Re: moleskine igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-08 19:20:02

tis 2002-01-08 klockan 18.33 skrev Tommy Pettersson:
> > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:145
> > msgid "Unmatched brace"
> > msgstr "Omatchad krullparentes"
> 
> Jag tycker man ska använda 'balanserade' (och 'obalanserade') parenteser.

Jag ändrar till "Obalanserad krullparentes". Ett annat alternativ vore
"ensam". Tack!


> > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
> > msgid "Matched brace"
> > msgstr "Matchad krullparentes"
> 
> Dito.

Mmm.


> > #: ../dialogs/languages_dialog.glade.h:134
> > msgid "Syntax highlighting"
> > msgstr "Syntaxmarkering"
> 
> 'highlighting' skulle man kunna kalla 'exponering' på svenska, men jag
> vet inte om det är bättre.

"Syntaxfärgning" har vi använt tidigare, jag ändrar till det.


> > #: ../Moleskine/Languages.py:117
> > msgid "JS String single quote"
> > msgstr "JS-enkelsträngcitat"
> 
> Är det strängen som är enkel eller citattecknet som är enkelt?

Troligtvis citattecknet. Den här är knepig. Vad föreslår du?


> > #: ../Moleskine/Languages.py:84
> > msgid "String not closed"
> > msgstr "Sträng är inte stängd"
> 
> Eftersom det låter lustigt med en 'stängd sträng' gissar jag att det
> kanske rör sig om en sträng på någon 'sluten' form (closed form),
> t.ex. (inne)sluten mellan citattecken.

Ändrar till "Sträng är inte innesluten". Tack!


> > #: ../Moleskine/Languages.py:116
> > msgid "JS String double quote"
> > msgstr "JS-dubbelsträngcitat"
> 
> Dubbel sträng eller dubbla citattecken?

Troligtvis dubbla citattecken. Vad föreslår du?


> > #: ../Moleskine/Emacs.py:417 ../Moleskine/GnomeMenu.py:106
> > #: ../Moleskine/menu.py:484
> > msgid "_Complete word"
> > msgstr "_Komplett ord"
> 
> Jag föreslår 'fullständigt' eller 'helt'.

"Fullständigt" blir det. Tack!


> > #: ../Moleskine/Languages.py:61 ../Moleskine/Languages.py:94
> > #: ../Moleskine/Languages.py:183 ../Moleskine/Languages.py:201
> > #: ../Moleskine/Languages.py:303
> > msgid "String single quote"
> > msgstr "Enkelsträngcitat"
> 
> Enkel sträng eller enkelt citattecken?

Troligtvis enkelt citattecken. Vad föreslår du?


> > #: ../Moleskine/Document.py:179 ../Moleskine/MoleskineApp.py:168
> > msgid "Cannot open `%s': permission denied."
> > msgstr "Kan inte öppna \"%s\": Åtkomst nekas."
> 
> 'Å' ska vara 'å' (eller så ska 'p' vara 'P' i originalet).

Ändrar till gement å. Tack!


> > #: ../Moleskine/GladeDialog.py:50
> > msgid "Widget %s not found"
> > msgstr "Widgeten %s finns inte"
> 
> Finns det inget svenskt ord för 'widget'?  Jag gissar att det är en
> sammanslagning av 'window' och 'gadget'.  'fönsterfiness', 'föness' (urk)?

Detta har diskuterats tidigare. Jag tror de flesta tyckte att behålla
"widget" var bättre eftersom (ett par av argumenten):

* Uttrycket är riktat nästan uteslutande till utvecklare
* Igenkänningseffekten är viktig, det är viktigt att enkelt kunna
relatera till det engelska uttrycket för utvecklare
* Det inte finns något bra svenskt uttryck

Om du vill plocka upp debatten igen kring "widget" föreslår jag att du
gör det i en seperat tråd (och ändra i så fall gärna ämnet på brevet
till att reflektera detta nya ämne).
Jag ändrar inte detta i moleskine tills vidare.


> > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:85
> > msgid "Matched braces"
> > msgstr "Matchade krullparenteser"
> 
> Balanserade (tycker jag).

Jag ändrar. Tack!


> > #: ../Moleskine/Languages.py:64
> > msgid "Long string single quote"
> > msgstr "Långsträngsenkelcitat"
> 
> Inkonsekvent jämfört med "Long string double quote" som översattes till
> "Dubbla citattecken för lång sträng".

Jag ändrar till "Enkelt citattecken för lång sträng".


> > #: ../Moleskine/Languages.py:125
> > msgid "PY String double quote"
> > msgstr "PY-dubbelsträngcitat"
> 
> Dubbel sträng eller dubbla citattecken?

Troligtvis dubbla citattecken. Vad föreslår du att det ska ändras till?


> > #: ../Moleskine/Languages.py:60 ../Moleskine/Languages.py:93
> > #: ../Moleskine/Languages.py:182 ../Moleskine/Languages.py:200
> > #: ../Moleskine/Languages.py:302
> > msgid "String double quote"
> > msgstr "Dubbelsträngcitat"
> 
> Dito.

Mmm. Vad föreslår du?


> > #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:30
> > msgid "Blinking period:"
> > msgstr "Blinkperiod:"
> 
> Jag funderade på alternativet 'blinkintervall' som jag tycker låter mer
> vardagligt, jämfört med 'blinkperiod' som låter som något en fysiker
> säger.  Men det är kanske hugget som stucket.

Nä, intervall kan nog vara mer allmänt gångbart. Jag ändrar. Du ska ha
stort tack för din granskning. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/moleskine.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.