmaningsform längre. Men jag lägger till ett "anges"
> > > på slutet också. Blir det bättre då tycker du?
> > 
> > Ja, jag tycker det blir bättre. Jag vet inte om originalet är på korekt
> > engelska, men på svenska låter det mycket bättre med en fullständig sats.
> 
> "Sort entries alphabetically if neither -cftuSUX nor --sort is supplied."
> 
> känns som bättre engelska tycker jag. På svenska skulle man kunna skriva
> 
> "Sortera posterna alfabetisk om varken -cftuSUX eller --sort anges."
               ^
               t

;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.