Re: moleskine igen

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-08 21:45:11

On Tue, Jan 08, 2002 at 07:20:02PM +0100, Christian Rose wrote:
> > > #: ../Moleskine/Languages.py:117
> > > msgid "JS String single quote"
> > > msgstr "JS-enkelsträngcitat"
> > 
> > Är det strängen som är enkel eller citattecknet som är enkelt?
> 
> Troligtvis citattecknet. Den här är knepig. Vad föreslår du?
m.fl.

Jag gjorde lite grep och manuell sort på den nya .po-filen:

 msgid "String unquoted"
 msgstr "Ociterad sträng"

 msgid "String single quote"
 msgstr "Enkelsträngcitat" 

 msgid "String double quote"
 msgstr "Dubbelsträngcitat" 

 msgid "Long string single quote"
 msgstr "Enkelt citat för lång sträng"

 msgid "Long string double quote"
 msgstr "Dubbla citattecken för lång sträng"

 msgid "PY String single quote"
 msgstr "PY-enkelsträngcitat" 

 msgid "PY String double quote"
 msgstr "PY-dubbelsträngcitat" 

 msgid "PY Long string single quote"
 msgstr "Enkelt PY-långsträngscitat"

 msgid "PY Long string double quote"
 msgstr "Dubbelt citattecken för lång PY-sträng"            

 msgid "JS String single quote"
 msgstr "JS-enkelsträngcitat"

 msgid "JS String double quote"
 msgstr "JS-dubbelsträngcitat" 

 msgid "PHP String single quote"
 msgstr "PHP-dubbelsträngcitat"       <========== Detta verkar fel!

 msgid "PHP String double quote"
 msgstr "PHP-dubbelsträngcitat"

Det är svårt att hitta på något när man inte riktigt vet vad programmet
gör med strängarna, men det förefaller ju mest troligt att det handlar
om enkla och dubbla citattecken.

Jag tycker i alla fall att ord som 'enkelsträngcitat' och
'dubbelsträngcitat' är missvisande (om de nu inte rör sig om enkel-
och dubbelsträngar, vad det nu skulle vara för något).

Om det är namn på olika typer av fragment i en text man redigerar så
kanske "foo(-)sträng inom enkla/dubbla citattecken" kan duga, men det
blir rätt mycket längre än originalet.

Hur verkar "PHP-sträng, enkelcit." "Lång PY-sträng, dubbelcit."?


> > Finns det inget svenskt ord för 'widget'? Jag gissar att det är en
> > sammanslagning av 'window' och 'gadget'. 'fönsterfiness', 'föness' (urk)?
> 
> Detta har diskuterats tidigare. Jag tror de flesta tyckte att behålla
> "widget" var bättre eftersom (ett par av argumenten):
> 
> * Uttrycket är riktat nästan uteslutande till utvecklare
> * Igenkänningseffekten är viktig, det är viktigt att enkelt kunna
> relatera till det engelska uttrycket för utvecklare
> * Det inte finns något bra svenskt uttryck
> 
> Om du vill plocka upp debatten igen kring "widget" föreslår jag att du
> gör det i en seperat tråd (och ändra i så fall gärna ämnet på brevet
> till att reflektera detta nya ämne).
> Jag ändrar inte detta i moleskine tills vidare.

Argumenten för 'widget' låter helt klart vettiga. Jag avstår nog med
att plocka upp debatten igen, åtminstone tills jag läst vad som redan
sagts i listarkivet.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.